Aydın Şehir Rehberi

aydın ili

Aydın Hakkında

İlin Adı: AYDIN - (Aydın ilinin 17 adet ilçesi vardır.)

Aydın İlçeleri: Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Aydın Plaka Kodu: 09

Aydın Telefon Alan Kodu: 256

Aydın Nüfusu: 1.097.746

Aydın Bölgesi: Ege

Aydın Türkiye Cumhuriyeti'nin Ege Bölgesi'ne bağlı ilimizdir. Heyyy gidinin efesi, efelerin efesi, efeler şehri Aydın. Haksızlığa karşı koyan, haksızlığın karşısında duran şehir.

Aydın Şehrinin Adı Nereden Geliyor?

Aydının eski isimleri Tralleis ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydınoğulları beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot Aydın ili ile ilgili “Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” demiştir. Evliya Çelebi ise “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar.” demiştir.

Aydin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bati Anadolu Bölgesinde tarih ve uygarlığın izlerini taşıyan, dünyanın ender yerlerinden biridir. Tarihin çeşitli evrelerindeki değişik kültür birikimlerinin açık bir müzesidir. Tarihi M.Ö. 7000 yılına dayanan bu topraklarda yerleşen ilk insanlar, nerelere nasıl yerleştikleri ile ilgili el yapımı kayıtlar mevcuttur. Bu eserlerde M.Ö. 5000 yılındaki koy kültürü, M.O.3000 yılında şehir devletleri kültürüne dönüşmektedir. Yeni gelenler M.Ö. 2000 yılından itibaren devlet kurarak Anadolu kültürüne katkıda bulunmuşlardır. M.Ö. 14. VE 12. yy da Ege ve Doğu Akdeniz'in her yanına dağılan halk toplulukları kavimler halinde Ege kıyılarına kadar geldiler. Bu göç sonucunda Hitit devleti, Troia Krallığı, Miken kolonileri yıkılmıştır. Bu kavimlerden Atoller ve Ionlar Bati Anadolu' da, Büyük ve Küçük Menderes ovalarına yerleştiler ve Lidya Krallığı bünyesinde 12 kıyı kenti kurdular, site denilen bu kentlerde deniz ticareti geliştirildi. Siyaset, sanat, bilim, felsefe, mimarlık, alanında da Sosyo-kültürel etkinlikler yarattılar.

Üçgözler (TRALLES) Lidya döneminde, Tralleis kenti, Karya, Kilikya, Iran ve Suriye ve Uzak Doğudan gelen ticaret mallarının toplandığı ve Ege limanına gönderildiği dağıtım merkezi durumundaydı. Ayrıca Büyük Menderes vadisinde yetiştirilen ürünler Milet limanından Yunanistan, Roma, Mısır ve Fenike'ye ihraç edilmekteydi. Nitekim Lidya gerek kendi kaynakları gerekse topladığı vergilerle olağanüstü gelişti, bölge ekonomisinde önderlik etti. Dünyanın ilk parasını darp eden (basan) ülke oldu. Frigler, Anadolu'da ilk büyük devleti kurdular. M.Ö. 1200 yılında Büyük Menderes'in yukarı platosuna yerleştiler.Frigler'in Trak Kavimlerinden olduğu Lidiryalilar'in saldırısı üzerine Boğazlar'dan geçerek Geldiklerini, Hitit krallığını yıktıkları biliniyor. lonlar'in M.Ö. 1200 yılında Gediz ve Büyük menderes ovalarında kurmuş oldukları şehirlerin en Önemlisi Milet şehri idi. lonlar felsefede önemli aşamalar yaptılar. Matematik ve Astroiiomi bilgini Thales (Tales) her şeyin ana elementinin su olduğunu ileri sürdü; Lidyalilar'la Modyalilar arasında yapılan savaştaki güneş tutulması olayını önceden hesapladı. Miletli diğer bir bilgin Anoksimandros, her şeyin başlangıcının "sinirsizlik-sonsuzluk" olduğunu ileri sürdü. MÖ.5. yy da Irandan gelen Perslerin istilası sonucunda doğu kültürü ile tanışan Bati Anadolu kentlerinde Greko-Pers denilen yeni ve özgün bir kültür sentezi oluştu. M.Ö. 546 yılında Lidya kralı Krezüs, Pers kralı Kyros (Kurus) ile yaptığı savası kaybedince, Ion şehirleri Pers Krallığı'na bağlandılar. Persler'in hoşgörüsüz davranışları kolonileri ile şehirlerin bağlarını kopardı. M.Ö. 500 yılında karışıklıklar başladı. Perslerin bölgedeki egemenliği Makedonya'nın basına Alexandır gelene dek devam etti ve Helenistik dönem başladı. Tüm bu istilalar sırasında Tralleis konumu nedeniyle askeri üs olarak kullanılmıştır. M.Ö. 1.ve 2. yüzyılda Roma yönetimi altında kalan bölge, ekonomik, ticari ve kültürel alanda önemli gelişmeler gösterdi. Romalıların yerel kültürü benimsemeleri, kaynakları, yolları ve ticareti geliştirmesiyle yöredeki antik kentler, özellikle Efes, Milet, Tralleis, Aphrodisias kalkındı, büyük boyutlu anıtsal yapılarla donatıldı.

M.S.4. Yüzyıl sonlarında Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla Anadolu tümüyle doğu Roma diğer bir deyişle Bizans egemenliğinde kaldı. Antik tapınaklar kiliseye, tiyatrolar savunma kulelerine dönüştürüldü. Düz alanlarda bulunan kentlerin çevreleri yüksek surlarla koruma altına alindi. Ramsey' e göre Tralleis açık alanlardan, bir çayın sürükleyip getirdiği tas yığınlarında oluşmuş bir tepe üzerine alindi. Böyle bir ortamda, 10. yüzyıldan dan itibaren devam eden Türk göçleriyle gelen Türkmenler kırsal alanları hemen hemen boşalmış olarak buldular.

Anadolu'daki erken dönem Türk kolonizasyonu sistematik bir fetih olmaktan öte küçüklü büyüklü göç gruplarının Anadolu'ya gelerek kırsal yöre halklarıyla uzlaşması ve ekonomik kaynakları paylaşmasıdır. Türkler denizlere ulaşmadıkça uluslararası ticaretin dışında kalacaklarını gördüklerinden Anadolu yarımadasını çevreleyen yabancı kuşatmasını kırarak denizlere ulaştılar. Önceleri merkezi otoritenin ortadan kalkmış olduğuna sevinen Latinler, bölgeye daha önceleri göçle gelmiş olan Türkmen toplulukları ile yeni gelenler arasındaki yakınlaşma ile yüzyüze geldiler. Böylece belli bir isim (Aydin Beyliği) ve bayrak altında Ege denizinin Anadolu kıyılarında siyasi ve ekonomik gücü elde eden Türkmenler denizcilikle tanışmışlardır. Aydin beyliğinin hükümdarları kültür, sanat ve bilim hayatına önem vermişlerdir. Yörede günümüze ulasan cami, medrese, türbe gibi mimari eserlerin yanısıra çeşitli kütüphanelerde bulunan değerli el yazma eserler bulunmaktadır. Aydınoğulları Beyliği, 14. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devletine katılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunu son döneminde bati Anadolu'da yaygınlaşan çetecilere "EFE" denilmiştir. Genelde Ege kırsal alanında tek tek ya da gruplar halinde yasayan gözü pek dürüst, mert kişilerdir. Başkanları "Efe", yardımcıları "Zeybek" ve "Kızan" adıyla anılır. Efelik 10.y.y.' in sonunda Yusuf Pasa ile başlamış olup, en bilinenleri, 17.y.y. da Sivri Bölükbaşı, 19.y.y. da Atçalı Kel Memet ve nihayet 20.y.y. da Yörük Ali' dir. Bu efeler adaletsizliğe ve haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle hükümete başkaldıran silahlı eylemcilerdir. Zenginden alıp fakire vermişler, milli mücadele yıllarında kurtuluş yanlısı savaşçılar olmuşlardır. Milli mücadele yıllarında bölgenin Yunanlılarca işgali karşısında yörenin yurtsever asker, aydın ve din adamları efeleri yurt savunmasına davet etmişler ve Yörük Ali Efe grubu oluşturulmuştur. Az sayıda, dağınık halde Yunan askerleriyle mücadeleye giren Yörük Ali Efe ile birlikte Demirci Mehmet Efe ve maiyetindekiler giderek artan direniş göstermiş ve Yunan askerlerinin geri çekilmelerini sağlayarak çok etkili olmuşlardır. Düşman işgalinden kurtuluş günü olan 5 Eylül Kuyucak, Nazilli, 6 Eylül Söke, 7 Eylül Aydın'da her yıl törenlerle kutlanmaktadır.

Cumhuriyet Döneminde;

1987 yılında çıkarılan 3392 sayılı kanun ile Buharkent ve İncirliova, 1990 yılında çıkarılan 3644 sayılı kanun ile de Karpuzlu, Köşk ve Yenihisar ilçeleri kuruldu.[4] Yenihisar ilçesinin adı 1997 yılında 4235 sayılı kanun ile Didim olarak değiştirildi. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile Aydın'da sınırları il mülki sınırları olan büyükşehir belediyesi kuruldu ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyesi çalışmalarına başladı.

Aydın'ın Çoğrafyası

Aydın Ege Bölgesi’nde ve kuzeyinde İzmir ve Manisa, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla yer alır. Batı sınırları ise Ege Denizi kıyıları çizer. İlin denizden yüksekliği 64 metredir. Aydın’ın yüz ölçümü 1.582 kilometrekaredir. Aydın ili topraklarında Büyük Menderes yatağının kuzey ve güneyinde yer yer birbirine yaklaşan iki dağ sırası vardır. Kuzeyindeki Aydın Dağları, Güneyindeki Babadağ, Gökbel ve Beşparmak Dağlarıdır.

Akdeniz ikliminin etkisindedir. Bu iklim şartları iki ayrı bitki topluluğunun (maki ve orman) gelişmesine neden olmuştur. Sıcaklık yaz aylarında 40- 43 derecedir ve havalar kuraktır. İlkbahar ve kış ayları yağışlı geçer.

Aydın Yöresellik

Aydın, Ege bölgesi’nin tarihsel zenginlikleri yanında canlı ve hareketli çevresi ile geleneksel zeybek türkü, oyun ve hikayeleri ile ünlü bir ilimizdir. Son iki yüzyılda, Bozdağ yaylalarında yaşayan zeybeklere doğudan gelen yörüklerin kaynaştığı değişik bir bölge niteliği taşımaktadır.

Bölgede, Ağır Zeybek ve Yörük Zeybek oynanan halk oyunudur. Bölgede kadın oyunlarına “Sürtme” denir. Zeybek yere diz vurmak, eski bir Türk töresidir. Bu töreye göre, Türkler Hakanlarını yere diz vurup selamlarlardı.

Aydın'ın Ekonomisi

Ekonomisi turizmin yanında genel olarak modern tarım yapılmakta ve verimli arazileri olan Aydın'da yüksek gelir elde edilmektedir. Ulaşım kolaylığı, iklim ve tabii güzelliklerin ve tarihi eserlerin çok olması sebebiyle turizm oldukça gelişmiştir. Ovaları çok bereketlidir. Türkiye'de incir üretiminde birinci, pamuk ve zeytin üretiminde ikincidir. Aydın'da meyvecilik ve sebzecilik çok önemlidir. Tarıma elverişli arazinin yarısı meyve ve sebzecilik için ayrılmıştır.

Aydın'ın bulunduğu konum ve iklimi hayvancılığa çok uygundur. Koyun, kıl keçisi ve sığır yetiştiriciliği yapılmakla birlikte kümes hayvancılığı ve arıcılık da gelişim göstermektedir.

Aydın Şehir İçi Ulaşım:

İlin birçok noktasına Özel Halk otobüsleri ile ulaşmak mümkündür. Minibüslerle ilimizin çeşitli noktalarında buraya ulaşım sağlanabilir.

Aydın Karayolu Ulaşımı:

Aydın, E-24 Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir karayolları üzerindedir. Aydın Şehirlerarası Otogarı 2014 yılı Nisan ayında hizmete girmiş olup, Aydın-Muğla Karayolunun 5. kilometresindedir.

Aydın Otogarı Telefon Numarası: 0256 212 50 50

Aydın Havayolu Ulaşım:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Aydın'a 94 km. uzaklıktadır. Merkezde küçük uçakların inebileceği Çıldır Havaalanı bulunmaktadır. Hava ulaşımına açılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı: 0850 222 9828

Aydın Demiryolu Ulaşım:

Tren garı şehir merkezinde, Hükümet bulvarı ve Trenyolu Bulvarı arasında bulunmaktadır. Özel aracınızın yanısıra şehiriçi halk minibüsleriyle ulaşım mümkündür.

TCDD Aydın Garı Tel: 0(256) 212 99 40 - (07.00 - 20.00)

Aydın Denizyolu Ulaşım:

Kuşadası limanı Türkiye'de denizyolu ile en fazla giriş-çıkış yapılan limanlardan biridir. Ayrıca, yaz sezonunda Didim'den Bodrum'a, Kuşadası'ndan Sisam Adası'na günlük seferler düzenlenmektedir. Ege adalarında turistik ring yaparak Efes turu için günü birlik yabancı turist getiren yolcu gemileri, yatlar ve motorların yanı sıra, feribotlarla da Kuşadası-Sisam seferleri yapılmaktadır.

Aydın Gezilecek Yerler

Türkiye'nin ve dünyanın ünlü şehirlerinin arasında yer alır. Uygarlıklar vadisi olarak adlandırılan Efeler Diyarı Aydın, tarihi eserler ve turistik yerler bakımından zengindir. Kent, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile herkesi kendine hayran bırakan bir dokusu vardır. Tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıklara merkez olmuş Aydın’da gezilip görülecek birçok yer vardır.

Aydın Antik Kentleri;

Didyma Antik Kenti: Apollon tapınağıyla ünlü olan Didyma Antik Kent, Aydın’ın Söke ilçesine bağlıdır. Burada yapılan ilk kazılar İngilizler tarafından 1858 yılında yapılmıştır ve 1937 yılına kadar devam etmiştir. Bu kent sadece bir antik kent değil aynı zamanda bir dini merkezdir.

Büyük İskender’in Perslere karşı kazandığı zaferden sonra Didyma Antik Kenti’n yapımına başlanılmıştır. Apollon’un ikiz kardeşi Ay Tanrıçası Artemis’dir ve Miletler bu kente Yunancada “’ikiz kardeş”’ anlamına gelen Didyma ismini vermişlerdir. Yılın Nisan ve Mayıs aylarında Didyma’daki ayin için Miletos’tan Didyma’ya dört günde ulaşılır ve bu yolculuk sırasında belli noktalarda mola verilir. Öncesinde Apollon’un kardeşi Artemis’in kutsal bölgesinde bekliyorlardı ve bu alanda Brankhos ve aslan heykelleri vardı. Daha sonra Didyma’ya geçip dini törenlere katılıyorlardı.

Aphrodisias Antik Kenti: Adını aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit’ten alan Aphrodisias Antik Kent, Aydın’ın Karacasu ilçesinde varlığını hala korumaktadır ve M.Ö. 2. yüzyıla kadar tarihsel bir geçmişi vardır.

Alinda Antik Kenti: Aydın’ın zengin tarihine ışık tutan ve kalıntılarıyla görülmeye değer bir nokta olmayı sürdürmektedir.Her köşesinde tarihin izlerini taşıyan Alinda’da Kekatomnos’un kızı Ada’da sizlerle olacak.

Tralleis Antik Kenti: Aydın’ın şehir merkezine yakın olan Tralleis Antik Kenti, hem kolay bir ulaşıma hem de zengin bir tarihi kalıntıya sahip olmasından dolayı keyifle gezilebilecek yerlerden biridir.

Nysa Antik Kenti: Aydın-Sultanhisar’da bulunan Nysa Antik Kenti iki şehir görünümünde olup, günümüze birçok tarihi kalıntısını sağlam bir şekilde getirebilmiştir. Nysa, Karia kentlerinin en önemlilerinden biriydi. Kent ulaşım ve ticaret noktalarından birinde bulunmasından dolayı uzun yıllar önemini korumuştur. Özellikle Didim-Kuşadası ve Selçuk’ta tatil yapan yerli ve yabancı turistler bu bölgeye yoğun bir ilgi göstermektedir.

Alabanda Antik Kenti: Karya kentlerinden biri olan Alabanda Antik Kenti, Aydın’ın Çine ilçesine bağlı olan Doğanyurt (Araphisar)Köyü’nde bulunmakta. Alabanda halkının çok zengin olduğu ve lüks içinde yaşadığı da kaynaklarda geçen bilgilerden biridir.

Magnesia Antik Kenti: Antik kentler bakımından zengin bir şehir olan Aydın, yıl içerisinde yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir.

Milet Tiyatrosu: Aydın-Didim’in tarihi kalıntıları arasında olan Milet Tiyatrosu, gören herkesi büyülüyor. Tarihinden bu yana yaşadığı tüm yeniliklerle günümüze kadar gelen Milet Tiyatrosu, Helen-Roma dönemi yapıtlarındandır.

Aydın’daki Müzeler;

Otantika Etnografya Müzesi: Otantika’nın bir müze binası bulunmuyor. Bir alışveriş merkezinde yer alması müzenin ziyaretçilerini arttırmaktadır.

Otantika Etnografya Müzesi: Etnografya Müzesi, dükkan, kahve evi ve yemek evi olarak dört bölümden oluşuyor. 4.000 esere şahit olacağınız Otantika’da Türk kahvesinin nasıl yapıldığını, Ege köy yemeklerinin yapılışları ve ikramlarını mankenlerle canlandırılmasını da göreceksiniz. Aynı zamanda dükkan bölümündeki el işi oyalar satışa sunulmaktadır.

Karacasu Etnografya Müzesi: Aydın Merkez’den aracınızla yaklaşık 1 saat 53 dakika sürecek, Tavas Yolu üzerinde yer alıyor. Müze, 2007 yılında hizmete açılmıştır ve bölgenin geçmişten bugüne gelen yöresel eşyaları sergilenmektedir.

Milet Müzesi: Aydın-Didim’de bulunan Milet Müzesi, şehre gelen turistler tarafından yoğun ilgi görür.

Yörük Ali Efe Müzesi: Milli Kahraman olarak adını tarihe yazdıran Yörük Ali Efe anısına, ölümüne kadar yaşadığı Aydın’a bağlı Yenipazar’daki evi müzeye dönüştürülmüştür.

Aydın’daki Camiler;

Ahmet Gazi Camii: Çine ilçesindeki Eski Çine Köyü’nde yer alan cami, 1308 yılında inşa edilmiş olsa da bu kesin bilgiden başka pek bir şey bilinmiyor.

Şehrin en eski camisi ve Batı Anadolu’daki ilk Türk Ulu Eserlerinden biri olması sebebiyle Aydın gezinize Ahmet Gazi Camii’ni dahil etmenizi öneririz.

Koçarlı Cihanzade Mustafa Camii: Adını banisinden alan Koçarlı Cihanzade Mustafa Camii, bulunduğu bölgenin en eski camisi özelliğini taşımakta.

Ahmet Şemsi Paşa Camii: Cami, halk arasında Kırmızı Minare Camii olarak da bilinmektedir. Yapılış tarihi 1659 olup, Ahmet Şemsi Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Cami, tek kubbeli, tek minarelidir. Tuğladan yapılan minaresinden dolayı Kırmızı Minare Camii olarak anılmasının sebep olmuştur.

Aydın gezinize eklemeniz gereken çok yer var. Milet Müzesi, Güvercinada Kalesi,Ramazan Paşa Camii ve Magnesia Antik Kenti ziyaret duraklarınız arasında mutlaka yerini almalı.

Bey Camisi: 1683 yılında Süleyman Bey tarafından yaptırılan caminin Mimar Sinan’ın kalfalarından biri tarafından inşa edildiği sanılmaktadır. 1899 depreminde yıkılmış, yunan işgali sırasında tahribata uğramış, 1954-1956 yılları arasında da orijinaline yakın şekilde restore edilmeye çalışılmıştır.

Ramazan Paşa Camii: Özellikle yaz aylarında turistler tarafından yoğun ilgi gören ve birbirinden güzel plajlara sahip olan Aydın, tarihi değerleriyle de dikkatleri üzerine çekmektedir.

İlyas Bey Külliyesi: Aydın’ın en görkemli yapılarından biri olan İlyas Bey Külliyesi, sahip olduğu mimari özellikleriyle ve çevresindeki belli dönemlere ait kalıntılarıyla şehrin en görülesi mekanlarının başında gelmelidir.

Aydın’ın Tatil Beldeleri:

Her yıl yerli yabancı onbinlerce turisti ağırlayan Aydın, ülkemizin en popüler tatil beldelerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır.

Saplı Ada: Tepeden bakınca limana bir kaşık gibi uzanan görüntüsüyle muhteşem bir manzarayı gözler önüne seren Saplı Ada Akbük’ün simgelerinden biri. Ayrıca bir rivayete göre adadan 10 çakıl taşı toplayanın ömrü 10 yıl uzuyormuş.

Altınkum Plajı: Aydın’ın birbirinden güzel plajları arasındaki Altınkum Plajı, Mavi Bayrak ödülü almıştır.

Akbük: Aydın’ın Didim ilçesine bağlı bir belde olan Akbük, masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihi zenginlikleri ile Ege’nin en güzel tatil yerlerinden biridir.

Kuşadası Milli Parkı: Doğanın benzersiz bir yüzü olan Kuşadası Milli Parkı,Aydın il sınırları içerisindedir. Sahil kesimi boyunca uzanan Kuşadası Milli Parkı, muhteşem bir deniz manzarasıyla gelen misafirlere görsel şölen sunmaktadır.

Dilek Yarımadası: Aydın il sınırlarında olan Dilek Yarımadası, Mezozoik kalkerler, mermerler ve Paleozoik şistler ile Neojen kütleleriyle oluşmuştur. Dünyada az bulunan denizi memelisi Akdeniz Foku bu yarımadada yaşamaktadır.

Zeus Mağarası: Aydın-Kuşadası’nda bulunan Zeus Mağarası, Dilek Yarımadası’nın girişinde bulunmaktadır. Mitolojiden izler taşıyan Zeus Mağarasının bir hikayesi de vardır.

Tanrı Zeus kardeşi olan Deniz Tanrısı Poseidon’u kızdırdığında bu mağaraya gelip kardeşinin sakinleşmesini beklermiş. İşte bu mitolojik mağara kış aylarında yöredeki gençleri, yaz aylarında ise turistleri ağırlamaktadır.

Güvercinada Kalesi: Aydın’ın tarihi mekanlarından biri olan Güvercinada Kalesi, harika manzarasıyla görenlere tarihin yanı eşsiz manzara sunmaktadır.

Körteke Kalesi: Tahminlere göre Xyatis kentinin bir parçası olan Körteke Kalesi, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yer almakta ve yüksek bir tepe üzerinde, mazzam bir manzaraya sahip.

Ahi Bayram Türbesi: Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan, mistik yapılardan biridir.

Arpaz Beyler Konağı: Osmanlı Devleti’nin siyasi açıdan zayıfladığı dönemlerde Aydın’da hakimiyet kurmuş iki aileden biri olan Arpaz Ailesi’nin konağı günümüzde şehrin tarihi yapıları arasında gösteriliyor.

Arpaz Kalesi: Aydın-Nazilli’nin günümüze kadar gelen tarihi değerlerinin ilk sıralarında yerini alsa da çok fazla tanıtımı yapılamamasından dolayı çok sayıda ziyaretçisi yoktur.

Mimari açıdan dikkat çeken yapılar arasındaki Arpaz Kalesi, Nazilli gezinizde keşfetmeniz gereken bir nokta. Eğer yolunuz Nazilli’den geçerse rotanıza Arpaz Kalesi’ni muhakkak dahil etmelisiniz. Kale, Nazilli’ye bağlı Esenköy sınırları içerisinde.

Efes Kongre Merkezi: 2013 yılında Aydın-Kuşadası’nda açılmıştır. Bayraklı Mahallesi, Çam Limanı mevkiinde bulunan Efes Kongre Merkezi’ne ulaşım oldukça kolaydır.

Ege bölgesinin en kapsamlı kongre merkezi olarak inşa edilmiştir ve Kuşadası Limanı manzarasına karşı konuşlanmıştır.

Kurşunlu Manastırı: Dilek Yarımadası’nın içerisinde yer alan Kurşunlu Manastırı, bölgenin görülmesi gereken tarihi noktalarından biridir.

Andız Kulesi: Tarihi bir yerleşim alanı olan Andız Kulesi, Kuşadası-Aydınistikametindeki Atatürk yolu üzerinde bulunuyor. Andız Kulesi’ne ilk olarak Karyalılar, Lidyalılar ve Legellerin oluşturduğu küçük bir grup yerleşmiştir.

Çine Vadisi: Mitolojik bir efsanesi olan Çine Vadisi, Aydın’a güzellik katan noktalardandır. Yemyeşil doğaya hakim olan Çine Vadisi’ne, aynı ismi taşıdığı Çine Çayı ve çevresindeki zambak farklı bir etki yaratır.

Efsaneye göre; Tanrıça Athena Çine Çayı kenarında dolaşırken kendi yansımasını suda görür ve yanaklarını suda çok şişkin gördüğü için çaldığı kavalı birden atıvermiş sulara. Ardından Marsyas bulmuş kavalı; zaman içerisinde Apollon’u kıskandıracak kadar güzel çalmaya başlamış ve çok ünlü olmuş. Apollon Marsyas’a yarışma teklif etmiş. Bu rekabet dolu yarışmanın hakemliğini ise Kral Midas yapmış. Yarışmada Marsyas harika çalmasına rağmen yenik olarak ilan edilmiş; fakat Apollon kıskançlığından Marsyas’ın derisini yüzdürmüş. Midas’ın ise kulaklarını eşek kulağına çevirmiş. Verdiği bu cezadan pişmanlık duyan Apollon, Marsyas’ın bedenini ırmağa çevirmiş. İşte bu ırmak günümüzde Çine Çayı olarak biliniyor.

Faustina Hamamı: Aydın-Didim’de bulunan Faustina Hamamı, önemli tarihi yapılardan biridir. Didim’in sembolleri arasında olup yıl içerisinde ziyaretçi sayısı oldukça fazladır.

Eski Güllübahçe: Aydın’ın Söke ilçesi sınırları içerisinde yer alan, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran fakat fazla bilinmeyen; bilenlerin de her fırsatta ziyaret ettiği eşsiz bir yerdir.

Aydın Şenlik ve Festivalleri

Ege Bölgesinin en güzel şehirlerinden olan Aydın; tarihi yerleri, doğa güzellikleri ve yöresel mutfağıyla birlikte eğlenceli geçen festivalleri yılın her döneminde yapılmaktadır.

İncirliova Deve Güreşi Festivali (İncirliova, 4 Ocak): İncirliova Belediyesi tarafından Ocak ayında düzenlenen, Ege Bölgesi’nin en büyük deve güreşi festivallerindendir.

Umurlu Erik Festivali (Efeler, 2-6 Mayıs): Aydın‘ın Efeler Belediyesi’nin Umurlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen festival; çeşitli etkinliklerle, kortej yürüyüşü ve halk konserleriyle 4 gün boyunca sürmektedir.

Geleneksel Koçarlı Çam Fıstığı Festivali (Kozarlı, 26-27 Mayıs): Türkiye’nin önemli bir çam fıstığı ihtiyacı Koçarlı’dan sağlanmaktadır.

Uluslararası Sultanhisar Nysa Kültür ve Sanat Festivali (Sultanhisar, 4-5-6 Mayıs): 47 yıllık bir gelenek olan festivale ulusal yerli gruplar ve yaklaşık 13 farklı ülkeden konuklar katılmaktadır.

Karacasu Afrosisas Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali (1-2 Ağustos): 30 yıldır gerçekleşen Karacasu Afrosisas Festivali’nin temel amacı; ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak, geçmiş ve gelecek arasında kültürel bir alışveriş sağlamaktır.

Buharkent Taze İncir Festivali: 08 Ağustos 2019

Kuşadası Gençlik Festivali (8 Temmuz 2020): İlk kez 2016 yılında düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, “Her zaman iyi müzik” sloganıyla herkesi festival alanına davet etmektedir.

Uluslararası Taze İncir, Kültür ve Sanat Festivali (08 Ağustos 2019): Aydın’ın Buharkent ilçesinde düzenlenmektedir.

Kuşadası Motosiklet Festivali (09 Eylül 2019): Festival boyunca; Kamp Alanı, Dj Show, Konserler, 2. El Pazarı, Eğitim, Bar, Yarışmalar, Tanıtım Standları faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Yenipazar Deve Güreşi Festivali (04 Şubat 2020): Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali her yıl şubat ayında düzenlenmektedir.

Nazilli Kültür Ve Sanat Festivali (22 Mart 2020): Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

All Stars Sport Camp (26 Ocak 2020): urtiçi ve yurtdışından onlarca kulüp ve okul ile yaklaşık her dönem 800-1000 sporcu katılımı ile basketbol ağırlıklı tüm spor branşlarının katılabildiği yaz ve sömestr spor festivalidir.

İncirliova İncir Festivali (07 Eylül 2019): Aydın’ın İncirliova ilçesinde düzenlenmektedir.

Uluslararası Giritliler Festivali (27 Eylül 2019): Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenmektedir.

Kuşadası Zeytin Festivali (03 Kasım 2019): Bolluk ve bereketle özdeşleşen zeytinin Ege’de yetiştiği en önemli bölgelerden olan Kuşadası, 3-4 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenmesi beklenmektedir.

Didim Uluslararası Halk Dansları Festivali (24 Haziran 2020): Didim Halk Oyunları Topluluğu (DAHOT) tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenmektedir.

Didim Bisiklet Festivali: 27 Eylül 2019

Konuklu Köyü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali: 28 Temmuz 2019

Uluslararası Germencik İncir Kültür ve Sanat Festivali: Germencik Park Meydanı’nda gerçekleştirilen ve 4 gün süren festivale halk tarafından yoğun ilgi gösterilmektedir.

Aydın'da Ne Yenir?

Tarih boyunca pek çok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olmasının yanında turistik bir şehir olmasının doğal bir sonucu olarak Aydın mutfağında çeşitlilik ön plana çıkmaktadır. Denize olan yakınlığı sebebiyle şehir balık, incir, zeytinyağı ve sebze gibi malzemelerin üretiminde de kullanımında da oldukça gelişmiştir.

Aydın sebze ve balık severler için seçilmiş bir şehirdir.

Sebze Yemekleri: Evsimle, Kenker Aşı, Zeytinyağlı Kuru Börülce, Taze Börülce, Kabak Çiçeği Dolması, Enginar Dolması, Kabak Mücveri, Yer Elması Yemeği, Semizotu Yemeği, Dalgan Yemeği ve Kabak Kavurması öne çıkan lezzetlerindendir.

Et yemekleri: Aydında en meşhur et yemeği Oğlak Çevirme‘dir. Genelde düğünlerde Keşkek ve Yaprak Sarması da öne çıkan lezzetleridir.

Tatlılar: Aydında incir tatlı sofralarını süslemektedir. Sütlü İncir, Kabak Tatlısı ve Zerde bu mutfaktan öne çıkan tatlılardır.

Aydın’dan Ne Alınır?

Aydın ilimiz denilince akla ilk olarak incir gelmektedir. Tatil yöresi sebebi ile Kuşadası’nda Antik eşyalar, halı, kilim, deri giysiler ve mücevherat yöreden alınabilecek hediyelik eşyalardır.

Aydın Devlet Daireleri İletişim Bilgileri

T.C. AYDIN VALİLİĞİ

Adres: Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı No:74 Hükümet Konağı Efeler/AYDIN
E-Posta: aydin@icisleri.gov.tr
Telefon: 0256 212 24 16 - 0256 212 42 59
Fax: 0 256 212 83 01

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Adres: Güzelhisar Mah. İstiklal Cad. No:4 AYDIN
Telefon: 444 40 09
E-posta: info@aydin.bel.tr
KEP Adresi: aydinbelediye@hs01.kep.tr

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Efeler Mahallesi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü A hizmet Binası
Telefon: 0256 219 61 20

AYDIN DEVLET HASTANESİ

Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Kızılay Cad. No:13, 09100 / Aydın
Telefon: 0(256) 213 90 02
Fax: 0(256) 212 14 30
E-Posta: aydindh@saglik.gov.tr

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Adres: Zafer Mahallesi, Adnan Menderes Üniversitesi Yolu Adnan Menderes Üniversitesi, 09100 Efeler/Aydın
Telefon: 444 1 256 - 0850 340 12 56
E-Posta: hastane@adu.edu.tr

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adres: Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Maliye Hizmet Binası Ramazanpaşa Mah. Egemenlik Bulvarı No:2 Efeler / AYDIN
Tel: 0256 215 06 11 - 0256 213 51 95 - 0256 213 50 99
Faks: 0 256 225 75 04
E-Posta: aydinvdb@gelirler.gov.tr

AYDIN TAPU KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Köprülü Veysipaşa, Hükümet Bulvarı No:72, 09100 Aydın Merkez/Aydın
Telefon: 0(256) 280 10 27

AYDIN İL NÜFUS ve VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Hasanefendi Ramazan Paşa, Hükümet Bulvarı, 09100 Merkez/Aydın
Telefon: 0(256) 213 28 11

 

Aydın Haritası