E-Haciz Sorgulama

e-haciz ekranı

E-Haciz (Elektronik Haciz) Nedir?

E-haciz (elektronik haciz) uygulaması ile de devletin vadesi geçmiş, ödenmemiş vergi alacaklarının hızlı tahsili amaçlanmıştır. Bunun içinde borçlu mükelleflerin banka hesaplarına elektronik ortamda haciz işlemi gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu uygulama kamu alacaklarının süratle tahsil edilmesini, takip masraflarının azaltılmasını, dairelerin iş yüklerinin hafifletilmesini, zamandan tasarruf edilmesini amaçlamıştır.

E-Haciz Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?

E-haciz bildirisinin bankaya tebliğ edildiği tarihte borçlu mükellefin banka hesabında para varsa o paraya e-haciz işlemi uygulanır. Hangi borcunuzdan dolayı aracınıza veya banka hesabınıza e-haciz uygulandığını İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya vergi dairelerine / mal müdürlüklerine giderek öğrenebilirsiniz. Bu işlemi online yapmak isterseniz direkt İnteraktif Vergi Dairesinden veya E-Devlet Kapısı üzerinden yine bu uygulamaya giderek yapabilirsiniz. Her üç linkte aşağıda yer almaktadır.

E-Haciz Hangi Borçlar İçin Uygulanır?

Zamanında ödenmeyen trafik cezası, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, motorlu taşıtlar vergisi, haksız mal işgali, mahkeme cezaları, yargılama giderleri, bütün vadesi geçmiş vergi borçları, idari para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayolu kanununa dayanarak kesilen para cezaları v.b. e-haciz işleminin başlamasını sağlar.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 55. Maddesine dayanarak borcunu ödemeyenlere, 15 gün içinde borçların ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulmasını emreden bir ödeme emri yollanır. Ödeme emri gelince borç taksitlendirilmesi için başvuru yapılabilir. Verilen sürede ödenmeyen borçlar için elektronik haciz uygulaması başlatılır.

E-Haciz (Elektronik Haciz) Yasal Dayanağı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun değiştirilen 79. Maddesine dayanmaktadır. Maddenin değiştirilmiş elektronik hacizle ilgili kısmı aşağıdaki gibidir.

Madde 79 – (Değişik: 30/3/2006 – 5479/5 md.) Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

E-Haciz Ödeme, E-Haciz Taksitlendirme

E-Haciz uygulanan borcunuzu İnteraktif Vergi Dairesi web sitesi üzerinden online ödeyebilirsiniz. E-Haciz uygulanan borcunuzu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil veya taksitlendirme talebinde bulunabilirsiniz. Bu işlemi de İnteraktif Vergi Dairesi web sitesinden online gerçekleştirip takip edebilirsiniz. Dilerseniz bu işlemleri vergi daireleri veya mal müdürlüklerine bizzat gidip yapabilirsiniz.

E-Haciz Kaldırma Dilekçesi

Borcunuzun ödenmesi, olmaması durumunda e-hacizin kaldırması için kaldırma talep dilekçesini GİB İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden verebilirsiniz. Bunun yanında birçok borç ödemesinde daire e-hacizin kaldırılması için işlemi kendisi başlatmaktadır. İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili sayfamızı ziyaret ederek bu sistemin nasıl kullanılacağı hakkında aha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.