Adana Şehir Rehberi

adana ili

Adana Hakkında

İlin Adı: ADANA - (Adana ilinin 15 adet ilçesi vardır.)

Adana İlçeleri: Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir

Adana Plaka Kodu: 01

Adana Telefon Alan Kodu: 322

Adana Nüfusu: 2.220.125

Adana Bölgesi: Akdeniz

Adana, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük şehri olmasının yanında nüfus açısından da Türkiye’nin en büyük altıncı şehridir. Şehir Toros Dağlarının güneyinde yer alan Çukurova bölgesinde, Seyhan Nehri üzerine kurulmuş bir kenttir. Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin suladığı ovalar oldukça verimlidir. Bu açıdan Adana tarım ve sanayi bakımından çok gelişmiştir. Geçmişten günümüze lezzet turizmiyle ilgi çekse de bölgede iz bırakmış medeniyetlerden kalan mimarisi ve tarihiyle kendine hayran bırakmaktadır.

Adana Tarihi

Adana şehrinin adı nereden geliyor?

Kentin adı resmi olarak 1955’te Adana olarak kabul edilmiştir. Tarihte şehirin ismiyle ilgili kesin bir bilgi olmamasının yanında Adana'nın adı yüzyıllar boyunca değişiklik göstermiştir. Bunlar; Adanos, Ta Adana, Uru Adaniya, Erdene, Edene, Ezene, Batana, Atana, Azana ve Addane’dir.

Hitit İmparatorluğu egemenliğindeki Kizzuvatna krallığının Adanya Uru adlı şehrinin isminden türemiştir. Dananayim sakinleri; Ramesses III. hükümdarlığı sırasında M.Ö. 1191 yılında Mısır'a saldıran bir grup denizci olarak bilinmektedir. Denyen ise Adana yöresinin sakinleri olarak tanınıyor. Ayrıca söz konusu adın PIE dilinde da-nu (nehir) Dana-na-vo (nehir kenarında yaşayan insanlar) (İskitli göçmenler) ve Rigveda (Danavas)'da yaşayan iblisler ile bir bağı olduğu söylenmiştir.

Yunan mitolojisine göre: Seyhan Nehri (Sarus) çevresinde bir yere gelip Adana'yı kuran gök tanrısı Uranüs’ün oğlu Adanus’tan gelir. Adanus’un, kardeşi Sarus ile beraber Tarsuslulara karşı savaştığı ve Adania’yı kurduğu söylenir. Bu kardeşlerden birinin adı şehre, diğerinin adı ise Seyhan nehrine verilmiştir.

Şehrin ismi daha eski bir efsaneye göre: Akad, Sümer, Babil, Asur ve Hitit mitolojileri tarafından ormanın yakınlarında yaşadığına inanılan Tesup ve ya Ishkur olarak da bilinen gök gürültüsü tanrısı Adad'ın ismi bu bölgeye verilmiş. Bunu kanıtlayan Hititlilerin isimleri ve el yazmaları o bölgede bulunmuştur. Bu teori Gök gürültüsü Tanrısı'nın fazla yağmur getirmesi ve bu yağmurun bölgeye büyük bir bereket getirdiğinden beridir devam etmiştir. Tanrı yörenin insanları tarafından sevilip ve saygı duyulmuştur. Onun adına, söz konusu bölge Adana Bölgesi olarak anılmaya başlanmıştır.

Adana'nın tarihçesi 3000 yıl kadar öncesine dayanmaktadır. Antik Kilikya Bölgesinin en önemli şehirlerinden birisi Adana’dır. Geçmişte Hititlerden bir ara Asurlara geçen bölge, İ.Ö.VI. yüzyılda İranlılarca istila edilmiş, 333’de Büyük İskender kenti ve yöreyi kendi egemenliğine altına almıştır. İmparatorluğun parçalanması nedeniyle, bu kez Selefkilerin olmuş, Mısır Ptolemaioslarının tüm çabalarına karşılık, bağımsızlığını korumuş fakat İ.Ö. 1. Yüzyılda Pompeus, Çukurova’yı Roma’ya dahil etmeyi başarmıştır. Roma İmparatorluğu 395’de ikiye bölününce Adana ve yöresi, Anadolu’nun hepsiyle birlikte Doğu Roma ve (Bizans) İmparatoluğu’nun payına düşmüştür. VI. yüzyılda yapılan 21 gözlü büyük taş köprü, o dönemlerde Bizans’ın Adana’ya verdiği önemi göstermektedir. Justinnianus köprüsü dışında kente kemererle su getirilmiş, çevresi surlarla çevrilmiş ve Adana zamanla büyümüştür.

Adana yöresine Arapların yerleşmeleri, Halife Hazreti Ömer (634-644) dönemindedir. Müslümanlar, 8. ve 9. yüzyıllardan başlayarak bölgeye iyice yerleşmişlerdir. Adana’yı 10. yüzyılda Bizans kenti yeniden geri almışsa da 1071 Malazgirt Zaferinden sonra kent Türklerin olmuştur. Adana’nın bundan sonraki tarihi devamlı Haçlılar, Türkler ve Bizanslar gibi el değiştirmeyle doludur. Kilikya adı verilen Ermeni Devlet’inin kuruluşu, Bizans Egemenliğinin hemen sonrasındadır; önce prenslik iken, krallığa dönüşmüş. 13. yüzyılın ilk yarısından başlayarak Anadolu Selçuklular’ına bağlanmış daha sonradan Fransız Lusignan Hanedanı’nın eline geçmiştir. Lusignan Hanedanını Mısır-Suriye Türk Memluk İmparatorluğu ortadan kaldırmış ve kent Kahire yönetimine bağlanmıştır. Bu dönemde, Adana, Ramazanoğulları devletine başkentlik etmiştir. Ramazanoğulları egemenliğine 1517’de Yavuz Sultan Selim eliyle son verilmiş; Adana ve Çukurova Osmanlı İmparatorluğunun topraklarına dahil olmuştur.

Halep Beylerbeyi’ne 18. Yüzyılda bağlı olan 10 sancaktan biridir. Adana’ya yolu düşen Evliye Çelebi’nin yazdıklarına göre bölge çok büyümüş. Halkın çoğunluğu Türkler oluşturuyor, bunun yanında Araplar, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler de azınlıktan sayılıyorlardı. O zamanlarda kentin çevresi bağlar ve bahçelerle doluymuş ve o zamanda gelirleri; pamuk, turunçgiller, şekerkamışı ve zeytindendi.

 

Cumhuriye Dönemi Adana;

İmparatorluğa ve İstanbul’a başkaldıran Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, bir ara Adana’yı istila etmiş yönetimini 1840’a kadar sürdürmüştür. Ama aynı yıl, İstanbul, bölgeyi yeniden geri almasını bilmiştir. 1867 Adana’nın Halepten ayrılarak kendi adını taşıyan bir eyalet olduğu yıldır. 1886’da kent demiryoluyla Mersin Limanına bağlanmış ve ticaret yaşamı olağanüstü bir canlılık kazanmıştır.

Şehrin tarihçesine bakıldığında yüzyıllar boyunca, Adana ili Avrupa’yı Asya’ya bağlayan tek yolun üzerinde bir kilit noktasıydı. Sayısız savaşlar görmüş Hititler, Asurlar, İranlılar, Bizanslılar, Müslümanlar, Ermeniler ve Türkler arasında sık sık el değiştirmiştir. Son olarak 1. Dünya Savaşı’nın ardından Fransızların işgaline uğramıştır. Bu durumun kaşısında direnişe geçen Türkler çok büyük kayıplar vermişlerdir. Buna nazaran Türkler Kasım 1920 sonlarına doğru Fransızları ağır yenilgiye uğratmayı başarmışlardır. Fransa, T.B.M.M. hükümetini resmen tanıyarak barış yoluna gitmiştir. Fransa, 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşmasıyla Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kaldı. Bu anlaşma gereğince Fransızlar Çukurova'dan tamamen çekilmişlerdir. Şehir 5 Ocak 1922 tarihinde yeniden Türkiye’ye geri verilmiştir. 5 Ocak 1922 yılından itibaren her sene kurtuluşunu kutlama amacıyla Büyük Saat ile Ulu Camii arasına çok büyük bir Türk bayrağı çekilerek şehirin kurtuluş günü kutlanmaktadır.

Adana'nın Coğrafyası

Adana, ülkenin güneyinde yer alan bir ilimizdir. Şehirin doğusunda Gaziantep, Kahramanaraş, güneydoğusunda Hatay, kuzeyinde Kayseri, batısında Mersin ve Niğde güneyi de Akdeniz’e uzanmaktadır. Adana’nın Akdeniz’e kıyısı 160 km’dir. İl topraklarının yüzölçümü 14030,00 kilometredir.

Adana’nın kuzey kesimi Toros sıradağları nedeniyle engebeli ve yüksektir. Doğusunda Amanos Dağları’nın kuzey uzantıları, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda Aladağlar vardır. En yüksek dorukları arasında Demirkazık Tepesi, Kaldı Dağı ve Karanfil Dağı, Kuzeye düşen Bey Dağı, Dumandağ. Bakırdağ ve Toklu Dağı da sayılabilir. Düzlüklerin oluşturduğu Çukurova’yı iki büyük akarsu Ceyhan ve Seyhan ırmakları geçmektedir. Tarım alanları, il topraklarının yüzde 27’sini kaplar.

Adana'nın İklimi:

Akdeniz ikliminin özelliklerini taşımaktadır. Sıcaklık yaz ayları ortalama 28-30 dereceden aşağı değildir. Temmuz ve Ağustos aylarında derece 45’dir. Yağmur kış mevsiminde sürekli, yaz mevsiminde ise hiç denecek kadar az yağar. Rüzgar değişik yönlerden ve hafif eser. Kuzey rüzgarları yazın ara sıra da olsa kendini duyurur.

Adana'nın Ekonomisi

Adana’nın ekonomisi, zengin su kaynakları ve iklimin uygunluğu bakımından yüzölçümünün % 39’u tarıma elverişli ve çok bereketlidir. Tarım ürünleri; (Buğday, Pirinç, Fasülye, Pamuk, Turunçgiller) Verimli Çukurova toprakları bugün tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Tarımın beraberinde hayvancılık da Adana ekonomisine katkı sağlamaktadır. Hayvancılığın yanında, Akdeniz'e kıyısı olan Adana'nın ilçeleri Yumurtalık ve Karataş'ta deniz mahsulleri üretimi de yapılmaktadır. Maden zenginlikleri (alüminyum, demir, manganez, krom, pirif, asbest, kumtaşı, mermer, linyit.) bakımından Türkiye’de 4. sıradadır.

Tekstil ve deri sanayi Adana'nın ekonomi kollarıdır. Adana Türkiye'deki en büyük margarin ve bitkisel yağ fabrikası olup Avrupa'nın en büyük polyester üreticisidir.

Adana Ulaşım

Adana Şehirlerarası Ulaşım:

Şehire uzaklığı 5 km. olan otogardan Türkiye`nin her yerine otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Adana Otogarı Telefon: 0322 428 20 47

Adana Havayolu Ulaşım:

Adana şehir merkezinde Adana Şakirpaşa Havaalanı'ndan sağlanıyor.

Adana Şakirpaşa Havaalanı Tel: 0322 435 03 80

Adana Şehir İçi Ulaşım:

Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri ve özel halk otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler kullanılmaktadır. 14 km güzergahı ve 13 istasyonu bulunan Adana metrosu ulaşım hizmeti vermektedir.

Adana Denizyolu Ulaşım:

Adana il sınırları içerisinde milletlerarası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş Limanı ve Toros Gübre Fabrikaları Limanı bulunmaktadır.

Adana Demiryolu Ulaşım:

Adana-Mersin arasındaki günümüzde trenler, raybüs ve dmu tipi hızlandırılmış banliyö trenleri çalışmaktadır. Adana-Mersin arasında günde karşılıklı sefer yapmaktadır. Bölgeden geçen anahat trenleri olarak ise; İstanbul Haydarpaşa'ya İç Anadolu Mavi Treni; Ankara'ya Çukurova Mavi Treni, Kayseri'ye Erciyes Ekspresi ve Elazığ'a da Fırat Ekspresi yolcu taşımaktadır.

Adana Tren İstasyonu Tel: 0322 453 31 72 - (05.30 - 21.30)

Adana Tren Seferleri

Adana Gezilecek Yerler

Çukurova’nın bereketli topraklarında kurulmuş olan Adana, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin arasında yerleşimi olan kent, tarihi İpek Yolu’nun geçtiği, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir geçiş yolunda olmasıyla tarihi ve kültürel mirasa sahip olmuştur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından dolayı kültürlerin etkileşimleri sayesinde tarihin izlerinin görüldüğü bir kenttir. Her mevsim gidilen ve gezilip görülecek yerlerinin, şehir merkezine 5 dakika yürüme mesafesinde olmasıyla doyasıya gezebilmek mümkündür.

Adana Camiler ve Müzeler

Adana Ulu Cami: Tarihte mimari anlamda Selçuk ve Memluk izlerini taşıyan bu şaheser, Ramazanoğulları Beyliği tarafından 500 küsür yıl önce yapılmıştır.

Sabancı Merkez Camii: Türkiye'nin en büyük camisidir. Caminin 6 minaresi, devasa kubbeleri, hat ve çini sanatı örnekleriyle dikkat çekmektedir.

Bebekli Kilise: Tepebağ’da 1880’li yıllarda, St. Paul adına yaptırılmış, bir İtalyan Katolik kilisesidir. Meryem Ana heykeli bulunmakta ve bu heykel bir bebeğe benzetildiği için Bebekli Kilise adı verilmiştir.

Adana Sinema Müzesi: Sinemada emeği geçen ve başarılı işler ortaya çıkaran Adanalı olan ünlülerin bal mumu heykelleri sergileniyor.

Etnografya Müzesi: Kuruköprü semtinde olan müze de, Çukurova’da yaşayan Türkmen aşiretlerine ait etnografik eserler ile islami taş eserler bulunmaktadır.

Atatürk Müzesi: 5 Mart 1923’te Atatürk eşi ile birlikte Adana’ya geldiğinde, Ramazanoğulları’ndan Suphi Paşa’ya ait olan binada misafir edilmişlerdir.

Adana Tarihi Yapılar

Büyük Saat: 32 metrelik boyuyla Türkiye'nin en büyük saatidir. Şehirde buluşma yeri olarak kullanılan bir mekandır.

Tarihi Kazancılar Çarşısı: Adana da gece yarısına kadar canlılığıyla bilinen meşhur Kazancılar Çarşısı, aynı zamanda da Adana’nın en ünlü kebapçılarının bulunduğu bir yerdir.

Taş Köprü: Adana'nın simgesi haline gelmiş eski bir köprü olan Taş Köprü'nün altından günümüzde de su akıyor ve şehrin içinden geçiyor.

Varda Köprüsü: Almanlara yaptırıldığı için Alman Köprüsü olarak biliniyor.

Çatalan Köprüsü: Türkiye’nin en uzun köprüsüdür.

Adana Antik Kentleri ve Kaleleri

Misis (Mopsuestia) Antik Kenti: 4. yüzyıl sonlarına tapınağın mozaiklerinin sergilendiği bir müzedir. Mozaikler 1956 yılında ortaya çıkarılmış ve bu mozaikleri korumak için kurulmuş. Mozaiklerde ise Nuh'un tufan esnasında gemisine aldığı hayvanlar resmedilmiştir.

Anavarza Antik Kenti ve Anavarza Kalesi:

Comona (Şar) Antik Kenti: Klikya bölgesinin dini merkezi olmuştur.

Magarsus Antik Kenti:

Akören Kilisesi ve Antik Kenti:

Ceyhan-Sirkeli Höyüğü Muvattali Kabartması ve Antik Kenti:

Adana Kalesi: Tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan şehir Adana Kalesi'nden ancak sur kalıntılarını günümüze kadar getirebilmiştir.

Toprakkale

Kozan (Sis) Kalesi ve Manastırı

Adana Doğal Güzellikleri, Milli Parkları Ve Yaylaları

Şehrin içinden geçen Mavi Bulvar ve Kıyıboyu.

Ağyatan Kuş Cenneti ve Tuzla Gölü

Seyhan Baraj Gölü: Etrafında yer alan yürüyüş yolları ve doğal güzellikleri ile ilgi çeken yerler arasındadır.

Merkez Parkı: Hafta sonu sabahları yürüyüş yapmak ve bisiklet sürmek için mükemmel bir yerdir.

Ceyhan Nehri: Uzunluğu 509 km, aynı zamanda Çukurova'nın kaynağından biridir.

Adana Çevresi Karatepe-Aslantaş Milli Parkı

Aladağlar Milli Parkı

Yumurtalık Lagünü Milli Parkı

Akyayan Gölü

Akçatekir, Bürücek, Aladağlar, Horzum, Fındıklı, Hamidiye, Asar, Asmacık, Armutoluk, Belemedik, Meydan, Çamlıyayla ve Kızıldağ yaylaların serin havasıyla ve doğa ile iç içe vakit geçiriliyor.

Adana Gezi Rehberi

Sponsorlu Bağlantılar

 

Adana Festival ve Şenlikleri

Adana, her insana hitap eden festivallerin ve şenliklerin düzenlendiği ve turistleri kendine çeken bir eğlence şehiridir.

1. Kızıldağ Kar Festivali
Her yıl Ocak ayının sonlarına doğru Kızıldağ Yaylası/Karaisalı Adana’da Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivali, kayak sporlarına ilgi duyan yüzlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir.
2. Aladağ Kardan Adam Şenliği
Her yıl Ocak ayının sonunda Adana’nın Aladağ ilçesinde gerçekleştirilmektedir.
3. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali
Her yıl Seyhan ilçesinde, 26 Mart tarihinde Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle gerçekleştirilen bu festivaldir.
4. Adana Sağlık Festival
Her yıl Mart ayının ortasında düzenlenmektedir.
5. Portakal Çiçeği Karnavalı
Her yıl Nisan ayının ilk yarısında düzenlenen ve ünü il sınırlarını aşmış olan karnaval, ilk kez 2013 senesinden bu yana sokak şovları, açık hava konserleri, sergiler vb. etkinlikler düzenlenmektedir. Mis gibi portakal kokularının geleceği karnavalda Adana’nın yöresel lezzetler bulunuyor. Bunun yanında Adana’yı anımsatan hediyelik eşyaları bulabileceğiniz, sokak lezzetlerinin satıldığı yerler, geçiş törenindeki motorcu ve Vosvos’luların şovu vb. ile tam bir şenlik havasında geçen Portakal Çiçeği Karnavalı’nda mükemmel vakit geçirmek mümkündür. Adana’da günlerce süren şenlik yerli ve yabancı turistleri kendine çekmektedir.

6. Çukurova Rock Festivali
Adana’da havanın ne çok soğuk ne de çok sıcak olduğu zamanda ziyaret edilebiliyor. Baharın gelişini rock müzik eşliğinde kutlanmaktadır.
7. Adana Geleneksel El Sanatları Festivali
Her yıl Nisan ayında, Ziyapaşa Parkı Büyük Saat’in yakınında düzenlenen festival gerçekleştirilmektedir.
8. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez Etkinliği
Her yıl Mayıs ayının başında düzenlenen festival, Türk bayrakları ve mehter takımı eşliğine Atatürk Parkı’nda gösteri yapmaktadır.
9. Adana Karpuz Festivali
Karataş Belediyesi ile Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmektedir.
10. Yumurtalık Kiteboard Festivali
Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilmektedir.
11. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri
Her yıl Haziran ayının sonunda, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşmektedir.
12. Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali
Adana, Saimbeyli ilçesinde gerçekleşen yöresel lezzetler ve bu topraklarda yetişen ürünler üzerine kurulu bir festivaldir.
13. Tufanbeyli Geleneksel Yaz Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali
Her yıl 22-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmektedir.
14. Kızıldağ Karakucak Güreşleri
Haziran ve Temmuz ayında Adana Karaisalı da gerçekleşen güreş etkinlikleridir. Türk güreşine damga vuran pehlivanların boy gösterdiği güreşler, Türkiye’nin en büyük güreş etkinliği olmanın yanında her yıl Ağustos ayının başında düzenlenmektedir.
15. Kızıldağ Yayla Şenlikleri
Her yıl Ağustos ayının sonlarına doğru Karaisalı ilçesinde çalgıya ve Adana mutfağının lezzetlerine doyabilirsiniz.
16. Tapan Geleneksel Kültür Festivali
Adana’nın Feke ilçesinde her yıl 19 Ağustos’ta Seyhan Belediyesi’nin katkılarıyla Tapan Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce organize edilmektedir.

17. Karakışlakçı Çilek ve Bal Festivali
Her yıl Ağustos ayının sonunda Adana Pozantı’da düzenlenmektedir.
18. Adana Cımcılık Festivali
Her yıl Ağustos ayının sonunda düzenlenen ve sıcaklıkların 45 dereceyi bulduğu ağustos ayının en sevilen festivallerinden biridir. Festival Adana – Seyhan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
19. Uluslararası Adana Film Festivali
İlk kez 1969 senesinde “Altın Koza Film Şenliği” adı altında düzenlenmesi ile Türkiye’nin uluslararası statüye kavuşmuş en eski festivallerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Her yıl Eylül ayının son haftası gerçekleştirilmektedir.
20. Yüreğir Bilim Şenliği
Her yıl 26 Eylül tarihinde düzenlenen şenlik, 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi’nde gelenleri ağırlıyor.
21. Adana Lezzet Festivali
Her yıl Ekim ayının başında (6-8 Ekim arasında) gerçekleşen, festivalin düzenlenme amacı, Adana ve Adana mutfağının uluslararası çapta bir üne sağlanmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenmektedir.
22. Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali
Her sene Ekim ayının sonunda, Rüzgarlı Tepe (Kabasakal Köyü) 2019 senesinde 10. organizasyonu ile yarışmalara ev sahipliği yapacaktır.
23. Pozantı Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali
Her yıl Ekim ayının sonunda düzenlenmektedir.
24. Çiçekli Köyü Adana Nar Festivali
Çiçekli Köyü Çatalan, Adana – Sarıçam’da her yıl ekim ayının sonunda gerçekleşen festival, şehrin verimli toprakları, leziz mahsullerinin ne denli fazla olduğunu ispatlayan bir etkinliktir.

25. Sarımazı Zeytin Festivali
Her yıl Ekim ayının son günlerinde Adana Ceyhan ilçesinde gerçekleşmektedir.
26. Uluslararası Ceyhan Karpuzu ve Tarım Festivali
Her yıl 30 Ekim tarihinde gerçeklerştirilmketedir.
27. Aladağ Doğa ve Sanat Festivali
Her yıl Kasım ayının ortasında, Adana Valiliği ve Aladağ Belediyesi’nce düzenlenmektedir.
28. 13 Kare Sanat Günleri
Her yıl Aralık ayının ortasında gerçekleştirilmektedir.
29. Adana Kebap ve Şalgam Festivali

Her yıl Aralık ayının ikinci cumartesi gününde gerçekleşen festivali, aynı zamanda “Dünya Rakı Festivali” olarak da bilinmektedir. Adana’nın tarihi yerleri der demez akla ilk gelen yerlerden biri olan Tarihi Kazancılar Çarşısı/Büyük Saat’in etrafını çevreleyen ve 10 sokak boyunca sayısız standa denk geleceğiniz Adana Kebap ve Şalgam Festivali’nde yöreye özgü, leziz mi leziz şalgam ve kebap ikilisini tadabilirsiniz.

Adana'da Ne Yenir?

Adana leziz yemekleriyle meşhur ve gidenin birkaç kilo almadan dönülmeyen bir şehirdir. Mutfak kültüründe; acı, ekşi, narenciye, deniz ürünleri, zeytinyağı ve yeşillikler sıkça kullanılmaktadır. Adana yemek kültüründe et oldukça önemli bir malzemedir ve mutfak ürünlerinin çoğunda et kullanılmaktadır. Adana’nın lezzetiyle bağımlılık yapan , dünyaca ünlü kebabı Adana Kebap'tır. Kebap, bol salata yanında şalgam ile tüketilir. Kebabı; Türk mutfağının dünyaya açılmasına en büyük katkıyı sağlayan bir yemektir.

Ciğer şiş; Kahvaltıda olmak üzere her öğünde tüketilebiliyor.

Şırdan; Geceleri sokaklarda satılan bu yemek görüntüsü ile pek güzel olmasa da hastası çoktur.

Bici Bici: Adana’dan başka yerde bulamayacağınız sadece yaz mevsiminde yenilen buz püresi, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten yapılan Adana'ya özgü bir tür tatlıdır.

Adana Mutfağı'nın diğer ünlü yemekleri ise şunlardır;
Analı Kızlı, Mahluta çorbası, Yüksük çorbası, Kabak Çintme, Kısır, Karakuş Tatlısı, Karsambaç (buzlu tatlı) ve Sıkma çeşitleri ile damaklarda lezzet bırakmaktadır.

Adana'da nereden alışveriş yapılır?

Adana'da alışveriş yapabileceğiniz pek çok alışveriş merkezi mevcut. Tarihi Kazancılar Çarşısı, içerisinde bakırcıların ve kazancıların olduğu bu çarşı, aynı zamanda günlük ihtiyaçlara uygun ürünler satan pek çok dükkanı da barındırıyor.

Adana Devlet Daireleri İletişim Bilgileri

T.C. Adana Valiliği

Adres: Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri SABUNCU Bulvarı No:53 Seyhan
E-Posta: adana@icisleri.gov.tr - icisleribakanligi@hs01.kep.tr
Telefon: 0322 459 27 43
Faks: 0322 458 83 52

Adana Büyükşehir Belediyesi

Adres: Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Telefon: 0322 455 35 00

Adana İl Emniyet Müdürlüğü

Adres: Döşeme Mah. Erdal Acet Cad. No:17
E-mail: adana155@egm.gov.tr
Telefon: 0322 435 3195
Faks: 0322 436 0487

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adres: Dr. Mithat Özsan Bulvarı Kışla Mah. 4522 Sok. No:1 Yüreğir/ADANA
Telefon: 0 322 455 90 00
Faks: 0322 344 03 05
E-Posta: adanasehir@saglik.gov.tr

Adana Vergi Dairesi (Başkanlık Ana Hizmet Binası)

Adres: Beşocak Anıtı Mey. Karasoku Mah. Sok.1 Seyhan - ADANA
Tel: 0322 352 17 17 ( Vimer: 189 Vergi İletişim Merkezi)
Faks: 0322 352 17 26
E-posta: adanavdb@adanavdb.gov.tr

Adana Kadastro Müdürlüğü

Telefon: 0322 280 12 45
Faks: 0322 363 13 35
Adres: Kuruköprü mah.özler cad.no:20 kat 8 Seyhan/ADANA
E-mail: adana-km@tkgm.gov.tr

Adana İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Adres: Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı No:89 Yeni Valilik Binası Hükumet Konağı B Blok Kat:-1 Seyhan/ADANA
Telefon: 0322 458 84 25
Faks: 0322 458 84 26

Adana Haritası

Haritayı Göster