Reasürans Şirketleri

 
reasürans şirketleri

Reasürans Nedir?

Sigorta şirketleri aracılığı ile sağlık sigortası, konut sigortası, taşıt sigortası haricinde bir çok konuda sigortalama hizmeti sunulmaktadır. Peki, hırsızlıklardan deprem, yangın ve sel hasarlarına, seyahat ve nakliye sigortasına kadar geniş bir çerçeve de hizmet sunan sigorta şirketlerini kim sigortalıyor? Tabii ki Reasürans şirketleri.

Reasürans kısaca tanımlanmak gerekirse mükerrer sigorta anlamını taşımaktadır. Sigorta şirketleri gerçekleştirdikleri her sigorta poliçesi ile belirli miktarda teminat vermekte ve taahhüt ettiği teminat tutarınca da riske girmektedir. Sigorta şirketleri aynı anda meydana gelebilecek olan zararlara karşı kendini güvence altına alabilmek için Reasürans yaptırarak riski dağıtma yöntemine girerler.

Reasürans şirketlerine dağıtılan riskler tek bir teminatı kapsayabileceği gibi yıllık anlaşma şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Reasürans işleminde 2 taraf vardır ve taraflar “Sedan” ile” Reasürör” olarak adlandırılır. Üzerindeki teminat riskini devreden sigorta şirketi Sedan olarak tabir edilirken, sigorta şirketinden riski devir alan Reasürans şirketi ise Reasürör olarak adlandırılmaktadır.

Reasürans Şirketleri

 

Reasürans Yapılmasını Gerekli Hale Getiren Koşullar

Sigorta şirketlerinin de finansal yeterliliği, her işletmede olduğu gibi ihtiyatları, kendi öz varlıkları ve sermayeleri kadardır. Finansal yeterliliğini aşabilecek riskleri kendi başlarına karşılayabilme imkanları olmadığı içinde teminat verdikleri bu riskleri yayabilmek için Reasürans ile kendilerini sigortalatırlar.

Sigorta şirketinin Reasürans yaptırmasında ki en önemli etmen riskin dağıtılması olsa da sigorta şirketinin sigorta kapasitesindeki artış, mali yapının daha da desteklenmesi ve özellikle doğal afet gibi tek zamanlı büyük hasarlara karşı sigorta kontrolünün sağlanabilmesidir.

Reasürans Çeşitleri

Bölüşmeli Reasürans Anlaşması

Sigorta literatüründe ki orijinal ismi Proportional Reinsurance Treaty olarak geçmektedir. Her iki taraf içinde zorunlu kılınan reasürans anlaşmasıdır. Sigorta şirketi yüklendiği her teminat için belirli bir oranda Reasürans şirketine devretmek zorundadır. Reasürans şirketi de bu devri kabul etmek zorundadır. Bölüşmeli Reasürans Anlaşması sayesinde prim ve hasar paylaşımı sigorta şirketi ile reasürans şirketi arasında pay edilmiş olur.

Bölüşmeli Reasürans Anlaşması uygulaması Kotpar ve Eksedan olarak adlandırılan 2 tipte gerçekleştirilebilir. Kotpar Reasürans Anlaşması ile belirli oranda riskler devir edilebilirken Eksedan Anlaşması ile önceden anlaşmada yer alan limiti aşan her teminat riskini Reasürans şirketine devredilmesini öngörmektedir. Eksedan anlaşması sigorta şirketleri tarafından en çok tercih edilen reasürans tipidir.

Bölüşmeli Olmayan Reasürans Anlaşması

Sigorta literatüründe ki orijinal ismi Non-Proportional Reinsurance Treaty olarak ifade edilmektedir. Bu reasürans anlaşmasında riskin ve primin sigorta şirketi ile Reasürans şirketi arasında paylaşımı bulunmamaktadır. Bölüşmeli Olmayan Reasürans Anlaşması ile belirlenen limiti aşan hasar miktarı için Reasürans şirketi riski devralmakta ve hasarın karşılanmasında sorumlu olmaktadır.

Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması

Sigorta literatüründe ki orijinal ismi Excess Of Loss Treaty olarak kullanılmaktadır. Belirli bir prim karşılığı Reasürans şirketi, sigorta şirketi ile belirledikleri hasar miktarının aşılması halinde devreye girmektedir. Şayet anlaşmada yer alan hasar miktarı aşılıyor ise Reasürans şirketi aşan kısım için ödeme yapma taahhüdünde bulunmaktadır.

Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması

Sigorta literatüründe Stop Loss Treaty olarak isimlendirilen Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması yıllık bir anlaşmadır. Reasürans şirketi ile sigorta şirketi arasında gerçekleştirilen yıllık anlaşma ile toplam hasar miktarinin belirli bir yüzdeyi aşması koşulu ile taahhüt sağlanmaktadır. Aşan kısım için stop loss anlaşması yapılarak belirli bir orandan sonraki hasar miktarı yine belirli bir orana kadar Reasürans şirketince teminat altına alınmaktadır.