Kritik Hastalık Sigortası

 
hayat sigortası

Kritik Hastalık Sigortası Nedir?

Kritik hastalık kategorisine dahil olan bir durumla karşılaştığınızda sizi ve ailenizi güvence altına alan kritik hastalık sigortası sayesinde güvende hissedebilirsiniz. Sözü geçen kritik hastalık sigortası, 18-60 yaş aralığında bulunan her vatandaşın belirli miktarlarla satın alıp sahip olabileceği bir sigorta türüdür.

 

Kritik Hastalık Olarak Belirlenen Hastalıklar Nelerdir?

Kanser, inme, böbrek yetmezliği, kalp krizi, körlük, organ nakli, uzuv kaybı, işitme kaybı, motor nöron hastalığı, beyin tümörleri, HIV, koma, multiple skleroz ve parkinson genel itibariyle bu hastalık grubuna dahildir. Fakat sigorta şirketlerinin konuya dahil ettiği farklı hastalıklar da bulunabilir.

Kritik Hastalık Sigortası Nedir?

Yukarıda sayılan ve istisnalar halinde bu gruba dahil olan farklı hastalıklarla karşılaşılması durumlarında tercih edilen sigorta şirketinin, sigortalıya belirlenen miktar kadar toplu nakit ödeme işlemidir. Ödenen tutarın miktarı, imzalanan poliçenin teminat bedeliyle sınırlıdır.

Kritik Hastalık Sigortası ve Sağlık Sigortasının Arasındaki Fark Nedir?

Kritik hastalık olarak planlanan koşullar, bu hastalıkların tedavisini karşılamak amacıyla sunulmuş koşullardır. Kritik hastalığınızı tedavi ettirebilmek ve toplu harcamaları karşılayabilmek için hazırlanmış bir nakit ödemedir. Fakat bu planların klasik sağlık sigortasından farklı olarak belli başlı özellikleri vardır.

Teminat: Sigorta yalnızca poliçe üzerinde daha önceden belirlenen ve belirtilen hastalıkları ve bu hastalık teşhislerini kapsar.

Hasar Ödemeleri: Hastane masrafları ve ilgili diğer harcamaları karşılar. Ödeme, teşhisi yapılan hastalığa göre yapılır ve ödemeyi alan taraf ücreti istediği yerde kullanabilir.

Bekleme Süresi: Anlık kazalar hariç, 30-90 gün arası bekleme süresi bulunur. Ayrı olarak bazı belirlenen poliçelerde sigortalının hastalık teşhisinden sonra 30 gün hayatta kalma koşulu sunulduğu da görülür.

Prim: Klasik sağlık sigortalarına göre kritik sağlık sigortasının prim ücreti daha fazladır. Bunun sebebi de en basite indirgendiğinde sayılan hastalıklara yakalanma riskinin genele olarak daha düşük olmasıdır.

Devamlılık: Sağlık sigortası poliçelerin belirlenen genel geçerlilik süresi 1 yıldır. Sonrasında da devam etme yetkisi verildikçe yenilenir. Kritik hastalık sigortasının süresi ise belirlenen koşullar tamamlandığında ve gereken ödeme yapıldığında sona erer.

Kritik hastalık sigortası ve sağlık sigortası birçok açıdan değişiklik gösterse de her ikisi de sigortalıyı koruma amacı altında buluşur. Özellikle bütçeniz yeterli değilse öncelik sağlık sigortası yaptırmak olmalıdır. Gerekli bir sigortadır fakat sırf gerekli olduğu için yaptırılmamalıdır. Arka planda size sunulan teminat ve koşullar da fazlasıyla önem taşır.