Yabancı Ehliyet

 
yabancı ehliyet

Yabancı Ehliyet, Sürücü Belgesi

Yurtdışında yabancı ülkeden alınan yabancı ehliyet, sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanılması, kullanım süreleri ve bu belgelerin ülkemiz sürücü belgesiyle değiştirilmesi usul ve esasları Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 88. Maddesi ile belirlenmiştir.

 

Türk Vatandaşlarının Yabancı Ehliyeti:

Türk vatandaşlarının yurtdışında yabanc ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları belli bir süre mükündür. Yabancı ülkelerden alınan yurtdışı sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.

Altı aydan fazla ülkemizde bulunan Türk Vatandaşlarının, araç kullanırken yabancı sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında (araçta) bulundurmaları zorunludur.

Bir yılın domasından sonra ülkemizde araç kullanılabilmek için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur. Yurtdışı ehliyet çevirme işlemleri için istenen belgeler aşağıda er almaktadır.

Yabancıların Yurtdışı Ehliyeti:

Yabancıların yurtdışı ülkelerden aldıkları yabancı sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları mümkündür. Yabancılar dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapdığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanalabilir.

Ülkemize girişten sonra altı ayın sonunda yabancıların ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirmesi zorunludur.

Dış Ülkelerden Alınan Yabancı Sürücü Belgesi Değiştirme İşlemlerinde İstenilen Belgelerin Listesi:

•Yabancı ülkeden alınan yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
•Yabancı sürücü belgesinin noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
•Kimlik Belgesi
•Sürücü Sağlık Raporu
•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
•1 adet biyometrik fotoğraf
•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Yeni sürücü belgesi için online randevu alabilirsiniz. İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden sürücü belgesi randevu alma işlemi 2 şekilde yapılmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu web portalı üzerinden online veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezini arayarak telefonla randevu alabilirsiniz. Bu konuda daha detaylı bilgi için lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.

Yabancı Ehliyetin Ülkemiz Ehliyeti İle Değiştirilmesi Usul ve Esasları

Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde:88' den

İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin, ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir;

1. Müracaat herhangi bir trafik tescil kuruluşuna yapılabilir.

2. Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

3. Sürücü belgesi alacaklarda, 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen eğitim ve sınav şartı hariç, aynı maddedeki hükümlü olmama, yaş, öğrenim ve sağlık şartları aynen aranır. Ancak ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak üzere diplomatik muafiyeti olan yabancılar için, gerekli şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanları esas alınır.

4. Gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı veya dış temsilciliklerimiz aracılığıyla sürücü belgesinin doğruluğu hakkında inceleme ve araştırma yapılabilir.

5. Geçici olarak alınmış olan yabancı sürücü belgeleri değiştirilmez.

6. Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili bir anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmez.

7. Türk vatandaşlarının Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri, karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir.

8. Yabancıların Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları motorlu bisiklet (moped), motosiklet, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi veya otomobil cinsi araçları kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri karşılığı olan ülkemiz sürücü belgeleriyle, diğer araç cinslerini kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri ise ülkemiz B sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir, ancak bu araçları römork takarak kullanma yetkisi olanların belgeleri ülkemiz BE sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Bunların dışındaki sınıf sürücü belgelerinin talep edilmesi halinde eğitim ve sınav şartı da aranır.

9. Dış ülkelerden sürücü belgesi almış kişilerin ülkemizde farklı bir sınıf sürücü belgesi alabilmeleri için dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgesini ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmüş olmaları zorunludur.

Ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ilgili ülkeye gönderilir.

Dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgeleri ile bu maddede belirtilen şartları sağlamadan araç kullananlar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 39 uncu maddesine istinaden işlem yapılır.