Bartın Şehir Rehberi

bartın

Bartın Hakkında

İlin Adı: BARTIN - (Bartın ilinin merkez ilçesiyle birlikte 4 adet ilçesi vardır.)

Bartın İlçeleri: Merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus

Bartın Plaka Kodu: 74

Bartın Telefon Alan Kodu: 378

Bartın Nüfusu: 198.999

Bartın Bölgesi: Karadeniz

Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde il ve aynı ilin merkezi kent. Batıdan Zonguldak, güneyden Karabük, doğudan Kastamonu, kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir. Karadeniz'de doğal güzelliği, plajları, tarihi yapıları, mağaralarıyla ilgi çeken bir ildir.

Bartın Adı Nereden Geliyor ?

Adını, kenarında kurulduğu Bartın Çayı'nın antik çağdaki isminden (Parthenios) alan kent, tarihi Paphlagonia antik kentlerinden Sesamos (Amasra), Kromna (Kurucaşile) ve Erythinoi (Çakraz)'ı sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Romalılar devrinde Bartın Çayına Parthenius deniliyordu. Çayın kıyısında kurulan şehre ise Parthenia adı verildi. Bu isim zamanla Bartın’a dönüşmüştür.

Bartın Şehrinin Tarihi

Bartın’ın ilk sahiplerinin, M.Ö. 14.yy.da Gaskalar ve M.Ö. 13.yy’da Hititler olduğu kabul edilmekte, daha sonra Bolu Havalisine yerleşen Bitinyalılar ile Kastamonu Havalisinde hüküm süren Paflagonyalıların, sınırlarını Parthenios’a kadar genişlettikleri böylece Bartın topraklarının bu iki egemenliğin sınırları içinde yer aldığı bilinmektedir. M.Ö.12.yy. sonlarında Bithynie Bölgesindeki Bartın Friglerin, Paplagonie Bölgesindeki Amasra Fenikelilerin eline geçmiş, Fenikeliler; Amasra (Sesamos), Ereğli (Heraklia), Sinop (Sinope) ve Tekkeönü’nde (Kromna) ilk Sayda Kolonilerini oluşturmuşlardır.

M.Ö. 9.yy.da Akdeniz’deki güç dengelerinin bozulmasıyla Fenikeliler ve ortakları Karyalılar Amasra ve Kromna’yı terkettiler. Bartın ve çevresi, M.Ö. 7.yy. sonlarında Kimmerlerin, M.Ö. 6. yy.da Lidyalıların, M.Ö.547 yılında da Perslerin hakimiyetine girdi. 216 yıllık Pers döneminde Karadeniz Kolonileri Perslon dostluğu sayesinde uzun süre bu statülerini korudular.

M.Ö. 334 yılında, Makedonya Kralı İskender, Perslerin hakimiyetine son vererek bölgenin sahibi oldu. Bartın ve Ulus’un yönetimini “General Eumenes”, Amasra ve Tekkeönü’nün yönetimini de Fridya Satrabına bıraktı. Ancak, Amasra yönetimi M.Ö. 302-286 yılları arasında el değiştirerek Kraliçe Amastris tarafından yönetilmeye başlandı. M.Ö. 12. yy’dan beri Sesamos adıyla anılan kent 16 yıllık Kraliçe Amastris Döneminden sonra kraliçenin adını aldı. Bu dönemde; Kromna (Tekkeönü), Tios (Filyos-Hisarönü) ve Kyteros (Gideros) sitelerinden oluşan Symoikismos Siteler Birliğine Başkent oldu. M.Ö.286 yılında Kraliçe Amastris, oğulları tarafından bindiği gemi batırılmak suretiyle öldürülünce kent yeniden Eumenes’ce yönetilmeye başlandı. Amasra ve Bartın çevresi yöredeki savaşlar sonrasında M.Ö.279 yılında Pontus Krallığının egemenliğine girdi.

M.Ö. 70 yılında Anadolu’ya giren Romalılar Pontus Krallığının Egemenliğine son vererek yöreye sahip oldular. Roma döneminde Bitinya ve Pontusun Paflagonyadaki bölümü Bitinya-Pontus eyaleti olarak Satraplıkla yönetilmeye başladı. Amasra bu eyaletin Pontus bölümü başkenti oldu. M.S. 395 yılına kadar Roma İmparatorluğu’nun, Roma-Bizans bölünmesi üzerine de Bizans’ın payına düşen Bartın ve çevresi uzun yıllar Bizans’ın hakimiyetinde kaldı.

Bartın ve çevresi M.Ö. 390 yıllarında Hazar hükümdarı Sahip Han komutasındaki Peçenek ve Kumanların, M.S. 798 yıllarında Abdülmelik komutasındaki Müslüman Arapların, 800 yıllarında Selçukluların ve 865 yıllarında da Rusların yoğun akınlarına hedef oldu.

Türklerin yöreye ilgisi 1084 yıllarında başladı. Kutalmışoğlu Süleyman Bey’in Komutanlarından Emir Karatigin 1084 yılında Sinop, Çankırı, Kastamonu ve Zonguldak’ı alarak yörede Bartın, Ulus, Eflani, Safranbolu ve Devrek’i de kapsayan bir Türk Emirliği kurdu. Ancak, 1086 yılında Süleyman Bey’in ölümü ve 1096 yılında başlayan 1. Haçlı Seferleri, Kuzeybatı Anadolu’ya yerleşen Türkler açısından ciddi sıkıntılar yarattı. Haçlı müttefiklerle Bizans arasında yapılan anlaşma sonrasında başta Amasra, Sinop ve Ereğli olmak üzere İstanbul’dan Samsun’a kadar tüm Karadeniz sahili yeniden Bizans’ın hakimiyetine girdi. Bartın ve çevresi ise Bizans’tan sonra 11. yy. sonlarında Anadolu Selçuklularının eline geçti. 200 yıllık Selçuklu döneminden sonra 1326’da Kastamonu yöresine hakim olan Candaroğulları Beyliği ve 1392’den itibaren de Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer aldı.

Osmanlı Döneminde, 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı sonunda bir ara İsfendiyaroğlu Beyliği’nin eline geçen kent 1461 yılında tekrar Osmanlı Devleti egemenliğine girmiştir. 1460 yılına gelindiğinde, Bartın ve Çevresi; Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde, Amasra ise Ceneviz Kolonisi idi. Anadolu’da Türk birliğini sağlamak Cenevizlilerin elinde bulunan Karadeniz ticaretini ve denizyolunu ülkesine kazandırmak amacıyla Kuzey Anadolu Seferine hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Han, ilk hedef olarak Amasra, Kastamonu ve Sinop’u seçti. 1460 yılında, Fatih Sultan Mehmet Üsküdar’dan avlanmak bahanesiyle yola çıkarken, Mehmet Paşa Komutasındaki Osmanlı Donanması da denizden hareket etti. Fatih, Bolu’ya geldiğinde Kastamonu ve Sinop yörelerine hakim olan ve Candaroğulları Beyliği’nin devamı sayılan İsfendiyaroğulları’nın Beyi İsmail Bey, padişaha kıymetli eşyalar göndererek bağlılığını bildirdi. Yoluna devam eden Fatih, Ekim ayında Bartın’a gelip ordugahını bugünkü Orduyeri’ne kurdu.

Donanmayla haberleşme sağlayan haberciler, Donanmanın Amasra açıklarında göründüğünü bildirdiklerinde, Amasra üzerine yürüyen Fatih, Ceneviz Senyoru’ndan kan dökülmeden Amasra’yı teslim aldı.

Bartın, Osmanlı döneminin 1460-1692 yılları arasında Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlı Bolu Sancağı sınırları içinde yer aldı. Bolu Sancağının kaldırılmasıyla 1692-1811 yılları arasında Voyvodalıkla yönetilen Bartın, 1811 yılında da Kastamonu Vilayetine bağlı olarak yeniden kurulan Bolu Sancağına bağlandı. Bu dönemde ticari potansiyeliyle bölgenin Pazar yeri olan ve Oniki Divan adını alan Bartın, 1867 yılında ilçe oldu. 1876 yılında da Belediye Teşkilatı kuruldu.

Cumhuriyet Döneminde Bartın

Bartın, 1920 yılında Mutasarrıflık ve 1924 yılında il olan Zonguldak'a bağlanmış, 07 Eylül 1991 tarihinde de 28.08.1991 tarih ve 3760 sayılı yasayla il statüsüne kavuşmuştur. Bartın İli'ne bağlı ilçelerden Osmanlı Döneminde ilçe iken Cumhuriyetle birlikte bucak statüsüne düşürülen Amasra; 1987 yılında yeniden, Ulus; 1944 yılında, Kurucaşile; 1957 yılında İlçe olmuştur.

Bartın'ın Çoğrafyası

Bartın’da yazları sıcak, kışları serin geçen Ilıman Deniz İklimi (Karadeniz İklimi) hüküm sürmektedir. Denize yakınlığı ve yüksek olmayan dağ sıralarının kıyıya paralel oluşu, genellikle kıyı şeridi üzerinde sıcaklık farklarının azalmasına, nemin artmasına ve balkanlardan gelen hava kütlelerinin etkisine neden olmaktadır.

Bartın yüzölçümü: 2.140 kilometrekaredir.

Bartın'ın Ekonomisi

Bartın' da ekonomi tarım, ormancılık ve madenciliğe dayanır. Bartın'ın toprakları çok verimli olduğundan tarım faaliyetleri önemli düzeyde yürütülür. Buğday, arpa, fasulye, mısır, elma, armut yetiştirilen mahsullerden sadece birkaçıdır. Bartın’da yaz turizmi anlamında pansiyonculukla birlikte iç turizm de hareketlenmeler görülmektedir.

Bartın Karayolu Ulaşımı:

Bartın'a ulaşımın büyük bir bölümü karayolu ile sağlanır. Batıda Çaycuma-Devrek (Zonguldak) - Mengen-Yeniçağa (Bolu), güneyde de Safranbolu (Karabük)-Gerede (Bolu) üzerinden E-80 Otoyolu ile E-5 Devlet yoluna ulaşmaktadır. Doğuda Cide (Kastamonu), güneyde de yine Safranbolu (Karabük) üzerinden Orta ve Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’ya açılmaktadır.

Bartın Otogarı Telefon Numarası: 0378 220 00 40

Bartın Havayolu Ulaşım:

Bartın'a en yakın havaalanı Zonguldak’ta 38 kilometre uzaklıktadır.

DHMİ Zonguldak Çaycuma Havalimanı Tel: 0372 618 24 57

Bartın Denizyolu Ulaşım:

Sahil kenti olan Bartın’da uluslararası liman olarak hizmet veren Bartın limanı aynı zamanda yolcu giriş-çıkış kapısıdır. İlde Bartın limanı ile birlikte Amasra ve Kurucaşile limanları ulusal ticari limanlar olarak hizmet vermektedir.

Bartın Demiryolu Ulaşım

Bartın'a en yakın Demiryolu istasyonu 38 kilometre uzaklıktaki (Zonguldak) Saltukova’dadır.

Zonguldak Tren İstasyonu Tel: 0372 251 15 14 - (06.30 - 21.00)

Bartın Gezilecek Yerler

Bartın, Karadeniz’in yeşilini, doğasına hayran kalacağınız güzel şehirlerden biridir. Şehrin küçük olması, havasıyla, suyuyla yaşanabilir bir yer olmasıyla kente gelen yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakmaktadır.

Tarihi ve doğal zenginlikleri bakımından gezilecek yerleri:

Amasra Müzesi: İlçe merkezinde bulunan bu müze İlçemizin 3000 yıllık tarihini gözler önüne sermektedir. Amasra’da tek bulunan bu müze Amasra için önemli bir yere sahiptir.

Amasra Ağlayan Ağaç: Bu ağaç Amasra-Boztepe’de bulunur. Yılda en az 2-3 defa yapraklarında çiselemesi, damlaması şeklinde olmaktadır. Özellikle Nisan –Mayıs aylarında olmaktadır. Bu ağacın asıl ismi Selvi Ağacıdır.

Amasra Çekiciler Çarşısı: Bu çarşını tarihi 17.yüzyıla dayanmaktadır. Birçok ağaçtan yapılan el emeği göz nuru el sanatların satıldığı çarşıdır. Direkli Kaya: İlçemizde bulunan bu yapı kesinlikle görülmeye değer bir yapıdır.

Gürcüoluk Mağarası: Amasra İlçe merkezine 12 km uzaklıkta bulunan bu mağara Makaracı Köyü’nün Göller yazı mevkiindedir.

Amasra Fatih Cami: Amasra İlçemizde bulunan bu cami 9. Yüzyılda Bizanslılar tarafında yapılan bir kilisedir. Amasra’nın fethi sırasında buraya gelen Fatih Sultan Mehmet burayı camiye çevirtilmiştir.

Amasra Plajı: Deniz, kum ve güneş üçlüsü birde Karadeniz suyunun muhteşem rengiyle göz kamaştırmaktadır.

Amasra Kalesi: Zindan ve Sormagir kalelerin birleşmende oluşur. Kale Roma döneminde inşa edilmiş olup Bizans, Ceneviz ve Osmanlı döneminde çeşitli onarımlardan geçirilerek kullanılmıştır.

Kuş Kayası Yol Anıtı: Bu yapı ilçemize 4 km uzaklıkta bulunur. Bu yapının dünyada eşi ve benzeri bulunmamaktadır.

Burası Karayolu dinleme yeri olarak da bilinir. Burada kaya üzerinde bir kartal ve Kral heykeli bulunur. İlçemize yolunuz düşerse bu yapıyı mutlaka görmelisiniz. Bu yapıda tahrip olmadan tavsiye ediyorum.

Göldere Şelalesi: Kurucaşile İlçe merkezine 18 km uzaklıkta bulunur. Amasra ve Kurucaşile arasında kalan bu şelale görülmeye değer bir yerdir.

Ulukaya Şelalesi: Ulus İlçe merkezine 17 km uzaklıkta bulunan Ulukaya Köyünde bulunur.

Ulukaya Şelalesi: Ulus İlçe merkezine 27 km uzaklığında bulunmaktadır. Yaylaya ulaşır ulaşmaz burada bulunan rengârenk çiçekleri ve doğal güzellikleri siz karşılamaktadır.

Uluyayla: bu yayla serin havası, soğuk suyu ve yeşilliği ile insanı buraya çağırmaktadır.

İnkumu: Bartın ilimize bağlı bir beldedir. İl merkezine yaklaşık 10 km uzaklıktadır.

Bartın Şenlik ve Festivalleri

35. Bartın Kültür Sanat Turizm Ve Çilek Festivali: Bartın, 07.05.2019
37. Bartın Kültür Sanat Turizm Ve Çilek Festivali: Bartın/Merkez, 18.05.2019
16. Ahşap Tekne Ve Yat Festivali: Bartın Kurucaşile, 22.07.2019
6. Bartın Bisiklet Festivali: Bartın/Merkez, 24.10.2019
Bartın Kültür Sanat Turizm ve Çilek Festivali: Her yıl Mayıs ayında Bartın Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. Bartın’ın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımını sağlamaktadır.
Kurucaşile Ahşap Tekne Yat Festivali: Vatandaşların keyif alacakları ve güzel dakikalar geçirecekleri şenlik havasında bir festivaldir.

Bartın yemekleri etli, sebzeli, sütlü, hamur işli ve zeytinyağlı yemekler ile pilav, çorba ve tatlı çeşitlerinden oluşur. Meşhur yemekleri; Yumurtalı Isput ve Pum Pum Çorbası’dır.

Bartın'da Alışveriş?

Bartın El sanatları yönüyle de zengindir. Amasra Çekiciler Çarşısından ahşap ve dokuma hediyelik eşyalar alınabilir. Kurucaşile, ülkede en özenli gulet yapım yeri olarak bilinir.

Bartın Devlet Daireleri İletişim Bilgileri

T.C. BARTIN VALİLİĞİ

Adres: Türkiye Cumhuriyeti Bartın Valiliği Kemer köprü Mah. Elmalık Sok. No:3 Merkez/BARTIN
E-Posta: basin@bartin.gov.tr
Telefon: 0378 227 10 43 - 0378 227 52 81
Faks: 0378 227 55 88

BARTIN BELEDİYESİ

Adres: Kemer Köprü, Bülent Ecevit Blv. 39 G, 74100 Bartın Merkez/Bartın
Belediye Santral Numaraları: 0378 227 10 97 - 0378 227 10 25 - 0378 227 02 29 - 0378 227 02 30 - 0378 227 49 70
Fax: 0378 227 40 13

BARTIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Aladağ Mahallesi 40. Sokak No:2
Telefon: 0378 227 7279- 0378 227 0074 - 0378 227 0075
Fax: 0378 227 5220
E-Posta: bartin155@egm.gov.tr

BARTIN DEVLET HASTENESİ

Adres: Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesi No:73 74100 / Bartın
Tel: 0378 227 76 20 - 21 - 22 - 23
Faks: 0378 227 73 38
E-Posta: bartindhs1@saglik.gov.tr

BARTIN DEFTERDARLIĞI

Adres: Kemerköprü Mah. Davut Fırıncıoğlu Cad. No:11 74100 Bartın Merkez/Bartın
Telefon: 0378 227 31 16
Posta: bartindef@maliye.gov.tr

BARTIN TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Valilik Binası Kemerköprü Mah. Elmalı Sk. No:3 Merkez/Bartın
Telefon: 0378 280 10 23
Fax: 0378 227 13 77
E-mail: bartin-tsm@tkgm.gov.tr

BARTIN İL NÜFUS ve VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Kemerköprü Mah.Elmalık Sok. No:3 Valilik Hizmet Binası Kat:1 Merkez/BARTIN
E-Mail: bartinilnufus@nvi.gov.tr
Telefon: 0 378 227 51 85
Belgegeçer: 0 378 227 64 99

 

Bartın Haritası