Trafik Kazalarında Asli ve Tali Kusurlar

 
kazada kusur kimde

Trafik Kazalarında Asli ve Tali Kusurlar Nelerdir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 157. maddesi trafik kazalarında asli kusur sayılan haller ve sürücü kusurlarının tespitine dair usul ve esasları aşağıda şekilde açıklamaktadır.

 

Sürücülerinin trafik kazalarında asli kusurlu sayılacakları haller

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,

2) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,

3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,

4) Arkadan çarpma,

5) Geçme yasağı olan yerlerden geçme,

6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,

7) Şeride tecavüz etme,

8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,

9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,

10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,

11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,

12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.

Trafik Yönetmeliğine göre yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar. Ancak, sürücülerin veya yayaların kural dışı hareketleri veya taşıtların teknik arızaları bir başka sürücüyü tehlikeye düşürmüş ve bu sürücü, oluşması muhtemel bir kazayı önlemek, can ve mal güvenliğini korumak amacı ile Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü temel kurallardan birini ihlal etmeye mecbur kalmış ve bütün tedbirlere rağmen bir kazaya neden olmuşsa, asli kusurlu sayılamaz.

Sürücülerinin trafik kazalarında tali kusurlu sayılacakları haller

1) Dur işaretinde durmama

2) Hatalı şekil veya yerde yük ve yolcu alma-indirme

3) Hatalı şekil veya yerde yük ve yolcu taşıma

4) Trafiğe salih (elverişli) olmayan araçla yola devam etme

5) Uykusuz, yorgun, hasta, dalgın olarak araç kullanma

6) Karşılaşma halinde veya şehir içinde selektör yapmama, kısa huzmeleri kullanmama

7) Araçta reflektör bulundurmama

8) Araçta çekme halatı, takoz, zincir bulundurmama

9) Alkollü olarak araç kullanma

10) Aşırı hızla araç kullanma

Sürücü kusurlarının tespiti

Adli mevzuat ve yargılama hükümleri saklı kalmak üzere, trafik kazalarına karışanların kusur durumları; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Trafik Yönetmeliğinde belirtilen kurallar, şartlar, hak ve yükümlülükler ile asli kusur sayılan haller dikkate alınarak belirlenir.

Trafik Kazası mahallinde yapılan incelemeler sonunda tespit edilen iz ve delillere ilave olarak kazaya karışanların olay hakkındaki ifadeleri ile varsa tanık ifadeleri de kusur durumunun tespitinde dikkate alınır.

Tüm asli ve tali trafik kusurlarını incelemek bunların puan ve para bazında ceza miktarlarını öğrenmek için "Trafik İdari Para Ceza Rehberi" sayfamızı inceleyeblirsiniz.