Hususi Pasaport - Yeşil Pasaport

 
hususi (yeşil) pasaport

Hususi Pasaport

Dış kapak rengi yeşil olan Hususi damgalı pasaportlar 27’si vize sayfası olmak üzere; toplam 30 sayfadan oluşmaktadır.Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına, diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

 

İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi mümkündür.

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine verilir.

Hususi pasaport başvurusu için hangi belgeler gerekmektedir?

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) 2 adet biyometrik fotoğraf

3) Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont

4) Hususi damgalı pasaport talep formu (Emekli veya çekilme nedeniyle hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan hak sahiplerinden talep formu yerine bir defaya mahsus mensubu bulunduğu kurum tarafından düzenlenmiş unvanı ve kadro derecesini gösterir resmi belge istenir.)

5) Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi

6) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

7) Varsa eski pasaport

8) Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.

Hususi pasaport başvurusu nereye yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİGM internet sitesinde umuma mahsus pasaport başvuru kısmında belirtilen ilçe nüfus müdürlüklerine yapılabilir. Online pasaport randevusu alırken Pasaport Başvuru Merkezine sahip İlçe Nüfus Müdürlüklerinin listesine sistemde gözükmektedir.

Pasaport Başvuru Ücreti Ne Zaman Yatırılmalı?

02.04.2018 Tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Pasaport başvuru bedellerinin başvurudan önce vergi dairesine ait ilgili birimlere veya anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir. İnternet Vergi Dairesinden online https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla yatırılmaktadır. Bu ödemelerde makbuz almayı veya bastırmayı unutmayınız. Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir. PTT Şubelerininde pasaport harçı ve defter ücreti tahsiline yetkili olduğunu unutmayınız.

Hususi Pasaport Geçerlilik Süresi

Sponsorlu Bağlantılar