Vergi Dairesi Hacizli Araçlar

hacizli araç satış
araba icon

İstanbul Hacizli Araçlar

İstanbul Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. İstanbul'da satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

Güneşli Hacizli Araç Satış Merkezi

İstanbul Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile Güneşli Hacizli Araçlar Satış Merkezinde satışa çıkarılmaktadır. İstanbul'da satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

Ankara Hacizli Araçlar

Ankara Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. Ankara'da satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

İzmir Hacizli Araçlar

İzmir Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. İzmir'de satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

Bursa Hacizli Araçlar

Bursa Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. Bursa'da satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

Antalya Hacizli Araçlar

Antalya Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. Antalya'da satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

Adana Hacizli Araçlar

Adana Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. Adana'da satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

Konya Hacizli Araçlar

Konya Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. Konya'da satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

Şanlıurfa Hacizli Araçlar

Şanlıurfa Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. Şanlıurfa'da satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

Kocaeli Hacizli Araçlar

Kocaeli Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. Kocaeli'nde satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

Mersin Hacizli Araçlar

Mersin Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. Mersin'de satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

araba icon

Samsun Hacizli Araçlar

Samsun Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait, yayınlanan listelerde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır. Samsun'da satışa çıkarılan hacizli araçların detaylarnı görebileceğiniz listeler ile satışlara ilişkin usul ve esasların detaylarını incelemek için. "Detaylı Bilgi"

Vergi Daireleri Hacizli Araç Satışı Listeleri

Vergi Dairelerince 6183 Sayılı Kanuna göre satışa çıkarılan hacizli araçlar için düzenlenen açık artırmalara kurallara riayet etmek şartı ile bir kişi dilediği kadar ihaleye katılıp istediği sayıda araç satın alabilir. İhaleye katılabilmek için kişiler teminat vb. hiçbir ödeme yapmamaktadırlar. İhaleye çıkarılan araçların açık arttırma açılış fiyatı aracın muhammen bedelinin %75’i dir. İhaleyi kazanan kişiden Araç İhale Bedeli + KDV + D.V. alınmaktadır. KDV oranı ticari araçlarda %18, hususi araçlarda ise %1 dir. Damga Vergisi 4 nüsha olarak düzenlenen "Araç Satış Tutanağı" için her nüsha için ayrı ayrı olmak üzere (binde 5.69) olarak tahsil edilir. Bunların dışında araç için yapılan takip gideri (çekici, otopark ücreti, MTV borcu vb. masraflar alıcıdan alınmaz, satış bedelinden ödenir.) İhalede alınan araç bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi gerekmektedir.