Elektronik İmza Nedir, Nasıl Alınır?

elektronik imza

Elektronik İmza Nedir?

Elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları belirleyen 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir.

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriye elektronik imza denir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

Elektronik imzanız bir akıllı kart üzerinde size ulaştırılmaktadır. İmza kartınızı standart bir akıllı kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapılabilmektedir.

Ülkemizde 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunda tanımlanan güvenli elektronik imzanın,

- Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur,

- Elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haiz olması,

- Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde olması ve

- Bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılması

Kanunun hukuki açıdan getirmiş olduğu en önemli yeniliklerdir.

Elektronik İmza Nasıl Alınır?

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerdir. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere aşağıdaki adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir.

Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu