İşsizlik Maaşı - İşsizlik Ödeneği 2024

İşsizlik Sigortası (İşsizlik Maaşı) Nedir?

Sigortalı olarak bir işyerinde çalışırken, çalışma isteği, çalışma yeteneği, sağlığı ve yeterliliği olmasına rağmen, çalışanın herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybetmesi, sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybına karşılık kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

işsizlik sigortası

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir, Yararlanma Koşulları Nelerdir?

İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) İçin Nereye Başvurulur?

İşten çıkarıldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile birlikte en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. İşsizlik Maaşı başvurusu İŞKUR Müdürlüklerine şahsen giderek veya elektronik ortamda iskur.gov.tr web sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden online yapılabilir. Başvurunun mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde yapılmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik sigortasına internet üzerinden başvuru yapabilmek için İŞKUR’a kayıtlı olmanız gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Süresi Nedir?

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik maaşı (işsizlik ödeneği) verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Hesaplama? İşsizlik Ödeneği Miktarı

Günlük işsizlik ödeneği miktarı şu şekilde hesaplanır. Sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı kadardır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz.

işsizlik maaşı

2024 Yılı İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

2024 yılı en düşük işsizlik maaşı; 7.940,33 TL
En yüksek işsizlik maaşı ise; 15.880,66 TL

 

2024 Yılı İşsizlik Maaşı Tablosu

 

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı

Damga Vergisi

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan

20.002,50

8.001,00

0,00759

7.940,27

Son 4 Ay 25.000 TL ile Çalışan

25.000,00

10.000,00

0,00759

9.924,10

Son 4 Ay 41.000 TL ile Çalışan

41.000,00

16.002,00 (*)

0,00759

15.880,54

(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır.
2024 yılında brüt asgari ücret 20.002,50 TL'dir.
2024 yılı net asgari ücret 17.002,12 TL

 

İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşına hak kazanan kişilerin (başvurudan sonra) sistemde kayıtlı cep telefonlarına mesaj gelmektedir. Mesajının geldiği ayın son günü TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak, adlarına yatırılan işsizlik ödeneklerini alabilirler. Daha sonraki aylara ait ödeme planını, işsizlik ödeneği sorgulama işlemini iskur.gov.tr adresinden yapıp takip edebilirler.

İşsizlik Maaşı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşsizlik ödeneği, işsizlik maaşı ödemesi aldığınız dönemde; aşağıda sıralanan hallerden biri veya bir kaçı gerçekleşirse;

15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmeniz gerekmektedir. İşsizlik maaşından yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte geriye ödemek zorundadır.

İşsizlik Maaşı Alırken Sağlık Hizmetinden Yararlanma

İşsizlik maaşı alanlar genel sağlık sigortası kapsamına girerler. Maaş aldıkları süre için, bu kişiler adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu primler sadece sağlık içindir emeklilik yönünden geçerliliği yoktur.

İş Kaybı Tazminatını Nedir?

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların özelleştirme nedeniyle işini kaybeden çalışanlarına belirli bir süre ilave olarak ödenen tazminattır. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşta hizmet akdi kesintisiz en az 550 gün devam etmiş olan çalışanlar bu haktan yararlanır.

İş Kaybı Tazminatının Miktarı ve Süresi

İş kaybı tazminatı miktarı günlük net asgari ücretin iki katıdır. Engelli personele (ilgili kanunların öngördüğü I, II ve III. Derece) günlük net asgari ücretin dört katı ödenir. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışırken işsiz kalanların, hizmet akdi aynı işveren ile kesintisiz en az;

iş kaybı tazminatı ödenmektedir. Bu tazminattan yararlanmak için işsiz kalanların hizmet akitlerinin sona erdiği tarihi izleyen günden başlayarak 30 gün içinde en yakın Türkiye İş Kurumu birimine şahsen veya elektronik ortamda iskur.gov.tr veya e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruyapması gerekmektedir.

İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılayan fondur.