Tüketici Finans Kurumları

 
xxx

Tüketici Finans Kurumları Hakkında

Tüketici finans kurumları, kişi ve kurumlara ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan sermayeyi sağlayacak olan kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda bankalardan farklı olarak işleyen husus yapıla ödemenin kim adına olduğudur. Finans kurumları; mal veya hizmet alımında ödeme yapacak rakamı başvurucu adına öder. Başvurucu ise finans kurumuna direk borçlu olur. Finans kurumları, genel manada daha kısıtlı işlem sayısına sahiptir. Bu yüzden odaklandığı alan oldukça kıymetlidir ve odak noktasıdır.

 

Tüketici Finans Kurumları İle Banka Arasındaki Fark Nedir?

Bankalar dünya ekonomisinde etkin rol almaktadır. Ekonomiye dair her noktada, para transferi gerçekleştirip her noktada aktif rol oynarlar. Ancak finans kurumları sadece hizmet ve mal alım konusunda finansman desteği sunan kurumlardır. Bu nedenle finans kuruluşları sadece kısa bir çerçevede finans desteği sağlamaktadır.

Finansman Şirketleri

Tüketici Finans Kurumları Ne İş Yaparlar?

Tüketici finans kurumları ne iş yapar sorusunun cevabı aslında oldukça basit. Günümüzde birçok insan finans kurumları ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle İslami finans kurumları bu konuda faizden çekinen kişiler için de detaylı hizmetler sunmaktadır. Bu konuda sunulan hizmetler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

Tüketici finans kurumları hizmet ya da ürün temini sırasında kendi isimlerine alım yaparlar ve borçlusu tamamen borcu ödeyene kadar alınan ürüne ipotek koyarlar. İpotek burada bağlayıcı işlemdir.

Faizsiz Tüketici Finans Kurumları

Faizsiz tüketici finans kurumlarını aktif şekilde tercih eden muhafazakar kesim özellikle yapacağı yatırımlar için finans desteğini buralardan almaktadırlar. En önemli tercih sebebi olmasındaki pay ise finans kurumlarının sadece kişilerin mal alım ya da satım işlemleri için aracılık etmesidir. Bilhassa muhafazakar kesim için özellikle çalışmalar yürüten faizsiz tüketici finans kurumları faizsiz kredi anlayışı işe kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunun en temelinde yatan sebep İslami finans kuruluşları tamamen dini kaidelere göre alım ve satım yapar.

Dinimize göre kesinlikle haram olduğu söylenen faiz için kesinlikle yasaklar söz konusudur. İç işleyişte müşteri, almak istediği gayrimenkul ya da taşıt için başvuruda bulunur. Bu başvuru sonrasında işlemler başlatılır. Ancak bankaların yaptığı kredi işleminden farklı olarak işi faizden kurtaran hassas bir nokta vardır. Bu nokta, tüketici finans kurumları işlemlerini kendi adına yapmasıdır. İslami koşullarda faiz haramdır ve faize yaklaşmamak gerekir.

Faizsiz işlem olabilmesi için de kesinlikle işin ticarete dönmemesi lazımdır. Hal böyle olunca yapılan işlemde alınmak istenilen taşınmaz ya da hizmetin alımını kurum kendi adına yapmaktadır. Alıcı ise bankaya değil kuruma borçlanır. Kurum müşteri adına aldığı bu ürün ya da hizmeti istediği şekilde karla satma hakkına sahiptir. Bu sayede faizsiz şekilde eşya ya da hizmetin satışı gerçekleşecektir. Bu sayede faize karışmadan rahat bir şekilde alım yapmanız sağlanmaktadır.