Bursa Şehir Rehberi

bursa ili

Bursa Hakkında

İlin Adı: BURSA - (Bursa ilinin 17 adet ilçesi vardır.)

Bursa İlçeleri: Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım

Bursa Plaka Kodu: 16

Bursa Telefon Alan Kodu: 224

Bursa Nüfusu: 2.994.521

Bursa Bölgesi: Marmara

Bursa, güçlü ekonomisiyle Türkiye'nin dördüncü büyük şehridir. Marmara Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda Bilecik, batısında Balıkesir, kuzeyinde Kocaeli ve Marmara Denizi, güneyinde de Kütahya illeri ile çevrilidir. Kent, milattan önceden bu yana birçok medeniyete ve Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan köklü geçmişiyle onların dinlerine beşiklik etmiş tarihi miras bırakmıştır.
Bursa, denilince kış turizminin gözde yerlerinden aklımıza ilk Uludağ geliyor. Bunların yanında tarihi yapıları ve doğası ile değil mutfak kültürüyle de tanınmaktadır. Meşhur İskender kebap, şeftalisi ve kestane şekeri eşsiz lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, ipeği, otomotiv sanayisi ve ağır sanayisiyle ekonomik açıdan önemli şehirlerimizdendir.

Bursa Tarihi

Bursa Şehrinin Adı Nereden Geliyor?

Bursa, Bitinya Krallığı döneminde, Prusa adıyla kurulan Krallığın üç büyük kentinden birisi idi.

Bitinya Kralı Zipoetes’se İslamiyetten önce 300'lerde atılan Prusa, daha sonra, İslamiyetten önce 230 - 182'de hakimliğini sürdürmüştür. Prusias Kallinikos’ca yönetim merkezi durumuna getirildi. Kent adını da bu kraldan almıştır. Bitinya’yı kuran Bitinler, Küçük Asya’nın kuzeybatısında ve Boğazlar’ın kıyılarında oturan kavimlerdendi. Aynı bölgede Bitinler’in yanında Firigler, Misler, Dolionlar, Migdonlar, Troyalı’larda bulunmaktaydı.

Bursa Roma’nın egemenliği döneminde, Uludağ Bursa’sı ya da Uludağ eteklerindeki kent anlamına gelen “Prusa ad Olympos” adıyla anılmıştır. Bizans döneminde yeniden Prusa adını alan Bursa, günümüzde İzmit, İstanbul, İznik, Bilecik ve Karadeniz Ereğlisi bölgelerini içine alan “thema” nın Bizans yönetim biriminde il merkezi olmuştur.

Osmanlılar döneminde "Bursa" adı koyulmuştur.

Bursa'nın Tarihi

Bursa, İslamiyetten önce I. Yüzyılda Bitinia Kralı II. Nikodemes’in vasiyeti üzerine Roma İmparatorluğu’na bağlanmış ve bir eyalet olarak yönetilmiştir. Daha sonra Bizans’ın payına verilmiştir. VI. Yüzyılda Bizans İmparatoru Justininus döneminde bütün Anadolu’da olduğu gibi Bursa’da önemli yapılar yapılmıştır; ancak kent, eyaletin merkezi olan İznik’in yanında ikinci derece kalmıştır. Uzun süre Arapların saldırısına uğramış, ardından yörede Türkler görülmeye başlamışlardır.

Bursa’nın ilk fatihi, Kutakmışoğlu I. Süleyman Şah’tır. Fakat Selçuklu egemenliği pek uzun sürmemiş, 1097’deki Haçlı Seferleri sırasında Bizans tarafından geri alınmıştır.

Selçukluların Bursa’yı yeniden fethi 113 yılındadır. Bu da çok geçmeden geri verilme ile sonuçlanmış ve Bursa, Bizans tekfurluğunun merkez kenti olmuştur. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonraki yıllarda Bursa, Osman Bey tarafından çeşitli kez kuşatılmışsa da bir türlü düşürülmemiş; yerine geçen oğlu Orhan Bey sonunda kenti alıp devletine katmayı başarmıştır.

1326-1362 yılları arasında Osmanlı Devletinin başkenti Bursa’dır. Orhanbey oğlu I. Sultan Murat dönemlerinde, Bursa önemli ilerlemeler göstermiştir. Yıldırım Beyazıt döneminde de Anadolu'nun en önemli kültür merkezi idi.

1402’deki Ankara Savaşı yenilgisinin ardından Timur ordularınca yakılıp yıkılan kent, 1413’te Karamaoğullarının istilasına uğramıştır. Bursa’nın yeniden ve kesin alınışını Mehmet Çelebi gerçekleştirmiştir. İstanbul’un düşürülmesine kadar Edirne ile birlikte yine Osmanlı Devletinin başkentidir.

Bursa, Osmanlı yönetiminde Anadolu Beylerbeyliğine bağlı bir sancak merkezi olmuş, adına Hüdavendigar Vilayeti olmuş ve Bursa, bunun merkezi yapılmıştır.

Cumhuriyet Döneminde Bursa;

Bursa sancağına da diğerleri gibi il adı verilmiştir. Bursa, 9 Temmuz 1920’de Yuanlılarca işgal edilmiş ve bu tam 2 yıl, 2 ay ve 4 gün sürmüştür. 12 Eylül 1922’de Bursa, Türk ordularının kente girmesiyle işgalden kurtarılmıştır.

Hacivat ve Karagöz

Türk kültüründe önemli yere sahip karakterleri Hacivat ve Karagöz'ün sahiden yaşayıp yaşamadığı gerçek mi hayali mi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Hala hikayeleri anlatılarak Hacivat ve Karagöz gölge oyunları yapılmaktadır. Anlatılanlar rivayete dayanmaktadır.

Bir efsaneye göre; Karagöz ve Hacivat Bursa’da Ulucami’nin yapımı sırasında çalışan işçilerdir. Aralarındaki tatlı atışmalarla kendileri çalışmadıkları gibi diğer işçilerin de dikkatlerine üstlerine çekmesiyle herkesin çalışmasını engellemektedirler. Orhan Gazi’nin, “cami vaktinde bitmezse kelleni alırım” dediği mimarı, inşaatın yavaş ilerlemesinden sorumlu tutuldukları için Karagöz ve Hacivat’ı şikayet eder. Bunun üzerine ikili idam edilir.

Padişahın bu kararı inşaatta ve bütün şehirde büyük üzüntü yaşatmıştır. Bu üzüntülerini padişaha hissettirmişlerdir. Orhan Gazi de bir süre sonra hatasını anlayıp üzülmeye başlamıştır. Padişahın bu üzüntüsünü gören Şeyh Kuşteri adındaki uleması sultanının üzüntüsünü hafifletmek için kendince bir yol bulmuş ardından sarığını çıkarıp kuklalarını yaparak perde arkasından Hacivat e Karagöz’ün atışma taklitlerini yaparak oynatmaya başlamıştır.

 

Karagöz ve Hacivat Kimdir?

Karagöz: Eğitim almamış ve halkın içinden, dürüsttür, belalıdır, meraklıdır, patavatsız ve hileci bir insandır.
Hacivat: Eğitim almış bilgili, görgülü, kurnazlığı ve içten pazarlıklı bir insandır. Hacivat pek dil bilir ve kültürlü ve aklıyla hareket etmektedir.
Hacivat ve Karagöz gölge oyunlarında karakterleri temsil eden figürler ve ışık perdenin arkasında bulunur, oynatıcı figürlere ses ve hareket vererek perdenin öteki tarafındakilere bir muhteşem oyun sunar.
Hacivat: Hasretinle beni koyup gidenin, hoş geldin.
Karagöz: Hasta iken turşu suyu içenim, boş geldin
Hacivat: Gel Karagöz, gidelim Göksu’ya yiyelim dolma.
Karagöz: Sümüklü burnumu ye de, namerde muhtaç olma.

Bursa'nın Coğrafyası

Bursa ili, doğusunda Bilecik, Adapazarı, kuzeyinde Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyinde Kütahya, batısında Balıkesir illeriyle çevrilidir. Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa’nın yüzölçümü 10.819 kilometrekaredir.

Bursa yüzey şekilleri genellikle uzanan sıradağlar şeklindedir. Bu dağlar Samanlı Dağları, Katırlı Dağları, Mudanya Dağları, Karadağ, Uludağ’dır.

İl sınırlarında Uluabat ve İznik gölleri bulunmaktadır.

Bursa Akarsuları: Mustafakemalpaşa Çayı, Uludağ’dan gelen küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı, Göksu Çayı, Koca Dere, Kara Dere, Aksu Deresi’dir.

Kuzey kesiminde Akdeniz ikliminin Marmara kıyılarına özgü yumuşak ve ılık iklimine karşı güney ve iç kesimlerinde Uludağ’ın sert iklimi görülür. İlin en sıcak ayları Temmuz ve Eylül, en soğuk ayları ise Şubat ve Mart'tır.

Bursa'nın Ekonomisi

Bursa, ülkemizin ekonomik açıdan en gelişmiş illerinin başında gelmektedir. İlin ticaret hayatı çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Kent, otomotiv, tekstil, makine, gıda sanayi sektörlerinde söz sahibi konumundadır. Tarihte ilk havlu üretiminin Bursa'da gerçekleştiği söylenir güzümüzde bile hala havlu üretimi ve ihracatı gerçekleştirilmektedir.

Bursa'nın ekonomik yapısı ülke ekonomisini temsil etmektedir. İmalat sanayinin gelişmesiyle istihdama, üretime, gelir seviyesinin artırılmasına, yeni kapasiteler yaratılmasına, gelirlerinin vergi yoluyla artırılmasına, ihracat yoluyla dövize katkılar sağlanmaktadır.

Bursa’nın bir diğer ekonomik kaynağı ise tarım ve tarıma dayalı sanâyii, ticâret ve turizme dayanıyor. Bursa'da üretilen en önemli bitkisel ürünler; buğday, arpa, şekerpancarı, patates, soğan, tütün, domates, biber, üzüm, zeytin, şeftali, elma, armuttur. Ayrıca yıllık 600 ton yaş ipek kozası üretimi yapılmaktadır. Bursa Maden bakımından da zengindir.

Bursa Ulaşım

Bursa Karayolu Ulaşımı:

Bursa otogarı (Burulaş) il merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta yer alıyor.

Bursa Otogarı Telefon Numarası: 444 99 16 - 0224 261 54 00

Bursa Havayolu Ulaşım:

Bursa-Yenişehir'de olan Yenişehir Hava Limanı'na Ankara Yolu üzerinden ulaşım sağlanmaktadır.

Bursa Yenişehir Havaalanı Telefon Numarası: 0224 781 81 81

Bursa Denizyolu Ulaşım:

Denizyolu ulaşımı Mudanya Güzelyalı - İstanbul Yenikapı hattında hızlı feribot seferleri ile yapılıyor.

İDO Deniz Otobüsleri Bursa Acenta Telefon Numarası: 0224 256 77 84

Sponsorlu Bağlantılar

 

Bursa Gezilecek Yerler

Bursa, medeniyetler beşiği, Osmanlı’ya başkentlik yapmasıyla padişahlar şehri olarak biliniyor. Anadolu’nun cennet köşelerinden tarih kokan bir kenttir. Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İl coğrafi konumu ve sahip olduğu kültürel değerleriyle, dağ, deniz, kaplıca ve kış sporlarının da olmasıyla turizm açısından ülkemizde önemli şehirlerin arasında yer alarak her mevsimde gelen turistlerin uğrak noktasıdır.

Uludağ

Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olma özelliğine sahip olan Uludağ, Bursa’nın il merkezine 36 km uzaklıktadır. Uludağ’ın en yüksek noktası Kartaltepe’dir. Bizans zamanında dağın adı Keşiş Dağı olarak anılmıştır. Uludağ 1961 yılında milli park ilan edilmiştir. O tarihten bu yana oldukça gelişerek günümüzde kış aylarında gidilecek yerler listesinin başında geliyor. Uludağ’ı sadece kayak merkezi dışında bir doğa harikası olarak kendine hayran bırakmaktadır.

Uludağ Kayak Merkezi

Türkiye’nin en büyük kış ve doğa sporlarının merkezi konumundadır. Kış turizminin vazgeçilmez destinasyonu olmuştur. Kayak merkezi iki bölgeye ayrılmıştır. Birincisi uzmanlaşmış kişilerin kayak yaptığı, ikincisinde ise acemi kayakçıların tercih ettiği bölümdür. Her iki bölgede ise konaklayabileceğiniz otel ve tesisler bulunmaktadır.

Uludağ Kayak Merkezine Ulaşım

Uludağ’a il merkezinden kara yolu ile sürekli dolmuşlarla ve şehir merkezinden teleferikle dört adet istasyon bulunmasıyla ulaşım sağlanmaktadır. Kara yolu kullananlar için şehir merkezinden devamlı olarak dolmuşlar bulunmaktadır.

Bursa'nın Tarihi Yerleri

Ulu Camii: Türk-İslam tarihinin en eski eserlerindendir.

Yeşil Cami ve Yeşil Türbe: Osmanlı mimarisine ve İznik çiniciliğine ve sır tekniğinin görüldüğü muhteşem bir sanat eseridir.

Koza Han: Tekstil ürünleriyle meşhur kentin en önemli alışveriş yerlerindendir.

Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri: Tophane’de aynı bahçe içerisinde yer alıyor.

Muradiye Külliyesi: Saraylıların defnedildiği yerdir.

Irgandı Köprüsü: Dünya üzerinde yer alan dört arastalı köprüden biridir. Köprü üzerinde; metal işletme sanatı, ebru, gümüş, çini, ahşap oymacılığı, minyatür dükkanları ve yöresel yemeklerin olduğu tarih kokan bir köprüdür.

Emir Sultan Cami ve Külliyesi: Asırlık ağaçlarla çevreli ve ahşap işlemeleriyle dikkat çekmektedir.

Soğanlı Botanik Parkı & Hayvanat Bahçesi: Bursa Ovası’nı koruyan ve bölgenin botanik çeşitliliğinin olduğu bir yerdir.

Hanlar Bölgesi ve Kapalıçarşı: Zanaatkarların yaptığı birçok şeyi bulabileceğiniz Çarşı da Pirinç Han, Emir Han, Geyve Han, Fidan Han ve Tuzhan bulunuyor.

Bursa Kalesi (Saltanat Kapısı): Kentin tarihinin görüldüğü kalenin en dikkat çekici yeridir.

Türk İslam Eserleri Müzesi (Yeşil Medrese): Türk İslam eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Bursa Kent Müzesi: İlin, 7000 yıllık tarihini gözler önüne seren materyallerin sergilendiği müzedir.

Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi: Motorlu araçlardan başlayarak hatta daha öncesine kadar geçen zaman aralığında araba üretimine ait görseller, objelerin bulunduğu müzedir.

Bursa Arkeoloji Müzesi: Bursa’ya egemen olmuş medeniyetlere ait eserlerin sergilendiği müzedir.

Tophane Saat Kulesi: Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yanındaki park içerisinde bulunuyor. Bursa’yı seyredebileceğiniz nadir yerlerdendir.

Hünkâr Köşkü Müzesi: Bursa manzaralı müzedir.

Osmanlı Evi Müzesi: Osmanlı dönemin mimarisinin yansıtan müzedir.

Balibey Han: Yöresel mutfağın yer bulduğu yeme içme mekanları ve geleneksel el sanatları çarşısına ev sahipliği yapmaktadır.

Karagöz Müzesi: Karagöz ve Hacivat sanatını gelen ziyaretçilerine tüm incelikleriyle anlatlıyor.

Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi: Osmanlı da Anadolu ve Rumeli halklarının kullandığı kıyafet ve takılarının sergilendiği bir müzedir.

Yıldırım Cami ve Külliyesi
Hüdavendigar Camii ve Külliyesi
Kültürpark
Hüsnü Züber Evi
Gökdere Medresesi
Seyyid Usul Kültür Merkezi
Karabaş-ı Veli Dergahı
Çakırağa Hamamı
Çekirge Hamamı
Ördekli Hamamı Kültür Merkezi
Atatürk Kent Ormanı
İnebey Yazma Eser Kütüphanesi
Atatürk Evi
Kültürpark
Cumhuriyet Caddesi
Geruş Sinagogu
Zafer Plaza
Fransız Kilisesi
Oylat Kaplıcaları: İnegöl’ün saklı cennetidir.
Üftade Cami
Yüzen Taşlar Heykeli
Oylat Mağarası ve Oylat Şelalesi’dir.

Bursa Şenlik ve Festivalleri

Bilyoner Winterfest: Bursa Orhangazi, 30.01 - 14.02 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Whitefest – Uludağ: Bursa Osmangazi, 03.02 - 14.02 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali: Bursa Osmangazi Atatürk Kongre Kültür Merkezinde 11.04 - 15.04 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Mustafakemalpaşa Kabulbaba Köyü Kültür Yar. Ve Day. Derneği Yağ. Peh. Güreşleri: Bursa Mustafakemalpaşa, 05.05 tarihinde düzenlenmektedir.
Mustafakemalpaşa Yalıntaş Yağlı Pehlivan Güreşleri: Bursa Mustafakemalpaşa, 11.05 tarihinde düzenlenmektedir.
Orhan Gazi Belediye Başkanlığı (Altın Kemer Yağlı Güreşleri): Bursa Orhangazi, 12.05 tarihinde düzenlenmektedir.
Eskikaraağaç Uluslararası Leylek Festivali: Bursa Karacabey, 22.05 tarihinde düzenlenmektedir.
Sincansarnıç Alibey Güreşleri: Bursa, 16.06 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması: Bursa, 21.06 tarihinde düzenlenmektedir.
Nilüfer Belediyesi Çalı Yağlı Güreşleri: Bursa Büyükorhan, 24.06 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Bursa Festivali: Bursa, 28.06 26 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Eskikaraağaç Leylek Festivali: Bursa Karacabey, 30.06 - 01.07 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Otostop Festivali: Bursa Mudanya, 06.07 - 18.07 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu: Bursa Mudanya da 11.07 - 14.07 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Cumalıkızık Ahududu Festivali: Bursa Yıldırım da 13.07 - 14.07 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması: Bursa Osmangazi de 14.07 - 29.07 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Bursa Enduro Motosiklet Festivali: Bursa Keles, 26.07 tarihinde düzenlenmektedir.

Fuat Saka Tirilye Zeytin Şenliği: Bursa Mudanya, 28.07 - 29.07 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Harmancık Kültür Şöleni: Bursa Harmancık, 31.07 - 05.08 tarihinde düzenlenmektedir.
Dağder Yağlı Pehlivan Güreşleri: Bursa Nilüfer, 04.08 tarihinde düzenlenmektedir.
Mudanya Otostop Festivali: Bursa Mudanya ilçesinde 10.08 - 12.08 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Bursa Hamak Festivali: Bursa Nilüfer ilçesi, Ataturk Kent Ormani Sosyal Tesislerinde düzenlenen 11.08 - 12.08 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Gürsu Kültür, Sanat Ve Armut Festivali: Bursa Gürsu, 11.08 - 13.08 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası İznik Festivali: Bursa İznik, 17.08 - 20.08 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Altın Biber Festivali: Bursa Yenişehir, 05.09 - 08.09 tarihlerinde düzenlenmektedir.
5. Nilüfer Müzik Festivali: Bursa Nilüfer de Balat Atatürk Ormanında 07.09 - 09.09 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Osmangazi Siyah İncir Festivali: Bursa Osmangazi, Ovaakça Mesire Alanında 09.09 tarihinde düzenlenmektedir.
Siyah İncir Festivali: Bursa Osmangazi, 11.09 tarihinde düzenlenmektedir.
Akçalar İncir Festivali: Bursa Nilüfer, 16.09 tarihinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 20.10 - 25.10 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Orhangazi Zeytin Festivali: Bursa Orhangazi, 07.11 - 10.11 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uludağ Music Festivali: Bursa Osmangazi, 13.01 - 17.01 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Winterfest Bursa Uluslararası Kış Festivali: Her sene geleneksel hale gelen festival, 1996 yılından itibaren gençleri Uludağ’da ağırlamaktadır.
Orhangazi’yi Anma Ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri: Bursa’nın fethinin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma Osmangazi Belediyesi tarafından Nisan ayında düzenlenmaktedir.

Uluslararası Lale Festivali: Lalenin Anadolu’dan ilk yolculuğu Viyana’ya sonra Hollanda’ya ve daha sonra da Kanada’nın başkenti Ottowa’ya geçmesiyle lale, dünyada tanınmıştır. Anadolu’nun bu ünlü çiçeğinin adına festivaller düzenleniyor.
Uluslararası Bursa Festivali: 1 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Bursa Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenmektedir.
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları: Bursa’nın geleneksel danslarını tanıtmaktadır.
Uluslararası Bursa Çocuk Ve Gençlik Tiyatroları Festivali: Tiyatromuzun gelişimine kaynak sağlamak, insanların birlik ve kardeşliğini ortaya koyarak bu yöntemle dünya barışına katkıda bulunmaktadır.
Orhangazi Zeytin Festivali: Her yıl Kasım ayının ilk haftası Orhangazi Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.
Uluslararası Karagöz Kukla Ve Gölge Oyunları Festivali: Karagöz’ün 2009 yılında UNESCO tarafından Türkiye’nin somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilmiştir.
İpek Yolu Film Festivali: Sanatsal, bilimsel, estetik ve kültürel alışveriş zemini hazırlayan bir festivaldir.

Bursa'da Ne Yenir?

Bursa, geçmişten günümüze kadar gelen yemek kültürü çeşitliliğiyle ülkemizin en zengin şehirlerinden biridir. Bursa tarihi bir şehir olarak bilinse de Türk mutfağının temelini oluşturan yemekleri vardır. Yemeklerinin dünyanın dört bir yanında her an karşınıza çıkabilecek döner kebap ve kestane şekerinin memleketi Bursa’dır. Ayrıca Bursa’nın verimli topraklarında yetişen çilek, şeftali, kestane, zeytin (Gemlik – Orhangazi) de Bursa ile özdeşleşmiş ürünler arasındadır.

Bursa’da iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması, burada her tür sebze ve meyve çeşidinin yetişmesine olanak sağlamıştır. Bu da Bursa mutfak kültürünün zenginleşmesinin temel sebeplerindendir.

Bursa’nın Osmanlı‘nın beşiği olması sebebi ile oldukça geniş ve leziz bir mutfağı var. Sırf yemek için bile hafta sonu İstanbul gibi yakın şehirlerden Bursa’ya gelenler var.

Bu yolculuklarında da oldukça haklılar çünkü İskender, pideli köfte, cantık, kestane şekeri gibi lezzetleri yerinde tatmak için oldukça güzel bir konumda yer alıyor.

Türk mutfağına armağan ettiği birçok yemek ve tatlıyla tanınır.

İnegöl Köftesi, İskender, Mihaliç Peyniri, Dede Çorbası, Oğmaç Çorbası, Damat Paçası, Kestaneli Etli Lahana Dolması, Büryan, Keşkek, Cennet Köşkü, Dilber Dudağı, Kestane Şekeri, mutfağın başında gelen lezzetleridir.

Bursa'dan Ne Alınır: Tüm dünyaya ün salmış olan Bursa İpekli dokumalarından ve Bursa'nın meşhur havlusu alınmalıdır.

Bursa Devlet Daireleri İletişim Bilgileri

T.C. Bursa Valiliği

Adres: Hocaalizade Mah. 6. Kültür Sok. No: 2 Heykel Osmangazi/BURSA
E-mail: bursa@icisleri.gov.tr
Santral: 0224 225 19 00 - 0224 222 60 00
Faks: 0224 225 40 07

T.C. Bursa Valiliği Çarşamba Hizmet Binası

Adres: Ahmetpaşa Mah. Fahri Korutürk Cad. Osmangazi/BURSA
E-mail: bursa@icisleri.gov.tr
Santral: 0224 273 50 00
Faks: 0224 271 84 15

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Adres: Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. C Blok No:1 PK:16270 Osmangazi / BURSA
Telefon: 444 16 00 / ALO 153
Faks: 0224 716 15 50
E-Posta: beyazmasa@bursa.bel.tr
KEP Adresi: bursabuyuksehir.genelevrak@hs03.kep.tr

Bursa Emniyet Müdürlüğü

Adres: İhsaniye Mahallesi, Beşevler Kavşağı, 16130 Nilüfer/Bursa
Telefon: 0224 270 50 00

Bursa Devlet Hastanesi

Adres: Hasta Yurdu Cad. No: 31 Tophane/BURSA
Tel: +90.224 280 28 00
Faks: +90 224 280 28 77
E-mail: bursadh@saglik.gov.tr

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ana Bina)

Adres: Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Polis Okulu Karşısı Yıldırım / BURSA
E-posta: bursaeah1@saglik.gov.tr
Öneri ve Şikayet İçin: bursaeah1.hh@saglik.gov.tr
Kep Adresi: bursaeah1@hs01.kep.tr
Santral: 0224 295 50 00
Faks: 0224 295 54 97

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı (Setbaşı Hizmet Binası)

Adres: Atatürk Cad. No:10 16190 Heykel Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 220 20 30 - 0224 224 06 83
Faks: 0224 224 67 29 - 0224 224 67 49

Bursa Kadastro Müdürlüğü

Adres: Beyazıt Mah. Ankara Yolu Cad. No:284 Duaçınarı Yıldırım / Bursa
Telefon: 0224 314 46 67
Faks: 0224 225 30 71
E-mail: bursa-km@tkgm.gov.tr

Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Adres: Mimarsinan Mah. Emniyet Cad. No:1/27 Yıldırım / BURSA
Telefon: 0224 221 17 26 - 0224 225 30 16
Faks: 0224 223 44 60

Bursa Haritası

Haritayı Göster