Mesleki Yeterlilik Belgesi Alımında İşkur Desteği

 

Çalışanların Mesleki Eğitimi

“Çalışanlarınızın Mesleklerini Belgelendirmenize Destek Oluyoruz”

Kurumumuzca işsizliğin önlenmesi ve istihdamın geliştirmesine yardımcı olmanın yanı sıra istihdamın korunmasını sağlamak üzere çalışanlara yönelik olarak da faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu amaçla istihdamın korunmasına yönelik olarak çalışanlarınızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamalarına yardımcı olmak üzere mesleki eğitim kursları düzenlemekteyiz.

İşyerinde bir mesleki eğitim kursu açılmış ise işyerinin çalışanları mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla bu kurslara katılabilmektedirler.

Sadece çalışanlara yönelik olarak da mesleki eğitim kursu düzenlenebilmektedir. Ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurs düzenlenebilmektedir. Bu kurslara katılan kişiler eğitimler sonucunda sertifika alma hakkına sahip olmaktadırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alımında İşkur Desteği;

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince hazırlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” çerçevesinde 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılarak tebliğde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Bakanlıkça konuya ilişkin ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

Bakanlığımızca çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi İçin;