Araç Kaydı Açma ve Kapamada Gerekli Belgeler

 
araç kaydı açma kapama

Araç Kaydı Kapatma ve Açma İşlemlerinde Gerekli Belgeler

Daimi araç kaydı kapatma işlemleri (hurdaya ayrma), iş makinasına dönüşüm, yurtdışına nakil, tasfiye ve müsadere edilen araç, geçici araç kaydı kapatma işlemleri ve araç kaydı açma işlemlerinde noterler tarafından işleme göre gereken belgelerin listesi aşağıdaki gibidir.

 

1. DAİMİ ARAÇ KAYDI KAPATMA İŞLEMLERİ

Hurda Araç (Sahibinin Başvurusuyla)

- Kimlik
- Araç tescil belgesi
- Araç kayıttan düşme ve bertaraf formu (sadece M1 ve N1 için, diğer kategorilerde zorunlu değildir)

Hurda Araç (Resmi Taşıtlar)

- Kimlik
- Araç tescil belgesi
- Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu (237 Taşıt Kanunu m.13'e göre 3'lü komisyon raporu)
- Araç kayıttan düşme ve bertaraf formu (M1 ve N1 için, diğer kategorilerde zorunlu değildir)

Hurda Araç (Mücbir Sebeple Teslimi Mümkün Olmayan Araç)

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (Yoksa Araç Özet Bilgileri Formu)
- İlgili mahkeme kararı/Resmi kurumlarca düzenlenmiş belge

Hurda Araç (Tescil Bilgileri Çalıntı Araçta Kullanılan Araç ATY m.44/7)

- Kimlik
- Araç tescil belgesi
- İlgili kolluk veya adli makamlardan alınmış belge
- Hurdaya ayırma 7020 (Teslim şartı olan)

Uygunluk Yazısı Düzenlendikten Sonra Araç Sahibinin Başvurusu Üzerine;

- Kimlik
- Araç tescil belgesi
- Taşıt Teslim Tutanağı

Hurdaya Ayırma 7020 (Mevcut olmayan araç) (iki aşamalı)

1. Aşama (Uygunluk yazısı düzenlenmek için aranan belgeler)

Taşıtın mevcut olmadığını gösteren; mahkeme kararı veya resmi kurumlarca (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı) düzenlenmiş belge veya taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme vb) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığından alınan yazı

Aracın mevcut olmadığını gösteren bu belgelerden herhangi birinin bulunmaması halinde ise ARTES'te yapılacak son 5 yıla ilişkin sorgulama ile birlikte araç sahibinden alınacak ve işlem sonuç belgesi üzerine otomatik aktarılan taahhütname

2. Aşama (Hurdaya çıkarmak için aranan belgeler)

- Kimlik
- MTV'nin 1/4'ünün yatırıldığına dair belge

Hurdaya Çıkarma 7020 (Motorlu taşıt vasfını kaybetmiş araç) (iki aşamalı)

1. Aşama (Uygunluk yazısı düzenlenmek için aranan belgeler)

Taşıtın motorlu taşıt vasfını kaybettiğini gösteren; mahkeme kararı veya resmi kurumlarca (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı) düzenlenmiş belge veya taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme vb) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığından alınan yazı

2. Aşama (Hurdaya çıkarmak için aranan belgeler)

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (Yoksa Araç Özet Bilgileri Formu)
- MTV'nin 1/4'ünün yatırıldığına dair belge

İş Makinasına Dönüşüm

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (Tescil eden kuruluş tarafından alınmamış ise alınır )
- İş makinasına dönüşüm belgesi (İlgili odadan aracın iş makinası tescil kaydının yapıldığına ilişkin yazı)

Yurt Dışına Nakil Araç (İlişik Kesme) (Faturalı satış)

- Kimlik
- Araç tescil belgesi
- Fatura (Yurt dışındaki yabancı gerçek/tüzel kişiye satış için)

Yurt Dışına Nakil Araç (2 El Noter Satışından)

- Kimlik
- Noter satış sözleşmesi (Yurt dışındaki yabancı gerçek/tüzel kişiye satış için)

Yurt Dışında Müsadere/Hurda Olan Araç

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (Varsa alınır, yoksa Araç Özet Bilgileri Formu)
- Aracın yurtdışında müsadere edildiğini/hurda olduğunu gösteren belge (Bu belge apostilli veya konsolosluk onaylı olmalıdır.)

Tasfiye Nedeniyle Araç Kayıt Kapatma

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (Yoksa Araç Özet Bilgileri Formu)
- İlgili Mahkeme Kararı/Resmi Kurumlarca Düzenlenmiş Belge

Müsadere Nedeniyle Araç Kayıt Kapatma

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (Varsa alınır, yoksa Araç Özet Bilgileri Formu)
- İlgili mahkeme kararı (Müsadere)

2. GEÇİCİ KAYIT KAPATMA İŞLEMLERİ

Aracı Trafikten Çekme (Sahibinin Başvurusuyla)

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (Araç tescil belgesi varsa “Trafikten çekilmiştir" ibaresi, yazılarak veya kaşesi basılarak, yoksa kayıp/zayi seçeneği kullanılarak yenisi basılır, araç sahibine verilir.)

Araç Trafikten Çekme-Resmi Araç

- Kimlik
- Araç tescil belgesi(Araç tescil belgesi varsa “Trafikten çekilmiştir ibaresi, yazılarak veya kaşesi basılarak, yoksa kayıp/zayi seçeneği kullanılarak yenisi basılır, araç sahibine verilir.)
- Taşıtın Hizmet Dışı Bırakıldığını Gösteren Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu (237 Taşıt Kanunu m.13'e göre 3'lü komisyon raporu)

Çalınan / Aranan Araç Kaydını Kapatma

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (Araç tescil belgesi varsa “Hırsızlık nedeniyle aranıyor ya da “Güveni kötüye kullanma nedeniyle aranıyor ibaresi yazılarak veya kaşesi basılarak, yoksa kayıp/zayi seçeneği kullanılarak talep üzerine aracın kayıt kapatma sebebini gösteren yazı araç sahibine verilir.) (Suça konu [yok] ise Araç Özet Bilgi Formu)
- Oto Hırsızlığı (Çalıntı) Müracaat Formu (İfade tutanağı),

El Koyma Sebebiyle Trafikten Araç Çekme

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (varsa alınır, yoksa [el konulmuş ise] Araç Özet Bilgileri Formu)
- El koyma belgesi (zapt) kararı

3. ARAÇ KAYIT AÇMA İŞLEMLERİ

Aracı Trafiğe Çıkarma

- Kimlik
- Araç tescil belgesi
- Zorunlu mali sorumluluk sigortası (Elektronik ortamda kontrol edilir.)
- Trafikten çekildiği tarihten sonra muayene raporu (Elektronik ortamda kontrol edilir.)

Bulunma Sebebiyle Araç Kayıt Açma

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (Suça konu [yok] ise Araç Özet Bilgi Formu)
- Aracın bulunduğuna dair belge (Teslim tutanağı, Savcılık/mahalli kolluk birimi)
- Zorunlu mali sorumluluk sigortası (Elektronik ortamda kontrol edilir.)
- Tespit muayene raporu

Araç El Koyma Kararını Kaldırma

- Kimlik
- Araç tescil belgesi (Yoksa Araç Özet Bilgileri Formu)
- Sahibine iade kararı veya teslim tutanağı
- Zorunlu mali sorumluluk sigortası (Elektronik ortamda kontrol edilir.)
- Muayene raporu (Elektronik ortamda kontrol edilir.)