Mersin Hacizli Araçlar

Mersin Vergi Daireleri Hacizli Araç Satışı

Aşağıdaki linkte, Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Vergi Dairelerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilmiş menkul malların hacizli araçların listesini içermektedir. Bu listedeki hacizli araçlar aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır.

Mersin satışa çıkarılan hacizli araçlar listesinde, aracı satışa çıkaran vergi dairesinin adı, aracın cinsi, plakası, modeli, markası, rengi, kilometresi, anahtar ve ruhsatın olup olmadığı, motor - şasi numarası, sigorta poliçesi ve hasar kayıt bilgileri, kdv oranı (%), aracın muammen bedeli, 1.ihale ve 2. ihale tarihi - saati, aracın resimleri, satış şekli bilgileri görülüp incelenebilir.

Mersin'de vergi daireleri tarafından 6183 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun” 84 üncü maddesi gereğince “Açık Artırma Usulü” ve peşin para karşılığında satışa çıkarılan hacizli araçlarla ilgili ayrıntılı bilgi Hacizli Mallar Ortak Satış Deposu veya ilgili vergi dairelerinden alınabilir.

Mersin Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen mükelleflere ait satış listelerinde nitelikleri belirtilen menkul mallar (araçlar), 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre haczedilip aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır.

Araç Satışlarına İlişkin Usul ve Esaslar:

1- Satış bedeli peşin alınıp 1. ihalede tabloda karşısında yazılı değerin %75 ne talipli çıkmadığı taktirde 15 gün sonra ikinci ihale yapılarak en fazla teklif verene satış yapılır.

2- Satış bedeli üzerinden ayrıca hesaplanacak .% 18 KDV ve diğer hesaplanacak masraflar alıcıya aittir.

3- Birinci ihalede ihale yapılan müşterinin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen süre içerisinde bedelin tamamını vermemesi halinde 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanun 86. maddesi gereği işlem yapılır.

4- İhale alıcısı önceden satış ilanı ve aracı görmüş kabul edilerek satış yapıldıktan sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

5- İhale başlangıç saati öncesinde kimlik vererek katılımcılar ihaleye katılacaklardır. Başlangıç saati sonrasında gelen katılımcılar ihaleye katılamazlar.

6- İhale muammen bedeli üzerine yapılacak artırımlar en az 100 TL olarak yapıır.

7- İhale başlangıç bedeli muammen bedelin %75 i dir.

8-İhale başladıktan itibaren en geç 30 dakika içinde bitecektir. Süre hiç bir gerekçe ile uzatılamaz.

9-İkinci ihalede alıcı çıkmazsa ve satış yapılamazsa menkul mal 6 ay içerisinde pazarlıkla satılır.