LPG/CNG Sızdırmazlık Raporu

lpg

Artık LPG/CNG Sızdırmazlık Raporu İsteniyor mu?

3016 Saylı ve 24 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Araçların İmal, Tadi̇l ve Montajı Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmelik" ile bu zorunluluk kaldırıldı. Hali hazırda LPG'li olan veya LPG dönüşümü yeni yapılacak araçlar için araç muayenesi öncesinde gaz sızdırmazlık ve montaj raporu almak için Makina Mühendisleri Odasına veya Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) başvurulması gerekmiyor. Bu uygulama 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

 

Artık LPG'li araçlar muayene için direkt araç muayene istasyonlarına gidebilecek. Tuvtürk muayene istasyonları hiçbir durumda Gaz Sızdırmazlık Raporu talep etmediğini belirtmektedir. Bir araca LPG/CNG yeni takıldığı zaman "Yakıt Sistemi Montaj Belgesi" ile tadilat muayenesi için istasyona giden bir araç için başka herhangi bir evrak talep edilmiyor.

Tuvtürk İstasyonlarında LPG'li araçlar neye göre ve nasıl muayene yapılıyor?

- LPG Yakıt sistemi tamamen sızdırmaz olmalıdır.
- LPG Yakıt sisteminin tüm üniteleri doğru ve güvenli bir şekilde çalışmalıdır.
- Montajı aracın çalışma şartlarında (yük indirme ve yükleme, hareketli parçalar, çarpışmalar) oluşabilecek hasarlardan en az etkilenecek şekilde yapılmalıdır.
- Tüm ünitelerin ayrı ayrı tip onayları olmalıdır.
- LPG yakıt sisteminin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek hiç bir donanım bulunmamalıdır.
- Tüm bağlantı ve üniteler egzoz ve ısı kaynaklarından en az 10 cm uzakta olmalıdır. Isı izolasyonu yapılması halinde mesafe daha az olabilir.
- Elektrik tesisatı ile araç gövdesi arasında izolasyon olmalıdır.
- Hiç bir ünite aracın bütünlüğünü ve boyutlarını değiştirecek şekilde olamaz ve montajı yapılamaz.
- Tüm bağlantıların yerleri muayene edilebilecek noktalarda olmalıdır.

Tuvtürk İstasyonlarında, yukarda belirtilen genel kurallara göre muayeneler yapılmaktadır. Muayenelerde egzoz sistemine yakın olan araçların muayene raporlarına bu durum ağır kusur olarak belirtilmektedir.

Aracınızın LPG tankının süresi bittiği zaman ne yapmalısınız?

LPG/CNG tankının kullanım ömrünün süresi biten araçlar, muayeneye gelmeden önce tank değişimi yapmışlarsa; muayene istasyonuna muayene için gelirken "Yakıt Sistemi Montaj Belgesi" getirmek zorundadırlar.

Aracın LPG/CNG tankının değişmesi gerektiği muayene sırasında tespit edilir ve kusur verilirse, kusur tespitinin yapıldığı gün veya o günden sonra alınmış bir "Yakıt Sistemi Montaj Belgesi" ile gelinmesi zorunludur.

Yakıt tankı üzerinde bulunması gereken detaylar

Araçlarda LPG/CNG/LNG dönüşümlerinde araca montajı yapılan yakıt tankının üzerinde, LPG/CNG/LNG dönüşümünü yapan firmanın adı, adresi ve dönüşüm tarihi, LPG/CNG/LNG tankı imalatçısı firmanın adı, adresi, tankın imal yılı ve ömrünü belirten bir etiket, sökülemeyecek şekilde bulunmalıdır.”

Yakıt Sistemi Montaj Belgesi

Yakıt sistemi tadilatı yapan firma, geçerli seri tadilat tip onay belgesine/münferit tadilat onayına istinaden araçta kullandığı regülatör/tank gibi aksamların bilgileri ile araca ait bilgileri içeren “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi”ni, gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra ilave ücret almaksızın her bir araç için iki nüsha olarak düzenler. Belgenin bir tanesi araç sahibine verilir, diğeri firma tarafından arşivlenir.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi LPG&CNG Sızdırmazlık Araç Kontrol İstasyonları ile ilgili güncel ve detaylı bilgi için;

Türk Standartları Enstitüsü'nün LPG/CNG/LNG Gaz Sızdırmazlık ve Montaj Tespiti Muayenesi yapılan merkezleri hakkında detaylı bilgi almak için;