İkinci El Otomobil

 
xxx

İkinci El Otomobil Alım Satımı

Araç almak isteyenler, sıfır araçlara oranla daha uygun fiyatlar ile ikinci el araç tercih etmektedirler. İkinci el otomobil alım satımı işlemlerinde bazı evraklar olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu evrakların kontrollerinin de yapılması önemlidir. Araç sahibi olacak kişilerin araca ait olan resmi belgelerini görerek daha sonra aracın trafik kaydının tespiti ile alakalı olarak satış işlemlerinin noter huzurunda gerçekleşmesi önemli olan şartlar arasındadır.

İkinci el olarak alınacak araçların kişi satış işlemlerini önce arabanın MTV aracın son muayene bilgisi ve trafik cezasının olup olmadığına bakılmalıdır. İkinci el otomobil alım satımı için aracın vergi borcunun kesinlikle bulunmaması önemlidir. Bu durum satışa engel olacaktır. İkinci el olarak alınan araçlarda şu durumlara dikkat edilmelidir:

Alınacak araca ait olan motor ve şase numaraları TUVTÜRK araç muayene istasyonlarına kayıtlı olması gerekmektedir. Alıcıya ise trafik tescil belgelerinin aslı ibraz edilerek verilmelidir. İkinci el araçların haciz ve çalıntı gibi bazı vakaları olan durumlar arasındadır. Bu nedenle ise araç üstünde haciz karar, çalıntı kaydı olmaması çok önemlidir.

MTV borcu olup olmadığını öğrenmek ve aracın borçsuz olduğu ise ispatlanmalıdır. İkinci el otomobil alım satımı noterde satış işlemlerinin ve satış sözleşmesinin hazırlanarak bu sözleşmelerin taraflar olarak imzalanmasıdır. Satış işlemleri sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Daha sonra noter tarafından 1 ay süre ile geçerli olan tescile ilişkin olan geçici belgeler düzenlenir. Bu belge aslı 1 aylık süre dolmadan alıcı kişilerin adreslerine gönderilir.

 

2. El Araç Devri

İkinci el araç satım işlemi aynı zamanda devir işlemi olarak da ifade edilebilir. İkinci el araç devri aracın satışından sonrasında bir de devir işleminin bulunmasıdır. Devir işleminde ise noter satış belgesi, vergi dairesi tarafından kesilen ilişik kesme belgesi, zorunlu olan trafik sigortası poliçesi, plaka bilgisi, tescil ve trafik belgesi ibrazı, vergi numarası bulunmalıdır. Eğer ki araç farklı bir şehre gidecekse bu belgelere ek olarak şehirlerarası trafik soruşturma yazışmalarından gelen cevap belgeleri de eklenecektir.

İkinci el aracın yeni sahibinin en çok 10 gün içinde zorunlu olan trafik sigortasını yaptırması gerekmektedir. Zorunlu Trafik Sigortası, kazalarda kusurlu olduğu belgeler ile tescillenen araç sahiplerine, karşı tarafa vermiş olduğu maddi zararlar ve yine karşı taraftaki yolcuların tedavi masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür. Aksi halde ise kusurlu olan araç sahibinin maddi yükümlülüğü altında olur.

Araç Devri İçin Noterde Hangi İşlemler Gerçekleşiyor?

Bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için ilgili belgeler ile notere gitmek gerekir. Öncelikle, belgelerin eksik olup olmadığına bakılmalıdır. Alıcı ve satıcıya ait olan kimlik bilgileri sistemden sorgulanmalıdır. İkinci el otomobil alım satımı için bu aşamadan sonra araç ile alakalı kontroller başlayacaktır. Aracın satış, devir ve tescili ile alakalı olarak engelleyici herhangi bir durum olup olmadığı önemlidir. eğer bu durumda sorun olmazsa satış sözleşmeleri imzalanacaktır. Noter yetkilisinin tarafından hazırlanan sözleşmeler ile taraflar ve noter ile imzalanması satış işleminin gerçekleşmesine yardımcı olur. Fakat işlemler burada da bitmeyecektir. Bir de tescil işlemleri bulunuyor. Bu işlemler, satışın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi adına sözleşmenin içinde bulunan bütün bilgilerin elektronik ortamlarda sicile gönderilmesi durumunu gerektirir. İmzalanan sözleşmeler noter veznesine gidilerek vergi, harç ve noter ücretleri gibi ücretlerin ödenmesi istenir.

Ödeme yapıldıktan sonra ise ikinci el otomobil alım satımı için makbuz kesilerek sicile bildirilir. Bu durumda elektronik ortamlarda aracın yeni sahibi tescil işlemi gerçekleştirecektir. Tescil belgesi ortalama 1 ay içinde adrese postalanır. Noterden geçici tescil belgesi böylelikle alınabilir. Satın alınan otomobil, en geç 10 gün içinde trafik sigortası yaptırılması zorunludur. Sigortanın yaptırılmaması büyük sorunlara yol açabilir.

Araç almak istediğinize ise ruhsat ya da tescil ile alakalı olan geçici bir belgenin olması gereklidir. Aynı zamanda trafik belgesi ve nüfus cüzdanı ya da fotokopi olarak bulunması önemlidir. Bununla birlikte nüfus cüzdanı yanında olmayanlar ehliyetle de belgesini tamamlayabilirler. Araç ile alakalı olarak üst yazımızda da belirttiğimiz gibi herhangi bir borç ya da sorun yok ise satış işleminiz kolaylıkla gerçekleşecektir. Devir ve tescile ilişkin sorun olmaması önemli olan konular arasındadır.