AKS - Adres Kayıt Sistemi

adres kayıt sistemi

Bir e-devlet projesi olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait AKS - Adres Kayıt Sistemi web sitesi üzerinden aşağıdaki açıklanan işlemleri online yapabilirsiniz.

Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı mısınız?

AKS Adres Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olup olmadığınızı online sorgulayabilirsiniz.

Yerleşim Yeri Bilginiz Doğrumu?

AKS Adres Kayıt Sistemi’ndeki güncel adres bilginizin doğruluğunu online sorgulayabilirsiniz.

adres doğrulama sistemi

Adres Beyan İşlemleri

Elektronik veya Mobil imza sahibi iseniz adres beyanınızı online yapabilirsiniz.

- Daha detaylı bilgi için "Online Adres Beyanı/Adres Değişikliği Bildirimi" sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Adres Kayıt Sistemi içerisinde kayıtlı olup olmadığınızı veya adresinizin doğru olup olmadığını yukarıdaki adresten sorgulayabilirsiniz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi web sitesinde sorgula butonuna basarak gelen sayfanın sol tarafından il, ilçe, mahalle - köy - mezra - mevki, cadde - sokak - bulvar, dış papı no, İ. kapı no'yu gelen hazır bilgiler içinden seçerek adres seçimi işlemini tamamlayınız. Aynı ekranın alt kısmına girdiğiniz adresin numarataj ve bağımsız bölüm bilgilerini içeren pencere açılacaktır. Bu pencerenin sağ tarafında yer alan "Doğrula" butonuna bastığını zaman ekranın ortasına daha küçük bir pencere açılacaktır. Buraya T.C. Kimlik Numaranızı girerek, doğrulama işlemini yapınız vesonra "Kontrol Et" butonuna basınız. Aynı ekran içinde sorguladığınız adreste oturup oturmadığınızın bilgisi ekrana gelecektir.

AKS - Adres Kayıt Sistemi Nedir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesini sağlayan önemli bir e-devlet projesidir.

Adres Kayıt Sisteminin Sağladığı Faydalar:

-Nüfus sayımların evden yapılma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

-Adres verilerinin tek merkezden standartlara uygun bir şekilde yönetilmesi ve paylaşılması sağlanmıştır.

-Yerleşim yeri bazında güncel nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesi sağlanmıştır.

-Adres kayıtlarının doğru tutulmamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres bileşenlerinin çok sık değişmesi sonucu ortaya çıkan adres karmaşası yüzünden oluşan ekonomik kayıplar önlenmiştir.

-Seçmen kütüklerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesindeki ek maliyet yükü ortadan kalkmıştır.

-Sağlık, eğitim, vb. kamu hizmetleri sistem üzerinde tutulan veriler kullanılarak zaman ve maliyet efektif bir şekilde planlanmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.

-Tahsilatlar için gönderilen tebligatların ilgilisine adres eksikliği nedeniyle geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından kaynaklanan gelir kaybı ve kaçaklar önlenerek vergi gelirlerinin artırılması sağlanmıştır.

-Kent bilgi sistemlerinin alt yapısında kullanılması sağlanmıştır.

-Kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması gerçek veriler ışığında olacağından kayıp ve kaçaklar önlenmiştir.