Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Araçların Trafikten Çekilmesi ve Trafikten Çekilen Araçların Yeniden Trafiğe Çıkarılması

TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ

Önemli Duyuru :
Trafik Tescil İşlemlerini yaptırmak üzere; faturalı araç alanların Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bulunan adresin bulunduğu tescil biriminden, 2. El araç alanların Noter tarafından verilen araç tesciline ilişkin geçici belgenin alt kısmında bulunan not bölümünde belirtilen Tescil Birimine başvurması gerekmektedir.

Araçlarda yapılacak her türlü iş ve işlemler, araç sahiplerinin bizzat kendisi veya kanuni temsilcilerinin, (Noterden Vekaletli ) vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı zorunlu belgelerle birlikte müracaat etmeleri suretiyle yapılır.

Belge yenileme işlemleri tüm tescil kuruluşlarından yaptırılabilir.

ARAÇLARIN LPG TAKILMASI İŞLEMLERİNDE İSTENİLECEK BELGELER
1- Muayene istasyonunca tespit ve muayenesinin yapıldığını gösteren 2 adet Ek1 belgesi
2- Montajı yapan firmaca verilen fatura belgesi.
3- Montaj tespit raporu (Firma adına yetkili muhendis tarafından düzenlenip, onaylanmış olan.)
4- Mühendislik yetki belgesi ve diğer evraklar
5- Aracın Trafik ve Tescil Belgelerinin aslı


ARAÇLARDAN LPG SÖKTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİNDE İSTENİLECEK BELGELER

1- Muayene istasyonunca LPG’nin söküldüğünü ve muayenenin yapıldığını gösteren 2 adet Ek1 belgesi
2- TSE den onaylı teknik belge
3- Aracın Trafik ve Tescil Belgelerinin aslı


ARAÇ ÜZERİNDE YAPILACAK TADİLATLARDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Muayene istasyonunca tadilatla ilgili tespit ve muayenenin yapıldığını gösteren 2 adet Ek1 belgesi
2- Onaylı teknik belge
3- Aracın Trafik ve Tescil belgelerinin aslı.


ZAYİİNDEN ( KAYIP – ÇALINTI ) TRAFİK VE TESCİL BELGELERİNİN YENİDEN ÇIKARILMASI ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Araç sahibi veya vekaletli kişinin dilekçesi
2- 2 adet Ek1 belgesi
3- Aracın muayene tarihi geçmişse Ek1 belgesi üzerine muayenesi yaptırılır


ŞİRKETLERİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Ticaret sicil gazetesinin aslı ve fotokopisi
2- Yeni unvana göre Şirket imza sirküleri aslı ve fotokopisi

3- Yeni unvana göre Oda sicil kaydı aslı ve fotokopisi

4- 2 ADET Ek1 formu

5- Aracın eski Trafik ve Tescil belgelerinin aslı


ARAÇLAR ÜZERİNE TAKOĞRAF TAKILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Takagrofın Faturası
2- Muayene istasyonunun Ek1 belgesi üzerine tespiti
3- Araca ait Trafik ve Tescil belgelerinin aslı


ZAYİİNDEN PLAKA ÇIKARTILMASI

1- Plakanın çalınması durumunda mıntıka Karakolunca düzenlenen müracaat tutanağı
2- Plakanın kaybolması halinde dilekçe
3- Aracın Tescil ve Trafik Belgeleri
4- Araç Sahibi veya Kanuni Temsilcisinin müracaatı


ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- 2 adet Ek1 belgesi
2- Aracın Eski plakaları ile Trafik ve Tescil belgelerinin aslı


HURDA İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER

1- İlişik kesme belgesi (Vergi dairesinden).
2- Araç sahibi veya kanuni vekilince dilekçe.
3- İki adet tespit formu.
4- Araca ait eski ruhsatlar ve Plakalar.


TRAFİKTEN ÇEKİLEN ARACIN TEKRAR TRAFİĞE ÇIKARILMASI ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Muayene istasyonu tarafından aracın muayenesinin yapıldığını gösteren 2 adet Ek1 belgesi
2- Tescil belgesinin aslı
3- Araca ait sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi


TRAFİK BELGESİNDEKİ ARACIN MUAYENE KISMININ DOLDUĞUNDA YENİSİNİN VERİLMESİ ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Muayenenin yapıldığı Ek1 belgesi
2- Trafik ve Tescil belgelerinin aslı


İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- 2 adet Ek- 1 belgesi
2- Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş yeni Kimlik belgesi ve fotokopisi
3- Trafik ve Tescil Belgelerinin aslı


KENDİ ADLARINA KAYITLI OLAN ARAÇLARIN HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-A-) M1 (otomobil), N1 (kamyonet) ve L3( üçtekerli motosiklet) ARAÇLARIN HARİCİNDE HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ ESNSINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- 2 adet Ek- 1 belgesi
2- Aracın plakaları Trafik ve Tescil belgelerinin aslı
3- Araç sahibi veya vekaletli kişinin dilekçesi


1-B-) M1 (otomobil), N1 (kamyonet) ve L3(üç tekerlekli motosiklet) TÜRÜ RESMİ VE HUSUSİ ARAÇLARIN HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- 2 adet Ek- 1 belgesi
2- Araç sahibi veya vekaletli kişinin dilekçesi
3- M1 (otomobil), N1 ( kamyonet) ve L3(üç tekerlekli motosiklet) türü araçların hurda teslim yerlerine araçlarını teslim etmeden önce Trafik Tescil Şube Müdürlüğü içerisinde bulunan danışmadan araç özet çıktısı ve vergi dairesinden ilişik kesme belgesi ile araç hurda teslim yerine teslim edilir.Araç trafikten çekme belgeli ise vergi dairesinden ilişik kesme belgesine gerek yoktur.
4- Hurda teslim yerinden alınan teslim belgelerinin aslı


ARAÇLARA LOGO İŞLENMESİ ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- 2 adet Ek- 1 belgesi
2- Muayene istasyonunun tespiti
3- Araç sahibi kendi adına logo kullanmıyor ise logosunu kullandığı firma ile sözleşme


ARAÇTA BULUNAN LOGOLARIN SÖKÜLMESİ ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- 2 adet Ek- 1 belgesi
2- Muayene istasyonundan logonun söküldüğüne dair tespit


ARAÇLARDA ŞASE NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ ESNASINDA İSTİNELECEK BELGELER

1- 2 adet Ek -1 belgesi, muayene istasyonunun tespiti
2- Şase numarası değişikliğinin evraklarla onaylı şekilde belgelendirilmesi
3- Şasenin menşe-i belgelendirir belge
4- Yapılan şase numarası değişikliği neticesince tamir sonrası şase numarasının bulunduğu parçanın müracaat esnasında getirilmesi
5- Uygunluk belgesi ( TSE onaylı )


ARAÇLARDA MOTOR NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-A) GÜMRÜKTEN ALINAN MOTOR BLOKLARI

1- 2 adet Ek -1 belgesi, muayene istasyonunun tespiti
2- Gümrük beyanname fotokopisi ( Okunaklı )
3- Gümrük beyanı vezne alındısı fotokopisi ( Okunaklı )
4- Gümrük beyanının 10 Kalem malın üzerinde ise gümrük ek döküm listesi , parça seri numarası olacak ( Okunaklı )
5- İlk gümrükten çeken firmanın faturasının aslı gibidir onaylı fotokopisi ( okunaklı ) ve alıcıya kadar olan faturaların aslı gibidir ve son araç sahibine kesilen faturanın aslı
6- Uygunluk belgesi ( TSE onaylı )


1-B-) 4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNDAN ALINAN MOTOR BLOKLARI İLİ İLGİLİ İSTENİLEN BELGELER

1- 2 adet Ek -1 belgesi, muayene istasyonunun tespiti
2- Faturanın aslı
3- Fiili tespit tutanağı
4- Envanter listesi ( O yıla ait vergi dairesinden ıslak mühürlü ve onaylı olacak )
5- Kriminal’e sevki ( Blok sökülü vaziyette )


1-C) YERLİ ÜRETİM MOTOR BLOKLARI İLE İLGİLİ İSTENİLEN BELGELER

1- 2 adet Ek -1 belgesi, muayene istasyonunun tespiti
2- Yetki belgesi aslı gibidir onaylı ( okunaklı )
3- Üreticiden alıcıya kadar kesilen faturaların aslı gibidir onaylı fotokopisi ( okunaklı ) ve son araç sahibine kesilen faturanın aslı
4- Uygunluk belgesi ( TSE onaylı )

 

Kaynak: Ankara Emniyet Müdürlüğü

 

Hurda Araç İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları  |  ARŞİV

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri