Kısa Çalışma Ödeneği

İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğine Nasıl Başvurabilir?

Dünya çapında yaşanan küresel salgın Korona virüsüne karşın alınan tedbirler kapsamında 23 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Kurumunca kısa çalışma ödeneği sistemi devreye sokulmuştur. Burada amaç kazançlarında kayba uğrayan işverenlerin iş döngüsünü sağlayabilmek adına çalışanlarına Devlet katkısı ile ücretlerini ödeyebilmesini ve mağdur etmemesini sağlamaktır.

 

Kısa çalışma talep eden işveren bu isteğine dair kanıtlar ile birlikte kısa çalışma talep formunu doldurarak (İşkur web sitesinde mevcut) kısa çalışma yaptıracak işçilere ilişkin bilgileri de içeren bir listeyi, bağlı bulunduğu İşkur biriminin elektronik posta adresine elektronik ortamda başvurabilirler. Söz konusu elektronik posta adreslerine; işkur web sitesinden ‘’İşveren’’ sekmesi altından ‘’Kısa Çalışma Ödeneği’’ bağlantısından ulaşılabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler >>

Görüldüğü üzere herhangi bir şahsen şubeye gitme, elden başvuru gerektirmeyen bu faaliyet sadece elektronik ortamdan yapılmaktadır. Ayrıca şirket bazında Yönetim Kurulu Kararı alınıp karar defter örneğinin de ilgili belgelere eklenmesinin işlemlerinizi daha da hızlandıracağı değerlendirilmektedir. Fakat belgeleri teslim etmek bu sistemden yararlanabilmek için yeterli değildir. Kuruma gönderdiğiniz belgeler, uygunluk testi için iş müfettişlerince incelenecek ve uygun bulunması neticesinde gerçekleşecektir. Üç ayı geçmemek koşuluyla bu sistemden yararlanılabilecektir. Ayrıca, işveren daha evvel faydalandığı istihdam teşviklerinden de faydalanmaya devam edecektir.

SGK ve Maliye’ye Borcu Olan İşveren De Yararlanabilecek Mi?
Evet, bu başvuruda esas alınacak olan hak sahipliğinin SGK’ya bildirilen primleri esas alınacaktır.

İşçi, Çalışan Bireysel Başvurabilecek mi?
Hayır, bu başvuru ancak işverenlerce / işyerlerince yapılabilecektir. Bireysel ve münferit başvuru olmamaktadır.

SGK Bildirim Kodu Ne Olacaktır?
Kısa çalışma uygulamasından faydalandırılan işçiler adına ‘’18-Kısa Çalışma Ödeneği’’ prim ve hizmet belgesinde bu koddan bildirim yapılması gereklidir.

İşveren, Tüm İşçileri Adına Başvurabilir mi?
Evet, kısa çalışma uygulaması yaptığı tüm işçileri adına başvurabilecektir işveren.

İş Müfettişince Yapılacak Olan Uygunluk Testi Ne Anlama Gelmektedir?
Yapılacak inceleme faaliyetlerinde öncelikle işyerinde Covid-19 salgınından olumsuz bir etkilenme durumunun olup olmadığı araştırılmış olacaktır.

Talep Kabul Edilirse Ücret Kime Ödenecek?
Aylık olarak işçilerin kendilerine banka kanalı ile her ayın 5’inde ödenecektir, işverene bir ödeme olmayacaktır.

Diğer tüm hususlar için Alo 170 hattı 7 gün 24 saat aranılarak danışılabilir.