Sigorta Şirketleri

 
sigorta şirketleri

Sigorta Şirketleri Hakkında

Sigorta şirketleri belirli bir prim karşılığında olası riskleri teminat altına aldığına dair güvence veren kurumlardır. Önceden ödenen primler sayesinde herhangi bir risk gerçekleştiğinde ödene bu primler sayesinde zararlar karşılanabilmektedir. En basit şekli ile anlatmak gerekirse Sigorta, risklerini güvenceye almak isteyen kişilerim güçlerini birleştirmesi ve zarar durumunda birbirilerine yardım etmesi olarak ifade edilebilir. Sigorta şirketlerinin de temelinde bu mantık vardır ve sigorta poliçesi ile birçok riski güvence altına alır.

Sigorta Şirketleri

 

Sigorta Şirketlerinin Faaliyetleri

Sigorta şirketleri, Sigorta Denetleme Kurulunca denetlenmekte olup, faaliyetlerinin usul ve esasları Sigortacılık Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Sigorta şirketleri diğer finans kurumlarından çok farklı bir yapıya sahiptir. İşletme ya da şahıslara finansman desteği sağlamak gibi bir faaliyetleri ya da yetkileri bulunmamaktadır. Ancak çok farklı alanlarda riskleri güvence altına almakta ve maddi kayıpları önleme görevini yerine getirmektedir.

Sağlık sigortasından kaza sigortasında, hırsızlıktan doğal afet zararlarına, seyahatten nakliye sigortasında kadar birçok alanda ve konuda sigorta hizmeti sunularak işletme veya da kişilerin varlıkları maddi olarak güvence altına alınabilmektedir. Çoğunlukla yıllık anlaşmalar halinde düzenlenen sigorta sözleşmeleri seyahat ya da nakliye gibi amaçlar için belirli süreler içinde düzenlenebilmektedir.

Sigorta şirketleri sigortacılık faaliyetlerini sigorta acenteleri ve sigorta brokerları ile yürütmektedirler. Sigorta şirketleri belirli bir sigorta şirketine bağlı olarak belirli bölgelerde ya da belirli sigorta dallarında hizmet vermektedir. Sigorta brokerları ise hiçbir sigorta şirketine bağlı kalmadan serbest olarak çalıştıkları için müşterilerine çok daha çeşitli sigorta teklifleri sunabilmektedirler.

Sigorta Şirketlerinin Güvencesi

İşletme ve bireyleri olası risklere karşı güvence altına alan sigorta şirketleri de üzerlerine aldıkları bu riskleri dağıtabilmek amacıyla yeniden sigorta yaptırabilmektedirler. Reasürans denilen bu işlem, Sigorta şirketi ile reasürans şirketi arasında yapılan anlaşma hükümleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Reasürans anlaşması ile Sigorta şirketleri bir hasarın aynı anda gerçekleşebilme ihtimalini göz önüne alarak belirli bir oranda ya da payın üzerinde anlaşmaya vararak bu riski sigortalatarak reasürans şirketine devir etmektedir.

Sigorta Şirketlerinde ki İşleyiş

Evimiz, Arabamız, iş yerimiz, eşyalarımız ya da canımız ve sağlığımız için sigorta şirketine belirli bir prim ödeyerek sigorta yaptırabiliriz. Peki, bir hasar oluştuğunda sigortamız nasıl devreye girer?

Sigorta poliçesi kapsamı doğrultusunda bir hasar oluştuğunda ilk yapılması gereken işlem sigorta şirketine hasar bildirimidir. Sigorta şirketi hasar bildirimi sonrasında bağımsız eksper yönlendirerek hasarın tespiti ve incelemesini istemektedir. Hazırlanan eksper raporunu değerlendirmeye alan Sigorta şirketi, sigorta yaptıran kişinin kusurlu bulunduğu haller dışında sigorta poliçesinde yer alan miktara göre ödeme yapmaktadır.

Ölüm ve kaza sigortalarında eksper raporu aktüer olarak adlandırılan uzmanlar tarafından gerçekleştirilmekte ve Aktüerya hesaplamalarına göre tazminat ödemesi yapılmaktadır. Özellikle trafik kazalarında daha sık rastlanan ve uygulamaya konulan 3. Şahısın kusurlu olduğu hasarların ödemesi sigorta şirketi tarafından sigorta yaptırana ödenmekte ancak sigorta şirketi de kusurlu olduğu tespit edilen 3. Şahıstan alacağını tazmin etme yoluna gitmektedir.

Kritik Hastalık Sigortası >

Taşıt Kredisinde Hayat Sigortası Zorunlu mudur? >

Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu Ne Olur? >