Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, İstanbul Erenköy Şb. Md. Eşya Satış İlanı - 20.Ekim.2009

<< Geri Tasiş Eşya Satış İlanları

ERENKÖY TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞİKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE

1- SATIŞI YAPAN İDARE: ERENKÖY TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ : Dudullu Cad. İETT Anadolu Garajı Yanı K.Bakkalköy/İSTANBUL adresindeki Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ :

  • 20/10/2009 Tarihinde BİRİNCİ,

  • 23/10/2009 Tarihinde İKİNCİ ve

  • 27/10/2009 Tarihinde ÜÇÜNCÜ satış, saat 09.30–12.00 ile 13.00–16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

c ) Satışa sunulacak eşya listesi aşağıda belirtilmiştir.

4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:

a) Nakdi olarak ödenecek olan güvencenin;

1. Satış için, 19/10/2009 tarih ve saat 16.00’a
2. Satış için, 22/10/2009 tarih ve saat 16.00’a
3. Satış için, 26/10/2009 tarih ve saat 16.00‘a kadar

Dudulu Cad. İETT Anadolu Garajı Yanı K.Bakkalköy/İSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapan Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,

b) Tasfiye Tüzüğünün 14.maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI: 5 YTL
6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : 7 (yedi) gün
7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : 10 (on) gün
8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK: % 24
9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:

a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar.

b) Bulunduğu yerlerin Adresleri:

1-ERENKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:1, 5 nolu ambarları İETT ANADOLU GARAJI YANI DUDULLU CD. K. BAKKALKÖY/İSTANBUL
2-AMBARLI –KUMPORT :Ambarlı Liman Kompleksi ambarlı/İstanbul
3-ERENKÖY METİN GRUP ANTREPOSU:Osmangazi Cd. Mezarlık Sk . No: 4 Samandıra/ Kartal
4-ERENKÖY EKOL ANTREPOSU:Sultanbeyle Karayazı Mevki 1 nolu paresel sultanbeyle /İstanbul
5-ERENKÖY ULUSAL ANTREPOSU:Emek Mh. Ordu Cd. No: 61 Sarıgazi /İstanbul
6-ERENKÖY GRUP ANTREPOSU:Topselvi Meh. Topselvi Cd. No;95 kartal –İstanbul
7- ERENKÖY Mobil :Serviburnu Cd. No:19 Beykoz/İstanbul
8- ERENKÖY TIRSAN ANTREPOSU :Karapınar Mevkii Kartal İlçesi 2. Bölge Bucağı samandra/Kartal
9-HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ:TCDD Liman İşletme Ambarları harem/İstanbul
10-HALKALI FES ANTREPOSU :Mermerciler Sit. 5. cd. No: 13/3 Yakuplu İstanbul
11-Ambarlı Fes Antreposu:Mermerciler San. Sit.6. Cd. No:2 Beylikdüzü/İst.
12-Ambarlı Anahtar Antreposu:Haramidere Beysan S.Sit.Cihangir Mh.Birlik Cd.Çarşı Sk. Ambarlı / İstanbul

10- ÖZEL HÜKÜMLER:

1-Şartnamenin 21/1-b maddesi uyarınca beş güne kadar Şube Müdürlüğünce, ek süre verilmesi halinde günlük % 0.018 oranında faiz peşin tahsil edilir.
2- Satışta bulduğu değer vergi, resim ve diğer giderler hariç 5.000 YTL’ yi aşan eşya için alıcıların talepleri üzerine taksitlendirme yapılabilir.
3- Satışa esas bedelin en az %10 (yüzde on) oranında güvencesi tutan eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden öngörülen orana (% 10 na) tamamlanır. 3.satışta istekliler tarafından satış bedelinin %50 si altında teklif verilmesi halinde birinci satışa esas bedelin %50 üzerinden %10 oranında güvence alınır.)
4-Katma Değer Vergisi satış bedelinin ödenmesi sırasında tahsil edilecektir.
5-İlan, tellaliye ücreti, damga vergisi karar pulu satışın tamamlanmasına müteakip açık artırma mahallinde peşin olarak tahsil edilecektir.
6- Televizyon, radyo, portatif radyo, teyp pikap video ve birleşik cihazların 3093 sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanununun değişik 4’ncü maddesi uyarınca satış üzerinden bandrol tahsil edilecektir.
7- Şartnamenin 19/6 maddesi uyarınca satış ilanlarına ilişkin giderler, satışa çıkarılan eşyanın birinci satıştaki esas bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunan orana göre satış anında tahsil edilir.
8- Satışa sunulan eşyalardan ÖTV’ ye tabi olanlara “Özel Tüketim Vergisi” uygulanır.(satış listesinde ÖTV Sütununda belirtilmiştir. Satışa sunulan eşyalarda oluşacak fire Gümrük Yönetmeliği eki “Bazı maddelerin fire oranlarına ilişkin liste” dikkate alınacaktır.
9-İdareye ödenecek tutar sadece mal bedeli ve ardiye ücreti olmayıp, satış işleminden doğan tüm vergileri kapsamaktadır.
10-Artırmaya katılanlardan eşyaya en yüksek teklif veren isteklilerin güvencesi yetmediği halde pey sürmesi, yatırılan güvencenin eşyanın satışında bulduğu bedel üzerinde %10 oranın tamamlanmaması, artırma üzerinde kalmasına rağmen satış kağıdını imzalamaktan imtina etmesi veya alıcının şartnamenin 17 inci maddesinin 1 inci paragrafından belirtilen davranışları nedeniyle satışın ilgili adına gerçekleşmemesi halinde güvence Döner Sermayeye gelir yazılır. Bu şahıs hakkında şartnamenin 17 inci maddesinin 2 inci ve 3 üncü paragraf hükümleri uygulanır. Eşya satıştan en son çekilenin vergi bedel üzerinden artırmaya devam olunur. Artırma olmaması halinde ise “ Tasfiye Tüzüğü’ nün 19/c maddesi uyarınca satış iptal edilerek en geç üç ay içinde eşyalar tekrar satışa sunulması ve yeni satışta bulduğu değer, bir önceki satışta, satışın iptaline neden olan alıcının verdiği tekliften az olması halinde aradaki fark iptale neden olan acıdan tahsil edilecektir.
11-Listede belirtilen eşyaların iç piyasaya arzında alınması gereken her türlü (izin, belge, onay vb gibi) belgeler alıcıya aittir.
12-Satış listesinde yer alan eşyalar için vergiler satış tarihinde geçerli oran üzerinden alıcıdan ayrıca tahsil edilecek olup, üçüncü satışta % 50’nin altında teklif olması halinde verilen teklif Bölge Müdürlüğümüzce onaylanmasından sonra kararın alıcıya tebliğ edildiği tarihteki vergi oranı uygulanacaktır.
13-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca “Güvencenin İadesinde Sakınca Bulunmamaktadır.” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
14- Satışa katılmasına rağmen eşya/araç almayan veya üzerinde satış yapılmayan alıcı, yatırmış olduğu güvence bedelini almak istememesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile yer ve süre şartı aranmaksızın yapılacak diğer satışlara katılabilir.
15-Satışlarımız 4077 sayılı Kanun Kapsamında değildir. Alıcılar tarafından “Garanti Belgesi” düzenlenemez.
16-Listenin 37. 38. 39. 40. grup sıra numarasında kayıtlı bulunan eşyalar YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ suretiyle satılacaktır..
17-Satış listesinin mevcut bulunan kimyevi madde ve analizi yapılan eşyalara bedelden hariç analiz ücreti ayrıca tahsil edilecektir.

İletişim Adersi : (0212) 559 78 19 İSTANBUL İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

(0216) 364 36 80 / 187 – 109 ERENKÖY İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük Eşya Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  İletişim  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları  |  ARŞİV

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri