İzmir Hacizli Araçlar

İzmir Vergi Daireleri Hacizli Araç Satışı

Aşağıdaki linkte, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Vergi Dairelerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilmiş menkul malların hacizli araçların listesini içermektedir. Bu listedeki hacizli araçlar aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır.

İzmir satışa çıkarılan hacizli araçlar listesinde, aracı satışa çıkaran vergi dairesinin adı, aracın cinsi, plakası, modeli, markası, rengi, kilometresi, anahtar ve ruhsatın olup olmadığı, motor - şasi numarası, sigorta poliçesi ve hasar kayıt bilgileri, kdv oranı (%), aracın muammen bedeli, 1.ihale ve 2. ihale tarihi - saati, aracın resimleri, satış şekli bilgileri görülüp incelenebilir.

İzmir Vergi Daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan açık arttırma veya pazarlık usulü satışlara ilişkin usul ve esaslar şöyledir; ( Bu sayada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, hacizli araçlar ile ilgili güncel ve kesin bilgileri ilgili Vergi Dairesinin İcra Satış Servislerinden öğrenebilirsiniz.)

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Pınarbaşı Hacizli Araclar Muhafaza Deposu adresi, 7022 Sk: NO:38-A Pınarbaşı İZMİR' dir.

İzmir Vergi Dairelerine vergi borçlarından dolayı haczedilen aracların, yukarıda açık adresi verilen satış yerinde, listede belirtilen gün ve saatlerde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’ nun 84.maddesi gereğince açık arttırma usulü ve peşin para karşılığında satışı yapılmaktadır.

Araç Satışlarına İlişkin Usul ve Esaslar:

Söz konusu günde satışa çıkarılan aracın satış bedeli, satış değerinin %75 altında kalırsa veya hiç alıcı çıkmazsa aynı adreste, belirtilen gün ve saatte ikinci defa satışı yapılacaktır.

Araç belirtilen 1. ve 2. satış günlerinde satılamadığı takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’ nun 87.maddesi gereğince, aynı adreste, belirtilen gün ve saatte pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

Her türlü harç, KDV, Damga Vergisi ile diğer giderler (otopark ücreti hariç) alıcıya aittir.

Aracın donanımı ile ilgili olanlar dahil yukarıdaki bilgiler uzman kişilerce yapılmış ayrıntılı bir tespite dayanmadığından, hatalı veya eksik bilgi olması ya da aracın çalışır vaziyette olup olmaması durumunda sorumlu olmadığımızı bildirir, satışa girilmeden evvel aracın görülmesi hususunu tavsiye ederiz. (Herhangi bir ihtilaf durumunda resmi kurum kayıtları geçerlidir.)