Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  UKRAYNA VİZE İŞLEMLERİ

<< Geri Pasaport - Vize İşlemleri

 

Ukrayna Vize başvuruları, cumartesi ve pazar günleri dışında her gün saat 9.30 ile 12.40 arasında kabul ediliyor. Evrakların iadesi saat 16.30 ile 17.30 arasında yapılıyor.


Vize tipleri aşağıdaki gibidir:

 

Д

Diplomatik vize

C-1, C-2, C-3

Resmi vizeler

Б

İşdamlarına verilen vize (ticari)

Л

Arama-kurtarma görevlilerine verilen vize

O

Öğrencilere verilen vize

Н

Bilim adamlarına ve araştırmacilara verilen vize

М

Basın mensuplarına verilen vize

P

Din görevlilerine verilen vize

Г

İnsani yardımı sağlayan görevlilere verilen vize

K

Kültürel veya sportif faaliyetleri gerçekleştirecek şahıslara verilen vize

T

Turistik vize

П-1

Misafir olarak veya tedavi için Ukrayna'ya gelecek şahıslara verilen vize

П-2

Ukrayna asıllı yabancılara verilen vize

ІМ-1

Çalışma meşruhatlı vize

IM-2

Devamlı ikamet meşruhatlı vize

ОП

Uluslararası taşımacilığı yapan şoförlere ve pilotlara verilen vize

TP-1

Ukrayna üzerinden transit olarak geçecek yolculara verilen vize

TP-2

Ukrayna üzerinden transit olarak geçecek şoförlere verilen vize

 

Ukrayna'ya seyahat edenlerin, seyahat amacına uygun bir tip vize almaları gerekir. Seyahat amacına uygun olmayan vizeyi alan veya seyahat amacını kanıtlayamayan şahıslar, Ukrayna Sınır Kontrol makamları tarafından Ukrayna'ya sokulmayabilir. Devamlı ikamet, çalışma veya öğrenim için Ukrayna'ya gidenlerin ise Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yerli şubelerine (VGİRFO'ya) 3 gün içinde müracaat ederek kayıt yaptırmaları gerekir.

 

GEREKLİ OLAN EVRAK VE İŞLEMLER:

TİCARİ VİZE:  ("Б" tipi) alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir;

Dosya (her sene yenilenmelidir):

 • Oda Sicil Kayıt Sureti veya Faaliyet Belgesi.

 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (noter tasdikli).

 • Vergi Levhası fotokopisi.

 • İmza Sirküleri (noter tasdikli).

 • Vize işlemlerini yürüten kişi için vekaletname.

Dosya olarak sunulan belgelerin metni fotokopi olabilir, üzerindeki noter tasdiği ise orijinal olmalıdır.
Yukarıda belirtilen belgeleri içeren dosyanın Konsolosluk Şubelerimize teslim edilmesinden sonra başvuru yapıldığında sadece şu belgeler gerekir:

 • Vize verilmesi konusunda Ukrayna Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’ne hitaben yazılan, şirket yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen dilekçe

 • Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport

 • Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

 • Acil Tıbbi Bakım Sertifikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertifikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)

 • Talep edilen vizenin geçerlilik süresi 3 aydan daha uzun olduğu halde, herhangi bir sağlık kurumundan alınmış AIDS Testi istenilmektedir.

Ticari vizenin süresi: 

Türk Ticaret ve Sanayi Odalarında kayıtlı şirketlerin sahipleri, Ukrayna’da şirket kuran veya yatırım yapan kişiler, 2 yıllık çok girişli vize alabilirler. Üst kademe yöneticiler olmayan işadamları en fazla 1 yıl süreli vize alabilirler.  Ticari vize, ihtiyaçlarına göre tek giriş-çıkışlı, çift giriş –çıkışlı ve çok girişli olarak düzenlenebilir.


TURİSTİK VİZE:

 ("T" tipi) alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir:

 • Ukrayna'da bir otelde kalınacağına dair rezervasyon kağıdı veya tura katılacağına dair turistik voucher (söz konusu belgeler için herhangi bir A Grubu Seyahat Acentasına müracaat edebilirsiniz).

 • Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport

 • Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.

 • Acil Tıbbi Bakım Sertifikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertifikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)


Turistik vizenin süresi: Turistik vize en fazla 1 aylık olabilir, Ukrayna’da uzatılamaz. Turistik vize ile Ukrayna’ya seyahat edenler, eğitim, evlenme, oturma, çalışma ve şirket kurma işlemlerini yürütemezler.
Turistik vize ihtiyaçlarına göre tek giriş-çıkışlı ve çift giriş –çıkışlı olarak düzenlenebilir.
 

ÖZEL VIZE:

(misafirlik veya tedavi görmek amaçlıyla gidenler için vize) ("П-1" tipi) alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir:

 • Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.

 • Ukrayna’ya bir Ukrayna vatandaşının misafiri olarak veya tedavi için gideceğine dair belge veya bilgi.

 • Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.

 • Acil Tıbbi Bakım Sertifikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertifikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)

 • Talep edilen vizenin geçerlilik süresi 3 aydan daha uzun olduğu halde, herhangi bir sağlık kurumundan alınmış AIDS Testi istenilmektedir.  

Özel vizenin süresi: en fazla 6 aydır.
Özel vize ihtiyaçlarına göre tek giriş-çıkışlı, çift girişli ve çok girişli olarak düzenlenebilir.


TRANSİT VİZESİ:

("TP-1" tipi - yolcular için) alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir:

 • Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.

 • Ziyaret edilecek olan ülkenin vize fotokopisi veya belgesi

 • Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

 • Acil Tıbbi Bakım Sertifikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertifikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)

Ukrayna üzerinde diğer ülkelere seyahat edecek yolcular için transit vizesi çift giriş –çıkışlı ve çok girişli olabilir. Fakat transit vizesiyle Ukrayna topraklarında bulunma süresi 5 günü aşmamalıdır.  


TRANSİT VİZESİ:

("TP-2" tipi - uluslararası yük ve yolcu taşımacılığını yaparken Ukrayna topraklarından transit geçişini yapan şoförler için ) alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir:

 • Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığını yapan firmadan lisans belgeleri ve başvuru dilekçesi.   

 • Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.

 • Ziyaret edilecek olan ülkenin vize fotokopisi veya belgesi

 • Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

 • Acil Tıbbi Bakım Sertifikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertifikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)

Ukrayna üzerinde diğer ülkelere yolculuk yapacak şoförler için transit vizesi çift giriş –çıkışlı ve çok girişli olabilir. Fakat transit vizesiyle Ukrayna topraklarında bulunma süresi 5 günü aşmamalıdır.  


MÜRETTEBAT VİZESİ: 

( “ОП” tipi – Ukrayna’ya uluslararası taşımacılığı yapan şoförlere ve pilotlara verilen vize)

 • Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığını yapan firmadan lisans belgeleri ve başvuru dilekçesi.   

 • Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.

 • Ziyaret edilecek olan ülkenin vize fotokopisi veya belgesi

 • Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

 • Acil Tıbbi Bakım Sertifikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertifikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)

 • Ayrıca müracaat eden firma T.C. Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen Firmalar Listesinde yer almalıdır.

Mürettebat vizesinin süresi en fazla 2 yıldır. Söz konusu vize ihtiyaçlarına göre tek giriş-çıkışlı, çift girişli ve çok girişli olarak düzenlenebilir.


NOT: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, Türk nakliyecilerin ve ayrıca Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin taleplerini göz önüne alarak, Ukrayna'ya ve Ukrayna toprakları üzerinden Batı, Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerine TIR veya otobüs taşımacılığı yapmak isteyenler için vize işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 2002 yılının ortalarından itibaren yeni uygulamalara başlatmıştır.
Şoförlerine 1 yıllık müteaddit transit veya 2 yıllık müteaddit giriş vizesi almak isteyen şirketler, ilgili şoför listelerinin Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'na iletilmesini sağlamak amacıyla T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'ne müracaat edebilir. Söz konusu şoför listeleri resmi kanallardan iletildikten sonra vize düzenlenmesiyle ile ilgili tüm formaliteler çok kolaylaşacaktır.


ÇALIŞMA VİZESİ:

(çalışma meşruhatlı vize – "ІМ-1" tipi)için:

 • Ukrayna Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma İzni Belgesi.

 • Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.

 • Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.

 • Acil Tıbbi Bakım Sertifikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertifikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)

 • Talep edilen vizenin geçerlilik süresi 3 aydan daha uzun olduğu halde, herhangi bir sağlık kurumundan alınmış AIDS Testi istenilmektedir. 

Çalışma vizesinin süresi Ukrayna Çalışma Bakanlığı’ndan alınan Çalışma İzni belgesinde belirtilen süreyle sınırlıdır. Çalışma vizesi tek girişlidir. Çalışma amaçla Ukrayna'ya gidenler 3 gün içinde Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yerli şubelerine (VGİRFO'ya) müracaat ederek kayıt yaptırmalıdırlar. Söz konusu makamlar, çalışma vizesine istinaden Ukrayna’da oturma iznini (İkamet tezkeresini) düzenlemektedirler.


ÖĞRENCİ VİZESİ ("O" tipi) için:

 • İlgili Ukrayna Üniversitesi’nden davet mektubunun aslı nüshası.

 • Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.

 • Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.

 • Acil Tıbbi Bakım Sertifikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertifikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)

 • Önemli Not: Ayrıca, eğitim amaçla Ukrayna’ya gidenler, yanında aşağıdaki belgeleri bulundurmalıdırlar .

 • İlgili Ukrayna Üniversitesi’nden davet mektubunun aslı nüshası.

 • Diplomasının ve ilgili transkriptin onaylı fotokopisi.

 • AİDS olmadığına dair rapor.

 • Devlet sağlık kurumundan Ukrayna’ya girişinden en çok iki ay önce alınmış Sağlık Raporu.

 • Acil durumlarda tıbbi yardım edebileceğine dair sigorta poliçesi.

 • Doğum Belgesinin onaylı fotokopisi.

 • 60x40 mm boyutundaki 6 vesikalık fotoğraf.

 • Ülkesine dönebilmesi için 1 senelik açık dönüş tarihli uçak bileti.

Uyarı: Ukrayna Konsolosluklarından “O” tipi vizesini (eğitim amaçlı) almalarına rağmen söz konusu belgeleri yanlarında bulundurmayan kişiler Ukrayna’ya giriş yaptığı esnada Ukrayna Sınır Kontrol Kuvvetlerince ülkemize sokulmayabilir.
Öğrenci vizesinin süresi Üniversitesi’nden gelen davet mektubunda belirtilen süreyle sınırlıdır. Öğrenci vizesi tek girişlidir. Eğitim amaçla Ukrayna'ya gidenler 3 gün içinde Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yerli şubelerine (VGİRFO'ya) müracaat ederek kayıt yaptırmalıdırlar. Söz konusu makamlar, öğrenci vizesine istinaden Ukrayna’da oturma iznini (İkamet tezkeresini) düzenlemektedirler.
 

KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER ("K" tipi) veya BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ("H" tipi) gerçekleştirmek amacıyla alınacak vizeler için:

 • Müracaat edenin Türkiye'de çalıştığı kurumun dilekçesi.

 • Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.

 • Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.

 • Acil Tıbbi Bakım Sertifikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertifikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)

 • Talep edilen vizenin geçerlilik süresi 3 aydan daha uzun olduğu halde, herhangi bir sağlık kurumundan alınmış AIDS Testi istenilmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlara sahip Türk vatandaşları vizesiz Ukrayna’ya giriş yapıp 90 gün içinde ülkemizde bulunmak hakkına sahipler.

 • Pasaportlarında Ukrayna’da oturma, çalışma veya öğrenim hakkında geçerli kayıt mühürleri bulunan ve Ukrayna İkamet Tezkeresine sahip Türk vatandaşları vizeden muaftır.

 • Vize süresi, pasaportun geçerlilik süresini aşamaz.

 • Vize ücreti, yukarıda belirtilen hesaba ödenecektir. Nakit para kabul edilmez.

VİZE ÜCRETLERİ:
Banka hes. No: 0063828-8 (Akbank Çankaya Şb. - Hoşdere Cad. No:197/a)

 

 

 

Vize ücreti

Başvuru

evraklarının

inceleme

ücreti

Toplam

alınan ücret

tek giriş-çıkış vizesi

iki giriş-çıkış vizesi

çok giriş-çıkışlı vize

2 girişli transit vizesi (yolcu)

müteaddit transit vizesi (yolcu veya şoför)

işçi (çalışma) vizesi

öğrenci vizesi

grup vizesi (grup en az 10 kişiden, en fazla 20 kişiden oluşmalı)

$30

$60

$200

$30

$100

$50

$15

$15

 

$ 10

$ 10

$ 10

$ 10

$ 10

$ 10

$ 10

$ 10

 

$40

$70

$210

$40

$110

$60

$25

$25

Ukrayna Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinde vize işlemleri 3 çalışma günü sürmektedir.

Vizeleri daha çabuk almak isteyenler EXTRA ÜCRETİ ni ödeyip (extra ücreti normalde uygulanan ücretinin iki mislini oluşturmaktadır) 1 veya iki çalışma günü içerisinde vize alabilirler.

Ukrayna Bakanlar Kurulunun 26 Aralık 2007 tarihli ve 1407 sayılı  “Ukrayna Bakanlar Kurulunun 21 Ekim 2007 tarihli ve 1358 sayılı Kararında  değişikliklerin yapılmasına dair” Kararının esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Ukrayna’ya girişlerinde diğer AB ülkeleri vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti Bulgaristan ve Romanya vatandaşları için de uygulanmaya konuldu. Böylece, Bulgaristan ve Romanya vatandaşları vizesiz  giriş yapıp  90 gün süresince Ukrayna’da ikamet edebilirler.

UKRAYNA VİZESİNİ ALAN YABANCILARIN SEYAHAT SİGORTASININ YAPTIRILMASI

 

 Bir yandan ülkemize giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşlara vize uygulama işlemlerine ilişkin Ukrayna mevzuatının yanlış anlaşılmasının giderilmesi amacı ile, diğer yandan da yabancı uyruklu vatandaşların sağlık sigortaların yaptırılmasıyla ilgili Konsolosluk Şubesine sık sorulan soruları dikkate alarak Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna vizesini alabilmek için başvuruda bulunan şahısların sağlık sigortasını yaptırılması zorunlu olmadığını bildirmektedir.

 

Aynı zamanda Ukrayna’da yabancı vatandaşlarına sunulan sağlık hizmetlerinin para karşılığı verildiğini göz önünde bulundurarak, Ukrayna’ya giriş yapmayı planlayan yabancı uyruklu vatandaşlar sağlık sigortasını yaptırabilirlerdir.

 

Söz konusu sağlık sigortası Ukrayna Sigortacılık Kanunu’na uyarak kurulmuş olan ve sağlık hizmetlerin verebilmesi için gerekli lisans almış olan her hangi bir sigorta şirketi tarafından verilebilmektedir. Ayrıca söz konusu sağlık sigortası, Ukrayna’daki sigorta şirketi ile ilgili sözleşmeyi imzalayan yabancı bir şirket tarafından da verilebilmektedir.

 

20 Şubat tarihli, 227 sayılı ”Ukrayna Giriş İzni Veren Vize Belgelerine Dair” Ukrayna Başbakanlığı Kararnamesi’nin 12. maddesine göre, turistik vize alabilmek için yabancı uyruklu vatandaş gezisinin turistik amacını kanıtlayan aşağıdaki belgelerden birisini sunmak zorundadır:

- Turizm şirketi tarafından verilen vauçer,

- Ukrayna menşeli turizm şirketi tarafından verilen turistik belge,

- Turizm alanında faaliyet göstermekte olan otellerden konaklama masraflarının ödendiğine dair resmi belgeler.

 

Ukrayna İstanbul Konsolosluğu Ulaşım Haritası:


Daha Büyük Haritayı Görüntüle

Yukarıdaki hususlar ile ilgili daha detaylı bilgiler almak isteyen vatandaşlar Ankara’da bulunmakta olan Ukrayna Büyükelçiliği nden (tel.: 0312 440 52 89, dahili 120, 140) ve İstanbul’da bulunmakta olan Ukrayna Başkonsolosluğu' ndan (tel.: 0212 662 25 41, 0212 662 27 35) alabilirler.

 

Kaynak: Ukrayna Türkiye Büyükelçiliği

<< Geri Pasaport - Vize İşlemleri

Rusya Vizesi İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları  |  ARŞİV