Kocaeli Hacizli Araçlar

Kocaeli Vergi Daireleri Hacizli Araç Satışı

Aşağıdaki linkte, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Vergi Dairelerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilmiş menkul malların hacizli araçların listesini içermektedir. Bu listedeki hacizli araçlar aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır.

Kocaeli satışa çıkarılan hacizli araçlar listesinde, aracı satışa çıkaran vergi dairesinin adı, aracın cinsi, plakası, modeli, markası, rengi, kilometresi, anahtar ve ruhsatın olup olmadığı, motor - şasi numarası, sigorta poliçesi ve hasar kayıt bilgileri, kdv oranı (%), aracın muammen bedeli, 1.ihale ve 2. ihale tarihi - saati, aracın resimleri, satış şekli bilgileri görülüp incelenebilir.

Kocaeli'nde vergi daireleri tarafından 6183 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun” 84 üncü maddesi gereğince “Açık Artırma Usulü” ve peşin para karşılığında satışa çıkarılan hacizli araçlarla ilgili ayrıntılı bilgi Hacizli Mallar Ortak Satış Deposu veya ilgili vergi dairelerinden alınabilir.

Kocaeli Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen mükelleflere ait satış listelerinde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre haczedilip aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır.

Araç Satışlarına İlişkin Usul ve Esaslar:

1- Satış bedeli peşin alınıp, birinci ihalede karşılarında yazılı değerlerin %75’ine talipli çıkmadığı takdirde, bir hafta sonra ikinci ihale yapılarak en fazla fiyat verene satıır.

2- Satış bedeli üzerinden ayrıca hesaplanacak Katma Değer Vergisi ile Tellaliye Resmi ve diğer giderler alıcıya aittir.

3- Birinci ihalede, ihale yapılan müşterinin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen süre içerisinde bedelin tamamını ödemezse 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nun 86. Maddesine göre işlem yapılır.

4- İkinci satışa pey sürmek suretiyle başlanır.Ancak 2.satışta teklif edilen değerin aracın 2. el fiyatının çok altında olması, satış bedelinin takip giderlerini karşılamaması veya tekliflerden hiç birinin uygun görülmemesi halinde satış işlemi gerçekleştirilmez.

5- İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa ve satış yapılmazsa menkul mal altı ay içerisinde pazarlıkla satılır.

6- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35.nci maddesi gereğince alınması gereken araç muayene ücreti ile varsa %5 fazla alıcıya aittir.

7- Araç üzerindeki şasi ve/veya motor seri numaraları ile araç tescil belgesi ve motorlu trafik belgesindeki şasi ve/veya motor seri numaraları birbirini tutmaması halinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 27 nci maddesine istinaden yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 61 inci maddesine göre, tescile tabi araçlarda şasi ve/veya motor seri numaralarının zorunlu olup, araçların şasi ve/veya motor seri numaralarının bulunmaması, düşmüş veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmiş veya tahrip edilmiş olması veya çalınan bir araca ait şasi ve/veya motor seri numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca tespit ettirilmesi ve trafik tescil işlemlerinin yaptırılması ihale alıcısına aittir.