Özel Arama
SEYAHAT REHBERİ OTO REHBERİ E-DEVLET İL REHBERİ PAYLAŞIM
 
  Tasiş Eşya Satış İhaleleri - 2016 Yılı Gümrük Eşya Satış İlanları

<< Geri Tasiş Ana Sayfa

 

 

İhale detaylarını ve eşya listelerini incelemek için tarihlerin üstüne tıklayınız. - Güncelleme: 03.01.2017 12:10

Aktif İhaleler

 

Biten İhaleler

2016 Aktif ihaleler: 0 Adet

 

GÜMRÜK İHALE AJANDASI

Tasiş İstanbul Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

7 Ocak 2016 71 14 Ocak 2016 54 15 Ocak 2016 105
22 Ocak 2015 6 27 Ocak 2016 26 4 Şubat 2016 56
5 Şubat 2016 88 18 Şubat 2016 62 26 Şubat 2016 30
8 Mart 2016 38 11 Mart 2016 6 11 Mart 2016 75
31 Mart 2016 51 5 Nisan 2016 52 8 Nisan 2016 31
14 Nisan 2016 67 21 Nisan 2016 9 26 Nisan 2016 52
5 Mayıs 2016 26 12 Mayıs 2016 6 12 Mayıs 2016 28
24 Mayıs 2016 53 26 Mayıs 2016 13 27 Mayıs 2016 65
2 Haziran 2016 55 7 Haziran 2016 27 21 Haziran 2016 46
23 Haziran 2016 59 12 Temmuz 2016 19 21 Temmuz 2016 108
26 Temmuz 2016 38 2 Ağustos 2016 10 18 Ağustos 2016 35
24 Ağustos 2016 86 1 Eylül 2016 8 8 Eylül 2016 60
22 Eylül 2016 73 27 Eylül 2016 6 4 Ekim 2016 6
22 Kasım 2016 65 1 Aralık 2016 21    

Tasiş Ankara Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

19 Ocak 2016 77 2 Şubat 2016 45 23 Mart 2016 39
3 Mayıs 2016 6 29 Haziran 2016 3 7 Eylül 2016 7
5 Ekim 2016 8 13 Ekim 2016 7 15 Kasım 2016 7
24 Kasım 2016 3        
 

Tasiş İzmir Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

06 Ocak 2016 59 28 Ocak 2016 72 18 Şubat 2016 66
15 Mart 2016 73 12 Nisan 2016 76 4 Mayıs 2016 57
25 Mayıs 2016 68 21 Haziran 2016 49 24 Haziran 2016 80
3 Ağustos 2016 4        
 

Tasiş Antakya/Hatay Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

06 Ocak 2016 15 12 Ocak 2016 90 3 Şubat 2016 42
18 Şubat 2016 6 25 Şubat 2016 42 1 Mart 2016 67
5 Nisan 2016 72 13 Mayıs 2016 77 9 Haziran 2016 111
28 Temmuz 2016 92 19 Ağustos 2016 68 28 Ekim 2016 27
           
 

Tasiş Antalya Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

12 Şubat 2016 30 16 Mart 2016 44 21 Nisan 2015 64
26 Mayıs 2016 58        
           
 

Tasiş Bursa Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

20 Ocak 2016 33 16 Şubat 2016 68 10 Mart 2016 71
20 Nisan 2016 63 10 Mayıs 2015 56    
           
 

Tasiş Diyarbakır Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

4 Şubat 2016 33 8 Mart 2016 31 5 Nisan 2016 8
22 Haziran 2016 60 9 Kasım 2016 17    
           
 

Tasiş Edirne Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

12 Ocak 2016 80 13 Ocak 2016 73 23 Şubat 2016 97
22 Mart 2016 68 5 Nisan 2016 12 19 Nisan 2016 46
3 Mayıs 2016 28 26 Mayıs 2016 17 14 Haziran 2016 31
30 Haziran 2016 7        
 

Tasiş Gaziantep Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

21 Ocak 2016 102 18 Şubat 2016 102 30 Mart 2016 47
7 Nisan 2016 102 13 Nisan 2016 79 21 Nisan 2016 52
22 Nisan 2016 100 27 Nisan 2016 89 8 Haziran 2016 69
13 Temmuz 2016 94 14 Temmuz 2016 25 19 Temmuz 2016 148
21 Temmuz 2016 176 27 Temmuz 2016 15 25 Ağustos 2015 25
26 Ekim 2016 76        
 

Tasiş Gebze Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

9 Şubat 2016 45 26 Şubat 2016 26 29 Mart 2016 25
21 Nisan 2016 39 18 Mayıs 2016 37 24 Haziran 2016 30
           
 

Tasiş Malatya Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

15 Mart 2016 86        
           
 

Tasiş Mersin Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

13 Ocak 2016 29 10 Şubat 2016 28 24 Şubat 2016 15
2 Mart 2016 42 30 Mart 2016 37 7 Nisan 2016 28
28 Nisan 2016 27 11 Mayıs 2016 34 27 Mayıs 2015 27
15 Haziran 2016 40 27 Temmuz 2016 37 12 Ağustos 2016 44

Tasiş Samsun Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

9 Şubat 2016 38 25 Mart 2016 52 22 Haziran 2016 82
27 Temmuz 2016 92 16 Ağustos 2016 98 1 Eylül 2016 89
20 Ekim 2016 62        

Tasiş Trabzon Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

17 Şubat 2016 39 16 Mart 2016 20 24 Mayıs 2016 54
           
           

Tasiş Van Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

 

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

14 Ocak 2016 45 29 Ocak 2016 47 11 Şubat 2016 72
25 Şubat 2016 54 10 Mart 2016 58 24 Mart 2016 46
13 Nisan 2016 35 27 Nisan 2016 62 25 Mayıs 2015 43
5 Aralık 2016 95        

Tasiş Zonguldak Eşya Satış İhaleleri

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

 

İhale Tarihi

Grup Eşya

30 Mart 2016 26        
           

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | E-İhale (Elektronik İhale)

E-İhale araç satış güncel ihaleler >>

E-İhale araç satış sonuçlanan ihaleler >>

Tasiş Araç Satış İhale Ajandası >>

 

 

 

Hangi eşya tasfiye ediliyor?

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile ülkemize yasal yollarla getirilen, ancak yükümlülerince gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde tamamlanmayan eşya tasfiyelik hale gelmektedir. Bunlar;

1. Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarındaki bekleme süresi üç ayı geçen yolculara ait eşya,
2. Gümrük Kanunundaki süreler içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya,
3. Fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca gümrük işlemleri durdurulan ve yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda tasfiye edilmesi gereken eşya,
4. Tahlilden arta kalan ve tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya,
5. Gümrük beyannamesi tescil edilen ancak, süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya,
6. Gümrük antrepolarında bulunan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya,
7. Antrepolarda, gümrük idaresince belirlenen bekleme süresi dolan eşya,
8. Antrepolarda yapılan sayım sonucunda fazla çıkan ve bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilemeyen eşya,
9. Gümrüğe terk edilen eşya ile gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya,
10. Posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde alıcısı veya göndericisi tarafından kabul edilmeyen eşya,
11. İlgili maddelerine göre, kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya,
12. Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların mahrecinden yanlışlıkla fazla olarak yüklenmiş olduğunun, gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,
13. Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlendiği veya eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idaresine bildirildiği ve bu eşyanın verilmiş olan özet beyanlardan biri ile ilişkili olmadığının anlaşıldığı hallerde, eşyanın yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,
14. Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde el konulan eşya,
15. Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde el konulan eşya,
16. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, eşya
17. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya,
18. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmayan eşya,

İhaleye kimler katılabiliyor?

İhalelerimiz, herkese açık olup Tasfiye Yönetmeliği’nde ihaleye katılacaklardan istenilen belgeler sayılmıştır.

İhaleye katılacaklar istenen belgeler nelerdir?

İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan,

a) Kimliklerini belirlemeye yarayan belge,
b) Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi veya adres beyanı ile Türk uyruklu ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise pasaport numarası,
c) Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi belgesi veya adres beyanı,
ç) Teminatın yatırıldığına ilişkin belge,
d) Vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
e) Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
f) Elektronik posta adresi istenilmektedir.

İhaleye çıkan eşyayı/aracı görme/inceleme imkanı var mı?

İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler.

İşletme müdürlüğünce eşyanın niteliğinde, miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir. Ancak 5607 sayılı Kanun kapsamında davası devam eden eşyadan numune verilmez.

İhaleler nasıl yapılıyor?

İhale yoluyla yapılacak satışlar ihale komisyonu tarafından yürütülür. İhaleler açık artırma usulüyle yapılır. Katılımı ve rekabeti artırmak amacıyla miktarı çok olan eşya bölünebilir. Araçlar tek olarak, eşya ise tek olarak veya gruplar halinde satışa sunulur.

İhalelerde, satışın başlangıcından bitimine kadar kesintisiz sesli ve görüntülü video çekimi yapılır.

Açık artırma ihale komisyonu başkanı tarafından açılır. İhale komisyonu başkanı, satışa başlamadan önce, satışa ilişkin genel bilgiler ile o satış için getirilen özel düzenlemeler hakkında ihaleye katılanlara açıklama yapar. İstenilen belgelerle (Bkz. Cevap 15) ilgili gerekli işlemlerin tamamlandığı ve satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra satışa başlanır. Açık artırmaya katılacaklarla görevliler dışındakiler satış yerine giremezler. Satış, işletme personeli veya görevlendirilen tellal tarafından yürütülür

Açık artırmada istekliler, tekliflerini kendilerine verilen giriş kartını göstererek verir. Alıcıların sürecekleri pey miktarını, eşyanın ihaleye esas bedeli 1.000 TL'den çok olan eşya için 100 TL’den az olmamak üzere ihale komisyonu belirler. İhaleye esas bedeli 1.000 TL'nin altında olan eşyada daha düşük pey miktarı belirlenebilir. Satışı yürütmekle görevli olanlar isteklilerin vereceği teklifleri bu peye göre takip eder ve uygulatır.

İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir. Artırma sırasında varsa ihaleden en son çekilenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi ile sürdüğü pey satış kâğıdına yazılarak imzası alınır.

Artırma sonunda eşya, en yüksek bedeli verene satılır. İhale komisyonu kararı alıcıya duyurularak alıcının ve ihale komisyonunun satış kâğıdını imzalamasıyla satış tamamlanır.

Damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. Ödememesi halinde teminatı döner sermayeye gelir kaydedilir. Alıcının teminatının yeterli olmadığı halde teklif vermiş olması durumunda, teminatı döner sermayeye gelir kaydedilir. Alıcının teminatının gelir kaydedildiği durumlarda varsa son çekilenin verdiği teklif üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son çekilene satış yapılır. Son çekilenin de yukarıda belirtilen ödemeleri yapmaması halinde, satış iptal edilir ve teminatı gelir kaydedilir.

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları