Doğum Borçlanması Başvurusu

Doğum borçlanmasının şartları nelerdir?

Doğum borçlanması kadın sigortalıların emekli olmak için gerekli gün sayısına ulaşmalarına katkı sağlayan önemli bir haktır. Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için, 5510 sayılı Kanun veya mülga kanunlar kapsamında sigortalılığının tescil edilmiş ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması gerekir. Ayrıca çocuğun yaşaması, kısmi süreli çalışanlar hariç, doğum öncesi ve sonrası borçlanacağı sürede adına prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

Doğum Borçlanması için nereye, nasıl başvurulur?

Fiziki başvuru için; 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak işlemini başlatabilir. Doğum borçlanması işlemi kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak sonuçlandırılmaktadır.

doğum borçlanması

e-Devlet Kapısı üzerinden; Doğum Borçlanması başvurunuzu 4A (SSK) ve 4B (Bağkur) e-Devlet Kapısı üzerinden TC Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak online yapabilirsiniz.

Kadın sigortalı ne kadarlık süre borçlanabilir?

Mevcut kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü madde kapsamındaki sigortalı kadının doğumdan sonra geçen prim ödemeden geçirdikleri süreler borçlanılacak sürelerdir. Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğumun, sigortalılığın başlangıcından sonra olması gerekmektedir. Sigorta başlangıcından önceki doğumlar için doğum borçlanması yapılmamaktadır.

Kadın sigortalı doğumdan sonraki sekiz haftalık süreyi, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreyi, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde ise doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte 1 çocuk için toplam iki yıl borçlanılabilir.

Sigortalı kadın en fazla üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanabilir. İki yıllık süre dolmadan çalışmaya başlamış ise çalışmaya başladığı tarihe kadar olan süre kadar borçlanabilir.

Borçlanmadan vazgeçilmesi halinde ne olur?

Borçlanan sigortalıya aylık bağlanmamış olması şartıyla sigortalının talebi halinde borçlanma tutarının tamamı herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir. Yeniden borçlanmak istemesi halinde sigortalıdan yeni talep alınarak yeni borç tutarı hesaplanır.